[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN- dùng cho ôn thi thăng hạng giáo viên, thi chứng chỉ tin học cơ bản -Module 6
Ghi chú: 
1. Đáp án được tô màu đỏ
2. Thi thi lấy chứng chỉ, bài thi gồm 2 phần: Phần 1 trắc nghiệm trên máy, chấm trực tiếp. Phần 2 là thực hành gồm 3 bài soạn thảo văn bản, excel, ppt  khá đơn giản. Bạn yên tâm thi nếu chắc chắn về phần lý thuyết làm bài trắc nghiệm (Đúng 50% là đạt)
Bồi dưỡng giáo viên, Chứng chỉ, Giáo viên, Tham khảo, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên, Tin học, Trắc nghiệm, 

Trắc nghiệm thi chứng chỉ tin học cơ bản - Module 6: Sử dụngInternet cơ bản (Phần 2)

Câu 41: Nút Stop trên cửa số trình duyệt web dùng để làm gì?

A.  Về ttrang chủ

B.  Ngừng tải nội dung trang Web

C.  Chuyển đến một liên kết khác

D.  Đóng trình duyệt Web

Câu 42: Nút nào trên thanh công cụ của trình duyệt web cho phép tải lại một trang web?

A.  Home

B.  Refresh

C.  Back

D.  Next

Câu 43: Nút Refresh trên thanh công cụ của trình duyệt Web cho phép? 
A. Đi đến một trang web khác

B.  Tải lại một trang web

C.  Trở về trang chủ

D.  Thoát khỏi trình duyệt web

Câu 44: Nút “Home” trên trang web có nghĩa là

A. Đi đến trang trước

B. Đi đến trang chủ

C. Đi đến nhà

D. Không có ý nghĩa gì, chỉ để trang trí


Câu 45: Trong quátrình sử dụng trình duyệt Firefox, muốn xóa toàn bộ lịch sử duyệt web, người dùng cóthể thao tác như thế nào?

A. Vào View chon Restore Tabs

B.  Vào History chọn Clear Recent History

C.  Vào History chọn Recently Closed Tab

D.  Vào History chọn Restore Closed Tab

Câu 46: Tin nhắn dạng pop-up có tác động

A.  Gây nguy hiểm cho hệ thống

B.  Không gây nguy hiểm cho hệ thống nhưng gây khó chịu cho người dùng

C.  Vừa gây nguy hiểm cho hệ thống vừa gây khóchịu cho người dùng

D.  Hoàn toàn không gây nguy hiểm vàkhóchịu cho người dùng

Câu 47: Khi đã thiết lập khóa cửa sổ pop-up của 1 trang web:

A.  Toàn bộ pop-up của tất cả các trang web không được hiển thị

B.  Bạn cóthể tự thiết lập mở khóa trong trường hợp cần thiết

C.  Bạn phải cài đặt lại trình duyệt mới hiển thị được cửa sổ pop-up

D.  Bạn phải gửi thông báo tới quản trị trang web nếu muốn hiển thị lại

Câu 48: Để xem lại lịch sử duyệt web ta dùng tổ hợp phím trên trình duyệt Internet Explorer

A.  Ctrl + L

B.  Ctrl + H

C.  Ctrl + P

D.  Ctrl + M

Câu 49: Trong một trang web, Hyperlink làgì?

A.  Lànội dụng được thể hiện trên Web Browser (văn bản, âm thanh, hình ảnh)

B.  Làmột thành phần trong một trang Web liên kết đến vị tríkhác trên cùng trang Web đó hoặc liên kết đến một trang Web khác

C.  Là địa chỉ của 1 trang Web

D.  Tất cả đều sai

Câu 50: Nút Back trên thanh công cụ của trình duyệt Web cótác dụng gì?

A.  Quay trở lại cửa sổ trước đó

B.  Quay trở lại trang Web trước đó

C.  Quay trở lại màn hình trước đó

D.  Đi đến trang Web tiếp theoCâu 51: Nút Forward trên thanh công cụ của trình duyệt Web cótác dụng


gì?

A. Đi đến cửa sổ trước đó

B. Đi đến trang Web tiếp theo

C. Đi đến màn hình trước đó

D. Quay lại trang Web trước đó

Câu 52: Để quay lại trang web trước đó, ngoài nút “Back”, ta có thể dùng

phím nào?

A. Ctrl + Tất cả các phương án trên

B.  Backspace

C.  Alt + T

D.  Alt + F3

Câu 53: Nút Back trên thanh công cụ của trình duyệt Web cótác dụng gì?

A.  Quay trở lại cửa sổ trước đó

B.  Quay trở lại trang Web trước đó

C.  Quay trở lại màn hình trước đó

D.  Đi đến trang Web tiếp theo

Câu 54: Phát biểu nào sau đây là sai?

A.  Mở nhiều cửa sổ duyệt web cho nhiều địa chỉ web khác nhau

B.  Nhấn nút Back để đóng cửa sổ duyệt Web

C.  Vừa mở cửa sổ duyệt web, vừa chơi game trong lúc chờ trang web xuất hiện

đầy đủ nội dung

D.  Nhấn nút Refresh là để bắt đầu lại quátrình tải trang web từ máy phục vụ về máy cánhâ của người dùng

Câu 55: Trong trình duyệt Internet Explorer, để lưu lại địa chỉ của trang web ưa thích, ta thực hiện thao chọn?

A.  Edit/Favorites

B.  Favorites/Add to Favorites

C.  View/Favorites

D.  File/Save to Favorites

Câu 56: Xem các trang web đã đánh dấu trong trình duyệt web tại đâu?

A.  Mục Favourite

B.  Mục Bookmark

C.  Mục All Windows

D.  Mục History

Câu 57: Trong trình duyệt Internet Explorer, để lưu lại địa chỉ của trang


web ưa thích, ta thực hiện thao chọn?

A.  Edit/Favorites

B.  Favorites/Add to Favorites

C.  View/Favorites

D.  File/Save to Favorites

Câu 58: Đâu là tùy chọn cho phép lưu trang web mà không có ảnh?

A.  Chọn Web page/ complete

B.  Chọn Web page/ Html only

C.  Chọn Text file

D.  Chọn Web page/ Home

Câu 59: Đâu không phải làmột thành phần của biểu mẫu (form) trên web? 
A. Hộp văn bản (Text box)

B.  Hộp truy cập (Asscess box)

C.  Hộp danh sách (List box)

D.  Hộp kiểm tra (Check box)

Câu 60: Sau khi hoàn thành một biểu mẫu trên web, cần thao tác thế nào để gửi biểu mẫu lên máy chủ?

A.  Chọn Clear

B.  Chọn Submit

C.  Chọn Back

D.  Chọn Next

Câu 61: Dịch vụ công trực tuyến làgì?

A.  Làdịch vụ hành chính công vàcá dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho cá tổ chức, cánhâ trong mạng nội bộ của đơn vị

B.  Làdịch vụ hành chính công vàcá dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho doanh nghiệp trên môi trường mạng

C.  Làdịch vụ hành chính công vàcá dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho công dân trên môi trường mạng

D.  Làdịch vụ hành chính công vàcá dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho cá tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng

Câu 62: Công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet hiện nay

A.  Google

B.  Bing

C.  Coccoc


D.  Tất cả đều đúng

Câu 63: Khách nước ngoài muốn biết được thông tin về các khách sạn tại thành phố Hànội. Dịch vụ nào dưới đây được sử dụng:

A. Yahoo Mail

B.  Fax

C.  Mobiphone

D.  Trang web cóhỗ trợ tìm kiếm thông tin Internet miễn phí như www.google.com

Câu 64: Trên trang Web Google, để tìm các trang Web nói về cách trồng hoa Phong Lan, chúng ta nên gõcụm từ nào làtốt nhất:

A.  phong lan

B.  "phonglan"

C.  phong+lan

D.  " trồng hoa phong lan"

Câu 65: Để tìm kiếm nhanh trang web nói về cách thức nuôi cá Basa, ta thực hiện:

A.  Chúng ta sử dụng trang vàng Internet cótrên trang web tại địa chỉ www.vnn.vn

B.  Chúng ta mở trình duyệt Web

C.  Chúng ta mở trang web địa chỉ mail.yahoo.com

D.  Chúng ta mở trang web địa chỉ www.google.com/Nhập nội dung "cách thức nuôi cáBasa" vào ôtìm kiếm

Câu 66: Bạn làm thế nào để tìm ra địa chỉ của trang Web một cách nhanh nhất

A.  Hỏi bạn của mình

B.  Mở cá liên kết tham khảo

C.  Tìm trong cá tập tài liệu, sách vở liên quan

D.  Sử dụng công cụ tìm kiếm trên Web

Câu 67: Để tìm thông tin "Công chức" trên trang web

“www.lamdong.gov.vn” ta vào google gõ từ khóa tìm kiếm nào để google trả về kết quả không cókết quả từ các trang web khác

A.  Công chức IN: lamdong.gov.vn

B.  Công chức ON: lamdong.gov.vn

C.  Công chức FROM:lamdong.gov.vn


D.  Công chức SITE:lamdong.gov.vn

Câu 68: Trang tìm kiếm Google cóthể cho ra kết quả tìm kiếm theo? 
A. Hình ảnh

B.  Video

C.  Website

D.  Tất cả các đáp án trên

Câu 69: Khi muốn lưu lại trang Web đang duyệt lên máy tính, bạn phải làm thế nào trên trình duyệt Internet Explorer?

A. File/ Edit

B. File/ Download

C. File/ Exit

D. File/ Save As

Câu 70: Trong trình duyệt Internet Explorer, để lưu một bức ảnh về máy tính, ta làm như thế nào?

A. Kích đúp vào ảnh rồi chọn Download 
B. Chọn Tools/ Save picture as 
C. Hai cách a và c đều đúng

D.  Nhấn chuột phải vào ảnh, chọn Save picture as

Câu 71: Phương án nào không dùng để in trang web 
A. Trên thanh thực đơn nhấn File, chọn Print

B. Trên thanh lệnh (Command Bar), nhấn nút Print 
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P

D. Trên thanh lệnh (Command bar), nhấn nút Print Preview

Câu 72: Khi nhấp lệnh in 1 trang web các thông tin hiển thị như tên trang web, số trang hiện tại, địa chỉ trang web, ngày tháng được điều chỉnh tại mục nào của hộp thoại?

A. Paper

B. Orientation 
C. Margin
D. Headers and Footers

Câu 73: Dịch vụ thư điện tử được dùng để làm gì?
A. Hội thoại trực tuyến

B. Trao đổi thông tin trực tuyến
 C. Tìm kiếm thông tin

D. Trao đổi thư thông qua môi trường Internet
Câu 74: Cấu trúc một địa chỉ thư điện tử?

A.  <Tên miền>.<Tên người dùng>

B.  <Tên miền>@<Tên người dùng>

C.  Tất cả đều sai

D.  <Tên người dùng>@<Tên miền>

Câu 75: Điều nào sau đây là lợi thế của thư điện tử so với thư tín gửi qua đường bưu điện

A. Cóthể chuyển được lượng văn bản lớn hơn nhờ chức năng gắn kèm 
B. Thư điện tử luôn có độ an ninh cao hơn

C. Thư điện tử luôn luôn được phân phát 
D. Tốc độ chuyển thư nhanh

Câu 76: Kíhiệu nào sau đây có thể tồn tại trong một địa chỉ Email?

A.  Kíhiệu %

B.  Kíhiệu &

C.  Kíhiệu $

D.  Kíhiệu @

Câu 77: Hai người đã tạo được tài khoản thư miễn phítại địa chỉ MAIL.YAHOO.COM. Phát biểu nào dưới đây là sai?

A.  Hộp thư của cả hai đều nằm trên máy Mail Server của công ty Yahoo

B.  Hai người này buộc phải lựa chọn hai tên đăng nhập khác nhau

C.  Người này cóthể mở được hộp thư của người kia và ngược lại nếu như 2 người biết tên đăng nhập vàmật khẩu của nhau

D.  Mật khẩu mở hộp thư của hai người này phải khác nhau.

Câu 78: Phát biểu nào dưới đây là sai?

A.  Các thư từ máy gửi đến máy nhận qua Internet luôn chuyển tiếp qua máy Server của nhàcung cấp dịch vụ

B.  Người sử dụng cóthể tự tạo cho mình 1 tài khoản sử dụng thư điện tử miễn phíqua trang Web

C.  Cóthể đính kèm tệp văn bản theo thư điện tử

D.  Thư điện tử luôn có độ tin cậy, an toàn tuyệt đối

Câu 79: Với thư điện tử, phát biểu nào sau đây là sai?

A.  Cóthể gửi 1 thư đến 10 địa chỉ khác nhau

B. 1 người cóthể gửi thư cho chính mình, nhiều lần


C.  Tệp tin đính kèm theo thư có thể chứa virút, vậy nê cần kiểm tra virút trước khi sử dụng

D.  Hai người cóthể có địa chỉ thư giống nhau, vídụ hoahong@yahoo.com

Câu 80: Địa chỉ nào không phải là địa chỉ email?

A.  ninhbinh@yahoo.com

B.  tranvana@gmail.com


D.  vnexpress.net
Có thể bạn quan tâmGiáo viên, Chứng chỉ, Tin học, Trắc nghiệm, Tham khảo, Bồi dưỡng giáo viên, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top