[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ(Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học )
Câu 1. Quá trình phiên mã có ở
A. vi rút, vi khuẩn.                                                          
B. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn
C. vi rút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực                            
D. sinh vật nhân chuẩn, vi rút.
Câu 2. Quá trình phiên mã tạo ra
A. tARN.            
 B.  mARN.                     
C. rARN.                        
D.tARNm,  mARN,  rARN.
Câu 3. Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là
A. ARN thông tin.              
B. ARN vận chuyển.                     
C. ARN ribôxôm.              
D. ARN.
Câu 4. Trong phiên mã, mạch ADN được dùng để làm khuôn là mạch
A. 3 – 5 .                                                
B. 5 - 3 .
C. mẹ được tổng hợp liên tục.                 
D. mẹ được tổng hợp gián đoạn.
Câu 5. Quá trình tổng hợp của ARN diễn ra ở kì nào
A. kì trung gian               
B. kì đầu              
C. kì giữa            
D. kì sau
Câu 6. Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều
A. bắt đầu bằng  Met (met- tARN)                     
B. bắt đầu bằng foocmin- Met.
C. kết thúc bằng Met.                                          
D. bắt đầu từ một phức hợp aa- tARN.
Câu 7. Trong quá trình dịch mã thành phần không tham gia trực tiếp là
A. ribôxôm.                     
B. tARN.                         
C. ADN.                         
D. mARN.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng nhất:
A. ADN được chuyển đổi thành các axit amin của protein
B. ADN chứa thông tin mã hóa cho việc gắn nối các axit amin để tạo nên protein
C. ADN biến đổi thành protein               
D. ADN xác định axit amin của protein
Câu 9. ARN là hệ gen của :
A. vi khuẩn                       
B. virut                
C. một số loại virut          
D. tất cả tế bào nhân sơ
Câu 10. Dạng thông tin di truyền  trực tiếp được sử dụng trong tổng hợp protein là :
A. ADN                          
B. m ARN                                   
C. r ARN                        
D. t ARN
Câu 11. loại ARN nào mang bộ ba đối mã:
A.  m ARN                     
B. r ARN            
C. t ARN             
D. Cả 3 loại
bài tập, Giải bài tập sinh học, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lớp 12, Sinh học, SInh học 12, SInh học THPT, 
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng họcSinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top