[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Học Tiếng Anh online mọi lứa tuổi => Bấm vào đây
(Sangkiengiaovien.com) Trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án: NHIỄM SẮC THỂ  VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST (Phần 2) 
Dành cho ôn tập sinh học 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học
Câu 21. Loại độtbiến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể là
A. lặp đoạn, chuyển đoạn.                                               
B. đảo đoạn, chuyển đoạn.
C. mất đoạn, chuyển đoạn.                                   
D. lặp đoạn, đảo đoạn.
Câu 22. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể là
A. lặp đoạn, chuyển đoạn                        
B. đảo đoạn, chuyển đoạn.
C. mất đoạn, chuyển đoạn.                                   
D. lặp đoạn, đảo đoạn.
Câu 23. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cho các gen trở nên gần nhau hơn thuộc đột biến
A. lặp đoạn, đảo đoạn, mất đoạn.                   
B. đảo đoạn, chuyển đoạn.
C. lặp đoạn, chuyển đoạn.                              
D. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
Câu 24. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  làm thay đổi nhóm gen liên kết thuộc đột biến
A. mất đoạn.               
B. đảo đoạn.               
C. lặp đoạn.                            
D. chuyển đoạn.
Câu 25. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến
A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.                        
B. đảo đoạn mất đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn.
C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.                         
D. chuyển đoạn, đảo đoạn.
Câu 26.Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc thể là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng
A. mất nhiễm sắc thể.                                           
B. dung hợp 2 nhiễm sắc thể với nhau.
C. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.                             
D. lặp đoạn nhiễm sắc thể.
Câu 27. Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả lớn nhất thuộc
A. mất đoạn, đảo đoạn.                                              
B. đảo đoạn, lặp đoạn.
C. lặp đoạn, chuyển đoạn.                              
D. mất đoạn, chuyển đoạn lớn
Câu 28. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn dẫn đến làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể thuộc đột biến
A. mất đoạn.                           
B. đảo đoạn,               
C. lặp đoạn.                            
D. chuyển đoạn.
Câu 29. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc giảm sức sống của sinh vật thuộc đột biến
A. mất đoạn.               
B. đảo đoạn                            
C. lặp đoạn.                
D. chuyển đoạn.
Câu 30. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản của sinh vật thuộc đột biến
A. mất đoạn nhỏ.                    
B. đảo đoạn.                           
C. lặp đoạn.           
D. chuyển đoạn lớn.
Câu 31.Trong chọn giống người ta có thể loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn do áp dụng hiện tượng
A. mất đoạn nhỏ.                    
B. đảo đoạn                            
C. lặp đoạn.                
D. chuyển đoạn lớn.
Câu 32. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật là
 A. mất đoạn.              


B. đảo đoạn.                           
C. lặp đoạn                 
D. chuyển đoạn.
Câu 33. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng cường hay giảm bớt sự biểu hiện tính trạng ở sinh vật là
A. mất đoạn.                           
B. đảo đoạn.               
C. lặp đoạn.                                        
D. chuyển đoạn.
Câu 34. Trong chọn giống người ta có thể chuyển gen từ loài này sang loài khác nhờ áp dụng hiện tượng
A. mất đoạn nhỏ.        
B. đảo đoạn.                     
C. lặp đoạn.                
D. chuyển đoạn nhỏ.
Câu 35. Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ABCDEDEFGH. Dạng đột biến đó là
A. lặp đoạn.                                        
B. đảo đoạn.
C. chuyển đoạn tương hỗ.                  
D. chuyển đoạn không hỗ.
Câu 36. Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ADCBEFGH. Dạng đột biến đó là
A. đảo đoạn.                                  
B. lặp đoạn.
C. chuyển đoạn tương hỗ.             
D. chuyển đoạn không hỗ.
Câu 37. Cho  nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH ( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCF*EDGH thuộc dạng đột biến
A. đảo đoạn ngoài tâm động.                              
B.  đảo đoạn có tâm động.
C. chuyển đoạn không tương hỗ.                        
D. chuyển đoạn tương hỗ.
Câu 38. Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH ( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCBCDE*FGH thuộc dạng đột biến
A. đảo đoạn ngoài tâm động.                              
B.  lặp đoạn.
C. chuyển đoạn không tương hỗ.                        
D. chuyển đoạn tương hỗ.
Câu 39. Cho  nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH ( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCE*FGH thuộc dạng đột biến
A. đảo đoạn ngoài tâm động.                              
B.  đảo đoạn có tâm động.
C. mất đoạn.                                                        
D. chuyển đoạn tương hỗ.
Câu 40. Ở người, mất đoạn nhiễm sắc thể số 21 sẽ gây nên bệnh
A. ung thư máu      
B. bệnh Đao.       
C. máu khó đông.
D. hồng cầu hình lưỡi liềm.
Mỗi ngày mở ra học 1 lần, kiên trì sẽ thành công
Nếu thấy hay và có ích, hãy Share cho bạn bè cùng học
Sinh học, Sinh học 12, Lớp 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm Sinh học, Test online, Ôn thi, Ôn thi THPT Quốc gia, 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Học Tiếng Anh online cho mọi lứa tuổi => Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top