[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
 (Sangkiengiaovien.com) KIỂM TRA 1 TIẾT  HÓA HỌC  8 LẦN 1 - ĐỀ 2 - CÓ ĐÁP ÁN

A/Phần trắc nghiệm: (3đ)

Câu1(1đ) Chọn các từ thích hợp  điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh các câu sau: Hiđro , kí hiệu hoá học, nguyên tử, phân tử,, đơn chất , hợp chất , oxi
a) Hoá trị của một nguyên tử hay nhóm nguyên tử được xác định theo hoá trị của…………..là một đơn vị & hoá trị của ………………là hai đơn vị  .
     b) Công thức hoá học của …………………… gồm có nhiều …………….
Câu2: (2đ): Em hãy khoanh tròn vàoA,B,C hay D ở phương án nào em cho là  đúng trong các phương án sau:
 a) Hoá trị của P, nhóm SO4trong các công thức hóa học sau: PH3 & H2SO4 lần lượt là:
A.III,I                          B.I,III                          C.III,II             D.II,III
 b) Trong các  hợp chất có CTHH sau: Cu, Al(OH)3, KClO3, O2,NaHCO3. Số chất hợp chất có là:
A.1                              B.2                              C.3                              D.4
c) Hãy chọn công thức hoá học nào phù hợp với hoá trị của P (V)
A.P5O2                        B.P2O2                        C.P2O3                        D.P2O5
d) Dựa theo hóa trị của Ba trong  hợp chất có CTHH là BaO. CTHH phù hợp với hóa trị của Ba:
A.BaPO4                     B.Ba3(PO4)2               C.Ba2PO4                   D.Ba3PO4
e) Cho biết Công thức hoá học của X với O là X2O3, của Y với H là H3Y.Chọn CTHH  nào của X &Y đúng trong các CTHH sau: A.X3Y2                     B.X3Y                         C.XY              D.X2Y3
f) Khối lượng tính bằng đvC của 3 phân tử Canxi clorua CaCl2 là:A.333   B.344    C.345  D.346
B/Phần tự luận(7đ)
Câu1:(2đ) Viết công thức hóa học của các chất sau và tính phân tử khối của chất đó
a) Khí clo có phân tử gồm 2Cl
b) Axit phôtphoric có phân tử gồm 3H, 1P và 4O
Câu2(2đ) a)Tính hóa trị của  chì  Pb trong hợp chất PbO2
     b) Lập CTHH của Mg và PO4
Câu3(1,75đ): Cho Công thức hoá học của Kẽm sunfat ZnSO4. Hãy nêu các ý biết được về chất này ?
Câu4(1,25đ): Một  hợp  chất A có phân tử gồm 1X & 3 Y. Tỉ lệ khối lượng của X &Y là 2: 3. Phân tử khối của hợp chất là 80.Vậy:
a)Nguyên tố X,Y là nguyên tố nào ?
b) Viết CTHH của hợp chất A ?

ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM
A/Phần trắc nghiệm: (3đ)
Câu 1:  a) Hiđro, Oxi(0,5đ)
            b)hợp chất , kí hiệu hoá học(0,5đ)
Câu2:  a)C đúng ( 0,5đ)
b) C đúng(0,5đ)
c) Dđúng (0,25đ)  
d)B đúng.(0,25đ)
e)C đúng (0,25 đ) 
f)A đúng (0,25 đ)
B/Phần tự luận(7đ)
Câu1:a)Khí Clo Cl2 (0,5đ) PTK là 35,5 . 2= 71(0,5đ)
      b)Axit phôtphoric có CTHH là  H3PO4(0,5đ) PTK là  3,1 + 31 + 16.4 = 98(0,5đ)
Câu2 :
             a) Gọi a là hóa trị của Pb(0,25đ)
           Theo quy tắc hóa trị ta có : 1.a =2.II(0,25đ)
                                               => a= 4
Vậy hóa trị của Pb là IV(0,25đ)
b)Viết công thức tổng quát : Mgx(PO4)y(0,25đ)
            Theo quy tắc hoá trị ta có : x,II   = y.III(0,25đ)
             x : y = 3: 2(0,25đ)
            Vậy x=3 & y = 2(0,25đ)
            CTHH làMg3(PO4)2 (0,25đ)
Câu3: Kẽmsun fat do 3 nguyên tố :Zn, S& O tạo nên(0,5đ)
          Có 1 nguyên tử Zn, 1 nguyên tử S &  4 nguyên tử O trong phân tử(0,5đ)
          PTK : 65 + 32+ 16.4 = 161 (0,75đ)
Câu4: Khối lượng của X: là 80 : 5 . 2 = 32 (0,25đ)
          Khối lượng của Y là 16 . 3 = 48(0,25đ)
           NTK của X là 32:1 = 32
           NTK của Y là 48 : 3 =16  (0,25đ)
Vậy X là S, Y là O (0,25đ)
CTHH SO3(0,25đ)
Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho nhau bạn nhé!
Bài tập Hóa học, Hóa học, Hóa học 8, Hóa học THCS, Kiến thức, Kiến thức THCS, , Lớp 8,
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top