Hóa học 8: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Trung thu tặng bé quà gì==> Bấm vào đây ...

Máy trợ giảng giá rẻ, Bấm vào đây
Trung thu tặng bé quà gì, Bấm vào đây
Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ ?
1. ĐỊNH NGHĨA:
Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
Số proton là số đặc trưng của 1 nguyên tố hóa học. các nguyên tử thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau.
Ví dụ 

Số p
Số n
Số e
Ng. tử 1
19
20
19
Ng. tử 2
20
20
20
Ng. tử 3
19
21
19
Ng. tử 4
17
18
17
Ng. tử 5
17
20
17

2. KÍ HIỆU HÓA HỌC: Biểu diễn nguyên tố và chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó.
-Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng 1,2 chữ cái gGọi là kí hiệu hóa học.
Lưu ý: Cách viết kí hiệu hóa học.
+Chữ cái tiên viết bằng chữ in hoa.
+Chữ cái thứ 2 viết bằng chữ thường và nhỏ.
-Yêu cầu 1 số HS sửa lại kí hiệu hóa học của nguyên tố đã viết.
-Mỗi kí hiệu của nguyên tố chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó.
Vd:
+ H: chỉ 1 nguyên tử Hiđro.
+ Fe: chỉ 1 nguyên tử Sắt.
2 hay 3 nguyên tử Sắt =>> 2Fe, 3Fe
II. NGUYÊN TỦ KHỐI:
Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt
Ví dụ: (Điền bảng để hoàn thiện các chỉ số của nguyên tố)
Tên ng. tố
Kí hiệu hóa học
Tổng số hạt
Số p
Số e
Số n


34


1215

16


18
6


16
16

Là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.
-1 đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử C. Kí hiệu là: đ.v.C
- Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.Tên Ng tố
KHHH
Số p
Số e
Số n
Tổng số hạt
Ng. tử khối
Flo
F


10K

19
20Mg


12
36


Li
3

4

7
Đáp án bảng 1
Tên ng. tố
KHHH
Tổng số hạt
Số p
Số e
Số n
Natri
Na
34
11
11
12
Photpho
P
46
15
15
16
Cacbon
C
18
6
6
6
Lưu huỳnh
S
48
16
16
16

Đáp án bảng 2

Tên Ng tố
KHHH
Số p
Số e
Số n
Tổng số hạt
Ng. tử khối
Flo
F
9
9
10
28
19
Kali
K
19
19
20
58
39
Magie
Mg
12
12
12
36
24
Liti
Li
3
3
4
10
7

Bài tập Hóa học, Hóa học, Hóa học 10, Hóa học THCS, Kiến thức, Kiến thức THCS, Lớp 10, Lớp 8, 

Xem thêm
>> Tìm hiểu về Kiến thức Hóa học 
>> Trắc nghiệm Cấu tạo nguyên tử
Những cuốn sách hay nên đọc - Bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Tải SKKN=Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top