[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 13
 Câu 1. Bước vào thu - đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?
a. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1/10/1949. Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
b. Cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh.
c. Pháp lệ thuộc Mĩ, Đế quốc Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.
d. Cả 3 ý trên đúng.

Câu 2. Yếu tố nào sau đây là mối lo sợ nhất mà Pháp Mĩ thực hiện âm mưu “khoá cửa biên giới Việt- Trung” thiết lập “Hành lang Đông-Tây” chuẩn bị kế hoạch tấn công Việt Bắc lần thứ hai?
a. 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước CNND Trung Hoa ra đời.
b. Cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và Cam-pu-chia phát triển mạnh.
c. Phong trào phản đối chiến tranh Đông Dương của nhân dân Pháp lên cao.
d. Sau chiến dịch Việt Bắc (1947) so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta.
Câu 3. Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơve nhằm mục đích gì?

a. Mở một cuộc tiến công quy mô lớn vào căn cứ địa Việt Bắc.
b. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc.
c. Khoá cửa biên giới Việt-Trung, cô lập căn cứ địa Việt Bắc, thiết lập hành lang Đông-Tây (từ Hải phòng đến Sơn La).
d. Nhận được viện trợ về tài chính và quân sự của Mĩ.
Câu 4. Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?
a. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước.
b. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.
c. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện đẩy mạnh cách mạng.
d. Để đánh bại kế hoạch Rơve.
Câu 5. Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa nhất?
a. Đông Khê.
b. Thất Khê.
c. Phục kích đánh địch trên đường số 4.
d. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy.
Câu 6. Sau thất bại trong chiến dịch Biên Giới, Pháp có âm mưu gì mới?
a. Nhận thêm viện trợ của Mĩ, tăng viện binh.
b. Đẩy mạnh chiến tranh, giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất.
c. Bình định mở rộng địa bàn chiếm đóng.
d. Bình định kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng.
Câu 7. “Kế hoạch Đờ Lát  đờ Tát-xi-nhi” 12/1950 ra đời là kết quả của:
a. Sự cấu kết giữa Pháp và Mĩ trong việc đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh xâm lược Đông Dương.
b. Sự can thiệp ngày càng sâu của Mĩ vào chiến tranh xâm lược Đông Dương.
c. Sự “dính líu trực tiếp” của Mĩ vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
d. Sự cứu vãn tình thế sa lầy trên chiến trường của Pháp.
Câu 8. “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23/12/1950 là hiệp định Mĩ viện trợ cho Pháp về:

a. Kinh tế.                                                  b. Quân sự.
c. Quân sự, kinh tế-tài chính.                      d. Tài chính.
Câu 9. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu?
a. Hương Cảng (Trung Quốc).                b. Ma Cao (Trung Quốc).
c. Pác Bó (Cao Bằng).                              d. Chiêm Hoá (Tuyên Quang).
Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ II là gì?
a. Đánh đổ đế quốc phong kiến , làm cách mạng dân tộc dân chủ.
b. Đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.
c. Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hoà bình thế giới.
d. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp có đế quốc Mĩ giúp sức.
Câu 11. Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Đó là ý nghĩa của sự kiện nào?
a. Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930).
b. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10/1930).
c. Đại hội lần thứ I của Đảng (1935).
d. Đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951).
Câu 12. Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì?
a. Chấn chỉnh chế độ thuế khoá.


b. Cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm.
c. Xây dựng nền tài chính, ngân hàng ,thương nghiệp.
d. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.
Câu 13. Tháng 11/1953 Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua vấn đề gì?
a. Cương lĩnh ruộng đất.
b. Luật cải cách ruộng đất.
c. Quyết định cải cách ruộng đất ở vùng tự do.
d. Thực hiện giảm tô và đợt 1 cải cách ruộng đất.
Câu 14. Tên của nhà yêu nước, anh hùng dân tộc nào sau đây được dùng để đặt tên cho cuộc chiến dịch Trung du (12/1950)?
a. Trần Hưng Đạo.                                   b. Hoàng Hoa Thám.
c. Quang Trung.                                       d. Ngô Quyền.
Câu 15. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B


A
B
1. 6-1950
a. Cách mạng Trung Quốc thành công
2. 2-1951
b. Trung ương đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới
3. 1-10-1949
c. Kế hoạch Rơve bị phá vỡ
4. 23-12-1950
d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II
5. 22-10-1950
e. “Kế hoạch Đờ Lát đờ Tat-xi-nhi”
6. 12-1950
f. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương
7. 12-1953
g. Thống nhất Việt Minh-Liên Việt
8. 11-1951
h. Thành lập “Liên Minh Việt-Miên-Lào”
9. 11-3-1951
i. Địch mở chiến dịch Hoà Bình
10. 3-3-1951
k. Quốc hội thông qua “Luật cải cách ruộng đất”

Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tựu của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,


(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top