Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

LỊCH SỬ 9: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954:  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN     TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1950 – 1953 (Phần 1)

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ chiến thắng Biên giới thu- đông 1950 chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công và phản công.Ở tiền tuyếnvà hậu phương,kháng chiến được đẩy mạnh,giành thắng lợi toàn diện,chuẩn bị cho chiến dịch quyết định ở Điện Biên Phủ… 


I. Chiến dịch biên giới Thu Đông 1950.


1. Hoàn cảnh lịch sử mới    
-Cách mạng T.Quốc thành công (1/10/1949)-> cách mạng VN nối liền với phe XHCN.
- Thực dân Pháp liên tiếp thất bại ở Đông Dương, lệ thuộc Mĩ.
- Mĩ trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc.
* Âm mưu của Pháp.
-Thực hiện kế hoạch Rơ-ve:  
 + Khoá chặt biên giới Việt- Trung để cô lập Việt Bắc.
+ Thiết lập hành lang Đông Tây.


+ Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ 2.
* Chủ trương của ta:
Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới- thu đông.
* Chủ trương của ta: Quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:
- Tiêu diệt 1 bộ phận quan trong sinh lực địch.
- Khai thông liên lạc quốc tế...
- Mở rộng và củng cố căn cứ địa VB...
* Diễn biến chiến dịch biên giới 1950.

* Kết quả:
- Ta khai thông 750 km đường biên giới .
- Giải phóng 35 vạn dân.
- Hành lang Đông -Tây bị chọc thủng ở Hoà Bình.
- Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững.
=> Kế hoạch Rơ-Ve của Pháp bị phá sản.
* ý nghĩa:
-Mở đầu giai đoạn quân ta giành quyền chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ.
- Chứng minh sự trưởng thành của quân đội và cuộc kháng chiến của ta chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công.
+ Sau chiến thắng Việt Bắc -Thu Đông 1947 là mốc khởi đầu thay đổi rõ lực lượng có lợi cho cuộc kháng chiến của ta, nhất là sau thắng lợi của cách mạng Trung Quốc, nước ta được T.Quốc, L.Xô, các nước dân chủ công nhận và đặt mối quan hệ ngoại giao với ta, ta có điều kiện thuận lợi để XD và phát triển lực lượng kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn diện.....
+ Với thắng lợi của cách mạng T.Quốc, lực lượng cách mạng, hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội trên thế giới được tăng cường và mở rộng. Cách mạng nước ta ra khỏi thế bị bao vây, nối liền với cách mạng T.Quốc, L.Xô và các lực lượng cách mạng dân chủ khác.
+TDP thất bại trên khắp các chiến trường ở VN và Đông Dương.

Thắng lợi ở T.Q khiến cho Pháp , Mĩ ở Đông Dương lo sợ và mối lo sợ càng  lớn khi Trung Quốc và Liên Xô và các nước dân chủ khác đặt mối quan hệ ngoại giao với nước ta đầu năm 1950. Buộc Pháp phải dựa nhiều hơn  vào Mĩ. Lợi dụng tình hình đó Mĩ can thiệp sâu và “dính líu trực tiếp” vào chiến tranh ở Đông Dương
=> Âm mưu của Pháp - Mĩ trước tiên là ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng T.Quốc, tiến tới đè bẹp cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
 - Pháp Mĩ cấu kết chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho Pháp thực hiện "Kế hoạch Rơ-ve".
 Khóa cửa Biên giới Việt Trung bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và cô lập căn cứ địa Việt Bắc với đồng bằng liên khu IIIvà liên khu IV, thiết lập hành lang Đông- Tây (Hải Phòng-Hà Nội-Hòa Bình- Sơn La) sau đó chúng mở mở cuộc tấn công với quy mô lớn vào căn cứ địa Việt Bắc lần thứ 2.
Chiến dịch biên giới Thu Đông 1950 - diễn biến.
+ Cuộc tấn công địch ở Đông Khê…
+ Cuộc phục kích địch trên đường số 4…
+Sự phối hợp chiến dấu ở các chiến trường khác…
- Sau thắng lợi biên giới, quân ta chủ động mở các chiến dịch tiến công và phản công trên chiến trường chính Bắc Bộ và giành nhiều thắng lợi.
- Sự chỉ huy tài tình ,sáng tạo của Đảng và chủ tịch HCM.


- Tinh thần chiến đấu mưu trí dũng cảm của quân dân ta…
II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp.
- Pháp âm mưu đẩy mạnh chiến tranh ở Đông Dương, giành lại thế chủ động trên chiến trường.
- Đề ra kế hoạch Đơ-Lát-đờ-Tát-xi-nhi (12/1950) nhằm gấp rút bình định vùng tạm chiếm, kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng.
- Sau chiến dịch biên giới Pháp lâm vào tình thế bị động, càng suy yếu.
- So sánh lực lượng giữa ta và Pháp đã thay đổi có lợi cho ta.
Sự kiện chứng tỏ Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương.
- Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp ở Đông Dương.
Dựa vào viện trợ của Mĩ ,TDP tiếp tục thực hiện âm mưu
-Gấp rút tập trung quân Âu- Phi, xây dựng lực lượng cơ động chiến đấu, phát triển ngụy quân.
-Lập tuyến phòng thủ “boong ke”, lập “vành đai trắng”(triệt hại làng mạc nhà cửa thành nơi vườn không nhà trống) nhằm ngăn chặn quân chủ lực của ta và kiểm soát việc đưa nhân lực , vật lực ra ngoài vùng tự do.
Tiến hành chiến tranh tổng lực, vơ vét sức người sức của của ND…
=>Sự câu kết giữa pháp và Mĩ đã gây thêm khó khăn cho cuộc kháng chiến của ta.
 III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2.1951)
* Nội dung.
- Báo cáo chính trị của CT HCM.
- Báo cáo bàn về cách mạng VN của Đồng Chí Trường Chinh
- Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng lao động VN.
- Đại hội bầu ra BCH TW Đảng do HCM làm chủ tịch, Trường Chinh là Tổng bí thư.
* ý nghĩa lịch sử.
- Là mốc đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta trong quá trình lao động cách mạng.
- Thúc đẩy cuộc kháng chiến nhanh chóng đến thắng lợi.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tiến hành trong hoàn cảnh
- Ta đã có T.lợi ngoại giao đầu năm 1950: Được T.Quốc, L.Xô, các nước dân chủ nhân dân công nhận, đặt quan hệ ngoại giao và giúp đỡ cuộc kháng chiến của ta.
- Thắng lợi quân sự trong chiến dịch biên giới Thu Đông 1950.
- Trong hoàn cảnh phải đứng trước âm mưu mới của Pháp, Mĩ, thực hiện "Kế hoạch Đờ lát đờ Tát-xi-nhi"
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

- 2/1951 Đảng cộng sản Đông Dương họp đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Tại Chiêm Hoá - Tuyên Quang

Đến thời gian này Đảng ta lại quyết định đưa ra Đảng ra hoạt động công khai.
-11/11/1945 Đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố “tự giải tán”,  để tránh những hiểu lầm trong nước và ngoài nước, nhưng sự thật lại rút vào hoạt động “bí mật”, tiếp tục lãnh đạo đất nước-> đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II(2/1951) Đảng quyết định ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng lao động VN- Đảng của g/c công nhân VN. Đối với Lào, CPC, phải thành lập mỗi nước 1 Đảng riêng phù hợp với điều kiện cụ thể của mình để lãnh đạo cách mạng đến Tlợi.
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tựu của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,


(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top