Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY - PHẦN 5
Câu 1. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII ( 7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là gì?
a. Chủ nghĩa thực dân cũ.                        
b. Chủ nghĩa thực dân mới.
c. Chủ nghĩa phát xít.                               
d. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
Câu 2. Trong năm 1936, Mặt trận nhân dân nước nào làm nòng cốt , thắng cử vào Nghị viện, lên cầm quyền và ban hành một số chính sách tiến bộ cho các nước thuộc địa ?
a. Nước Đức.                                           
b. Nước Pháp.             
c. Nước Anh .                                           
d. Nước Tây Ban Nha.
Câu 3. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kỳ 1936-1939 dựa trên cơ sở nào?
a. Đường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản.
b. Tình hình thực tiễn của Việt Nam.
c. Tình hình thế giới , trong nước có sự thay đổi và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản.
d. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.
Câu 4. Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là:
a. Bọn phản động thuộc địa.
b. Chủ nghĩa phát xít.
c. Bọn phản động Pháp và bè lũ tay sai.
d. Thực dân Pháp và chính quyền phong kiến.
Câu 5. Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 có gì khác so với thời kỳ 1930 -1931?
a. Đấu tranh bí mật.
b. Đấu tranh hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.
c. Đấu tranh bất hợp pháp.
d. Đấu tranh công khai.
Câu 6. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kỳ cách mạng 1936-1939 là gì?
a. “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”.
b. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.
c. “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng”.

d. “Chống phát xít chống chiến tranh đế quốc chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”.
Câu 7. Tháng 8/1936 Đảng chủ trương phát động phong trào gì?
a. Đông Dương đại hội.
b. Phong trào đòi dân sinh dân chủ.
c. Vận động người của Đảng vào Viện dân biểu.
d. Mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”.
Câu 8. Cuộc đấu tranh công khai , hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực sự là một cuộc cách mạng gì?
a. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ.
b. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
c. Một cuộc đấu tranh giai cấp.
d. Một cuộc tổng diễn tập cho giai đoạn cách mạng tiếp theo.
Câu 9. Phong trào đấu tranh của giai cấp công-nông và các tầng lớp nhân dân tiêu biểu nhất trong thời kỳ 1936-1939 là gì ?
a. Cuộc vận động Đông Dương đại hội (1936).
b. Phong trào đón rước phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương (1937).
c. Tổng bãi công của công nhân Công ty than Hòn Gai (11/1936) và cuộc mít tinh tại khu Đấu xảo (Hà Nội) 5/1938
d. Phong trào báo chí tiến bộ và đấu tranh nghị trường.
Câu 10. Kết quả  lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936-1939 là gì?
a. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh ,dân chủ.
b. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức.
c. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân đoàn kết rộng rãi  các tầng lớp xã hội.
d. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất.
Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top