[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY
Câu 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập (3/2/1930) tại Hương Cảng vì nhiều lí do? Lí do nào sau đây không đúng?
a. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản.
b. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó.
c. Yêu cầu của Quốc tế cộng sản.
d. Để thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3/2/1930) được thể hiện như thế nào ?
a. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
b. Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên để hội nghị thông qua.
c. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam
d. Câu a và b đúng.
Câu 3. Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?
a. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
b. Thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất cho triệt để.
c. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.
d. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng làm cách mạng dân tộc.


Câu 4. Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng:
a. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng .
b. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ định ban chấp hành Trung ương lâm thời.
c. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời.
d. Quyết định lấy tên đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 5. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp:


a. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ.
b. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân.
c. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
d. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân.
Câu 6. Đảng Cộng sản ra đời do tác động của  nhiều yếu tố, yếu tố nào sau đây không đúng?
a. Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam.
b. Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.
c. Sự phổ biến chủ nghĩa Mác- Lê nin vào Việt Nam.
d. Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam.
Câu 7. Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 đã thông qua những vấn đề gì?
a. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
b. Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.
c. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.
d. Chính cương, Sách lược và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.
Câu 8. Tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của:
a. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.
b. Điều lệ của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo.
c. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.
d. Luận cương chính trị 1930 do Trần Phú khởi thảo.


Câu 9. Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam ,đó là ý nghĩa sự kiện lịch sử nào?
a. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.
b. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.
c. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
d. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 10. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
a. Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng Mười Nga.
b. Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
c. Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam (chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối giải phóng dân tộc).
d. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
e. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam.
g. Tất cả các ý trên.
Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top