Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem [Kiếm tiền online] Hướng dẫn mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 8 
Câu 1. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?
a.  15 năm.                                                b.  20 năm.
c.  25 năm.                                                d.  30 năm.

Câu 2. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?
a.  Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
b.  Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp-Nhật.
c.  Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
d.  Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.
Câu 3. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?
a.  “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo ”.
b.  “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.


c.  “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”.
d.  Thực hiện “ Người cày có ruộng”.
Câu 4. Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam là gì?
a. Đội du kích Bắc Sơn.                           b. Đội du kích Ba Tơ.
c. Đội du kích Võ Nhai.                           d. Đội du kích Đình Bảng.
Câu 5. Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa :
a.  Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ.
b.  Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân.
c.  Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân.
d.  Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên .
Câu 6. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày tháng năm nào?


a.22/12/1941.                                               b.22/12/1942.
c.22/12/1943.                                               d.22/12/1944.
Câu 7. Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào ?
a. Cuộc đảo chính Nhật- Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện.
b. Ra chỉ  thị “ Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
c.  Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương.
d.  Nhật là kẻ thù chủ yếu của nhân dân Đông Dương.
Câu 8. Chỉ thị “Nhật -Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:
a. Tổng bộ Việt Minh.
b. Hồ Chí Minh.
c. Ban thường vụ Trung ương Đảng.
d. Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân.
Câu 9. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng mở rộng đã quyết định:
a. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa.
b. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa.
c. Phát động một cao trào “ Kháng Nhật cứu nước”.


d. Khởi nghĩa giành chính quyền.
Câu 10. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B:
        A                                                                         B
1. 28/1/1941                  a. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ VIII.
2. 9/3/1945                    b. Đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân thành lập.
3. 15/4/1945                  c. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước.
4. 10-19/5/1945            d. Việt Minh ra chỉ thị “Sắm vũ khí đuổi thù chung”.
5. 22/12/1944                e. Mặt trận Việt Minh thành lập.
6. 7/5/1944                    f. Nhật đảo chính Pháp.
7. 19/5/1941            g.Thống nhất các lực lượng vũ trang thành lập Việt Nam giải phóng quân.
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tựu của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top