Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
LỊCH SỬ 9: VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN

TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 - 1946)

Thành quả lớn nhất của cách mạng tháng 8/1945 là giành được độc lập và chính quyền về tay nhân dân.
I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.


1. Khó khăn.
- Ngoại xâm :
+ Phía Bắc quân Tưởng và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách.
+ Phía Nam : TDP trở lại xâm lược.
- Nội phản :Bọn tay sai của quân Tưởng, các lực lượng phản CM tăng cường chống phá cách mạng.
- Nạn đói : đe dọa đời sống của ND. 
- Tài chính : Ngân quỹ trống rỗng, giá cả tăng vọt. 
- Nạn dốt : Hơn 90 % dân số mù chữ. Các tệ nạn xã hội tràn lan.
=> VN đứng trước tình thế "ngàn  cân treo sợi tóc".
2. Thuận lợi:
- Nhân dân tích cực xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng.
-ND Liên Xô và các lực lượng dân chủ trên thế giới ủng hộ và cổ vũ ND ta.

Sau khi ra đời, Nước VNDCCH đứng trước tình thế hết sức hiểm nghèo như “Ngàn cân treo sợi tóc”: Phải đối phó với 3 mối đe dọa lớn:
+ Miền Bắc: ( Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc) 20 vạn quân Tưởng vào giải giáp quân Nhật và bọn "Việt quốc"  "Việt Cách"

âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.
+ Miền Nam (Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam): 1 vạn quân Anh mở đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta.
+ Trên đất nước ta lúc đó còn có 6 vạn quân Nhật.
+ Bọn phản động ở MN: Đại Việt, Tờ -Rốt -Kít (giả danh cách mạng) chống phá cách mạng, cướp chính quyền ở Yên Bái, Vĩnh Yên, Móng Cái, gây các vụ cướp bóc, giết người làm cho XH mất trật tự.
+ Chế độ thực dân, phong kiến để lại những hậu quả rất nặng nề về mặt văn hoá.
VD: Nạn mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút...
-  Như vậy cùng 1 lúc trên đất nước đã diễn ra 3 k2 lớn: (Nạn ngoại xâm, nạn đói-nạn dốt) đang đe doạ sự sống còn của nhân dân VN. Chúng ta không thể tập trung giải quyết 1 mặt khó khăn nào đó mà xem nhẹ và giải quyết những khó khăn khác. Bởi vì những k2 ấy liên quan mật thiết với nhau.
à Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói: "Giặc đói, giặc dốt là bạn đồng minh của giặc ngoại xâm".

II. Bước đầu xây dựng chế độ mới.
- 6/1/1946 tổng tuyển cử trong cả nước để bầu quốc hội.
- Khắp các địa phương: Ở Bắc - Trung Bộ tiến hành bầu cử HĐND các cấp.
Công việc đầu tiên mà chính quyền cách mạng phải làm là  Công việc đầu tiên mà chính quyền CM phải làm là xây dựng chính quyền nhà nước vững mạnh, thực sự là của dân ,do dân, vì dân.


kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 6.1.1946. (Bầu được 333 đại biểu vào quốc hội. Đại diện cho sự đoàn kết Bắc - Trung - Nam.)
Tại các địa phương đã có những bước củng cố, kiên toàn chính quyền cách mạng.
+ Nam bộ không tiến hành bầu cử được vì trước đó TDP, được quân Anh tiếp tay, đã nổ súng mở đầu chiến tranh xâm lược.
- 29/5/1946 Hội liên hợp quốc dân VN (Hội liên Việt) ra đời để tăng cường khối đoàn kết dân tộc.
=> Như vậy chỉ trong vòng 1 năm từ thủ đô HN đến tận thôn xã, chính quyền nhân dân đã được thiết lập, tạo nên 1 nguồn sức mạnh mới cho cách mạng .
Thắng lợi của Tổng tuyển cử bầu QH và HĐND các cấp có ý nghĩa chính trị 
+ Là đòn đánh mạnh vào âm mưu chia rẽ của kẻ thù.
+ Góp phần nâng cao uy tín của Đảng, của nước VNDCCH trên trường quốc tế.
+ Phát huy tinh thần yêu nước, ý chí làm chủ đối với nhà nước cách mạng.
+ Biểu lộ sức mạnh và ý chí sắt đá của khối đoàn kết toàn dân.

III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
1.  Diệt giặc đói.
-Biện pháp trước mắt : Lập các hũ gạo cứu đói. Tổ chức ngày đồng tâm.  
- Biện pháp lâu dài :
+ Tăng gia sản xuất được đẩy mạnh.
+ Thực hiện khai hoang phục hoá.
+ Chia lại ruộng công, giảm tô...
=> Nạn đói được đẩy lùi.
2. Diệt giặc dốt.
- 8/9/1945 CTHCM kí sắc lập thành lập cơ quan bình dân học vụ kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xoá nạn mù chữ. 
- Các cấp học đều phát triển, đổi mới cả nội dung và P2.


3. Giải quyết khó khăn về tài chính.
- Kêu gọi tinh thần đóng góp tự nguyện của nhân dân.
- Xây dựng "Quỹ độc lập" và phong trào "Tuần lễ vàng"
- 31/1/1946 chính phủ ra sắc lệnh phát hành tiền VN.
- 23/11/1946 tiền VN lưu hành trong cả nước.

Để giải quyết nạn đói Chính phủ và chủ tịch HCM đã có những biện pháp
-  Để giải quyết giặc đói đồng bào cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và noi gương người.
+ "Hũ gạo tiết kiệm" - Mỗi gia đình còn có gạo ăn, mỗi bữa bớt 1 nắm gạo cho vào hũ, khoảng 5 à 10 ngày cán bộ VMinh đi thu gom gạo đó để giúp những người đang bị đói.
+ "Ngày đồng tâm" - Là các gđ còn gạo ăn, đăng kí với cán bộ VMinh, 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, lấy số gạo đó ủng hộ  những người đang bị đói.

Thực hiện chính sách ngu dân là 1 trong những biện pháp cực kì thâm độc của Thực dân Pháp nhằm  cai trị nhân dân ta. Vì thế có tới trên 90 % số dân mù chữ Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói: "1 DT dốt là 1 DT yếu" vì thế xoá nạn mù chữ để nâng cao trình độ văn hoá cho ND cũng là 1 trong những nhiệm vụ cấp bách đã được phiên họp đầu tiên (3/9/1945) của hội đồng chính phủ nêu lên.
- Sau lời kêu gọi của CTHCM, cả nước đã có gần 10 vạn người tự nguyện dạy học không có thù lao.
+ Hơn 7 vạn lớp được mở ở đình, chùa, nhà máy, bệnh viện, chợ, bờ đê, gốc cây....
+ Các cụ già cũng ngồi học với TN, các em nhỏ. Với phương châm người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ.


+ Những lợp bình dân học vụ được mở trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn ban ngày hầu hết phải đi làm, tham gia kháng chiến, ban đêm cùng ánh đèn dầu đến lớp để học ( Lớp bình dân học vụ).
Học bằng nhiều cách trong đó có những câu vần để học sinh dễ nhớ như: (O tròn như quả trứng gà; a thì có cái móc câu bên mình; Ô thì có mũ, Ơ thì thêm râu...)
=> Chứng tỏ tinh thần rất ham học của nhân dân, tin tưởng vào Đảng, chính phủ.
Chỉ trong 1 năm từ 9/1945 à 9/1946 có 2,5 triệu người biết đọc, biết viết
=> Đồng bào cả nước đã hăng hái đóng góp tiền, của, vàng bạc. Kể cả những kỉ niệm quí giá nhất trong đời tư : Nhẫn cưới, hoa tai đều ủng hộ chính quyền cách mạng. Sau tuần lễ vàng chúng ta đã đóng góp được 20 triệu đồng quỹ độc lập và 40 triệu vào quỹ Bảo vệ quốc phòng và 370 kg vàng....
 Với kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt, và khó khăn về t/c có ý nghĩa to lớn .
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tựu của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,

(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top