[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Trắc nghiệm địa lí có đáp án: VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Câu 1. Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là
A. khai thác, chế biến khoáng sản và thuỷ điện.
B. phát triển trồng rừng, khai thác khoáng sản.
C. chăn nuôi gia súc và trồng cây công nghiêp ngắn ngày.
D. khai thác tổng hộp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng.


Câu 2. Tỉnh nào sau đây không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trước năm 2000?
A. Bình Dương.                                              
B. Đồng Nai.
C. Bà Rịa – Vũng Tàu.

                                
D. Tây Ninh 
Câu 3. Nguồn tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
A. các mỏ dầu khí ở thềm lục địa.                   
B. các mỏ khoáng sản than.
C. diện tích rừng giàu lớn.                               
D. đất badan và đất phù sa cổ bạc màu.
Câu 4. Số lượng các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta tính đến năm 2015 là
 A. 3 vùng.                 
 B. 2 vùng.               
C. 4 vùng.              
D. 6 vùng.


Câu 5. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, trung tâm công nghiệp lớn nhất ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là
A. Quảng Ngãi.                     
B. Huế.                          
C. Đà Nẵng.                              
D. Quy Nhơn.
Câu 5. Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
A. có nhiều rừng với các loại lâm sản quý hiếm.              
B. sông suối có trữ năng thuỷ điện khá lớn.
C. có nhiều mỏ than với quy mô lớn.        
D. có nhiều mỏ dầu khí ở thềm lục địa.
Câu 6. Nguồn tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
A. các mỏ dầu khí ở thềm lục địa. 
B. các mỏ khoáng sản than.
C. diện tích rừng giàu lớn.                              
D. đất ba dan và đất phù sa cổ bạc màu.


Câu 7. Vùng kinh tế trọng điểm không phải  là vùng
A. bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố.  
B. hội tụ đầy đủ các thế mạnh.
C. có tỉ trọng lớn trong GDP cả nước.
D. cố định về ranh giới theo thời gian.
Câu 8. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?
A. Vùng có khả năng thu hút các ngành mới về Công nghiệp và dịch vụ
B. Vùng gồm một vài tỉnh có ranh giới xác định
C. Vùng có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tỉ trọng GDP lớn
D. Vùng có nhiều tiềm lực kinh tế, có khả năng thu hút đầu tư
Câu 9. Tính đến năm 2007 nước ta có mấy vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước?
A. 2 vùng.      
B. 3  vùng.     
C. 4 vùng.      
D. 5 vùng.
Câu 10. Các vùng kinh tế trọng điểm có đặc điểm
A. Mang lại hiệu quả chưa cao về kinh tế - xã hội.
B. Hội tụ đầy đủ nhất về điều kiện phát triển.
C. Có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế cả nước.
D. Có đầy đủ tiềm năng phát triển, có tỉ trọng GDP cao so với cả nước
Câu 11.  Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm?


A. Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác.
B. Có khả năng thu hút các ngành mới về nông nghiệp và công nghiệp để từ đó nhân rộng ra toàn quốc
C. Bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giới thay đổi theo thời gian.
D. Hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các nhà đầu tư.
Câu 12. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có các tỉnh và thành phố là
A. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ.        
B. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định.
C. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh.       
D. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang.
Câu 13. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có các tỉnh và thành phố là
A. TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận.
B. TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền  Giang.
C. TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long.
D. TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng.
Câu 14. Các tỉnh và thành phố (cấp tỉnh) thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung gồm
A. Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định
B. Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam
C. Thừa Thiên- Huế, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Nam.
D. Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Câu 15. Điểm giống nhau về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam là có:
A.  Nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng cao.
B. Lịch sử khai thác lâu đời.            
C. Tiềm lực kinh tế mạnh nhất, trình độ phát triển kinh tế cao nhất.
D. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt và đồng bộ.
Câu 16. Điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
A. Mức đóng góp cho GDP cả nước cao hơn rất nhiều so với hai vùng còn lại.
B. Đứng đầu trong ba vùng về tốc độ tăng trưởng.
C. Kim ngạch xuất khẩu so với cả nước chiếm tỉ lệ cao so với hai vùng còn lại.
D. Trong cơ cấu theo ngành, tỉ trọng lớn nhất thuộc về dịch vụ.
Câu 17. Thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc
A. có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nền văn minh lúa nước.
B. có nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước
C. cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất – kĩ thuật tương đối phát triển.
D. vị trí địa lí của vùng thuận lợi cho việc giao lưu trong nước và quốc tế.
Câu 18. Điểm nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?
A. Nguồn lao động có số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước.
B. Các ngành công nghiệp phát triển rất sớm.
C. Có thế mạnh khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng.
D.  Có quốc lộ 5 và 18 gắn kết cả Bắc Bộ với cụm cảng Hải Phòng – Cái Lân.
Câu 19. Về dịch vụ, để vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có vị thế xứng đáng hơn trong nền kinh tế của cả nước, cần phải tập trung giải quyết vấn đề chủ yếu là:
A. Cần chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao.
B. Phát triển các khu công nghiệp tập trung.
C. Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, nhanh chóng phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao.
D. Chú trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ khác, nhất là du lịch.
Câu 20. Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là
A. Khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng để phát triển dịch vụ du lịch, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản
B. Phát triển các cảng nước sâu gắn với khu công nghiệp  tập trung.
C. Vị trí cửa ngõ quan trọng thông ra biển của các tỉnh Tây Nguyên va Nam Lào, thuận lợi cho phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa.
D.  Khai thác rừng và trồng rừng; công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản.
Câu 21. Tài nguyên thiên nhiên nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:
A.  Quặng bôxit.       
B.  Dầu khí.
C.  Sinh vật biển.         
D.  Đất đỏ ba dan.
Câu 15. Hướng chủ yếu trong công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ không phải
A.  Phát triển công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao.
B.  Xây dựng hàng loạt khu công nghiệp tập trung.
C.  Phát triển công nghiệp cơ bản.
D.  Tiếp tục đẩy mạnh các ngành thương mại, du lịch
Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung? 
A. Đà Nẵng.   
B. Quảng Nam.                     
C. Phú Yên.               
D. Bình Định. 
Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trong điểm phía Nam? 
A. Biên Hòa.    
B. Thủ Dầu Một.                
C. Vũng Tàu             
D. Cần Thơ. 
Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp nào có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?  
A. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 
B. TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 
C.Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Tân An. 
D. Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa. 
Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung ? 
A. Thuận An, Chân Mây, Kỳ Hà.                     
B. Hải Phòng, Tiên Sa, Kỳ Hà. 
C. Chân Mây, Kỳ Hà, Quy Nhơn.                      
D. Quy Nhơn, Chân Mây, Thuận An.
Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005-2007. Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng?          
A. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giảm. 
B. Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung có tỉ trong GDP thấp nhất. 
C. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng. 
D. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỉ trọng lớn nhất. 
Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hãy cho biết nhận xét nào chính xác nhất ? 
A. Cả hai vùng đều có tỉ trọng GDP ngành công nghiệp và xây dựng cao nhất. 
B. Tổng số GDP phân theo khu vực kinh tế của hai vùng bằng nhau. 
C. Tỉ trong GDP nông lâm thủy sản của hai vùng thấp nhất. 
D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tổng GDP lớn hơn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá tri ̣sản xuất công nghiệp lớn nhất ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?    
A. Bắc Ninh                  
B. Hà Nội         
C. Hải Dương.                
D. Hải Phòng. 
Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành? 
A. Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm.                
B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.              
D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 
Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nằm ở vùng kinh tế trọng diểm miền Trung?    
A. Dung Quất.                       
B. Chu Lai.                  
C. Chân Mây –Lăng Cô.                 
D. Vân Đồn. 
Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất? 
A. Vùng kinh tết trọng điểm miền Trung.         
B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.                
D. Cả nước. 
Liên quan
Địa lí, Địa lí 12, Địa lí THPT, Lớp 12, Hỏi đáp địa lí 12, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm địa lí, Trắc nghiệm địa lí 12, 

(Tài liệu Ôn thi THPT Quốc gia môn địa lí, Ôn thi HSG môn địa lí)
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top