[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây


Trắc nghiệm môn lịch sử 9

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ SAU
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX


Câu 1. Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX ?
a. Đất nước lâm vào tình trạng "trì trệ" khủng hoảng
b. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ
c. Phải cải đÓ sớm áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật đang phát triển của thế giới.
      d. Tất cả các lý do trên
Câu 2. Nội dung cơ bản của công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là gì?
a. Cải tæ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế.
b. Cải tổ hệ thống chính trị.
c. Cải tæ xã hội.
      d. Cải tổ kinh tế và xã hội.
Câu 3. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?
a. Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá.
b. Chậm sửa chữa những sai lầm.
c. Nhà nước nhân dân Xô viết, nhận thấy CNXH không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
d. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.
Câu 4. Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Đức quyết định gia nhập Cộng hòa Liên bang Đức vào năm nào ?
a. 1989.                                                     
b. 1990.                 
c. 1991.                                                     
d. 1992.
Câu 5. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là :
a. Sự sụp đổ của chế độ XHCN.
b. Sự sụp đæ của mô hình XHCN chưa khoa học.
c. Sự sụp đæ của một đường lối sai lầm.
d. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội.
Câu 6. Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm là :
a. Ưu tiên phát triÓn công nghiệp nặng.
b. Tập thể hóa nông nghiệp.
c. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế.
d. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô trong khi hoàn cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt.
Câu 7. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể vào năm nào ?
a. 1989                                                      
b. 1990                  
c. 1991                                                      
d. 1992

Câu 8. Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vac-sa- va giải thể năm nào ?
a. 1989                                                      
b.1990                   
c. 1991                                                       
d. 1992
Câu 9. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) bị giải thể do nguyên nhân nào ?
a. Do "khép kín" cửa trong hoạt động.
b. Do không đủ sức cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu.
c. Do sự lạc hậu về phương thức sản xuất.
d. Do sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.
Câu 10. Hãy nối các niên đại ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B

A

B
1. 1949
a. Hội đồng tương trợ kinh tế giải thể.
2. 1957
b. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô bắt đầu.
3. 1991
c. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
4. 1985
d. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
5. 1955
e. Thành lập tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vac-sa-va

Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9, 
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top