[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...Hướng dẫn cài đặt Viettel Money => Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây

Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng kýKhông như năm trước khi dịch Covid bùng phát làm học sinh gián đoạn đến trường vài tháng dẫn tới điểm chuẩn lớp 10 không cao thì năm nay, nhà trường và học sinh có sự chuẩn bị đầy đủ hơn rất nhiều dù vẫn có dịch Covid 19 nên kết quả thi vào lớp 10 sẽ khả quan hơn năm trước, đồng nghĩa với việc điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ có thể tăng lên.

Để xem điểm chuẩn lớp 10 có rất nhiều kênh như: Đến trường xem dán niêm yết, xem báo chí, trên mạng internet. Dưới đây là cách xem điểm chuẩn lớp 10 qua tin nhắn:Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An

Cách 1. Soạn tin theo tên trường như sau: 

Soạn HS NATentruong gửi 8785

Trong đó
NA: Là ký hiệu tỉnh Nghệ An
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Huỳnh Thúc Kháng - Nghệ An

Soạn HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785

STT

Tên trường

Soạn tin

1

Anh Sơn 1

Soạn: HS NAANHSON1 gửi 8785

2

Bắc Yên Thành

Soạn: HS NABACYENTHANH gửi 8785

3

Cờ đỏ

Soạn: HS NACODO gửi 8785

4

Con Cuông

Soạn: HS NACONCUONG gửi 8785

5

Cửa Lò

Soạn: HS NACUALO gửi 8785

6

Đặng Thai Mai

Soạn: HS NADANGTHAIMAI gửi 8785

7

Đặng Thúc Hứa

Soạn: HS NADANGTHUCHUA gửi 8785

8

Diễn Châu 2

Soạn: HS NADIENCHAU2 gửi 8785

9

Diễn Châu 3

Soạn: HS NADIENCHAU3 gửi 8785

10

Diễn Châu 4

Soạn: HS NADIENCHAU4 gửi 8785

11

Diễn Châu 5

Soạn: HS NADIENCHAU5 gửi 8785

12

Đô Lương 1

Soạn: HS NADOLUONG1 gửi 8785

13

Đô Lương 2

Soạn: HS NADOLUONG2 gửi 8785

14

Đô Lương 3

Soạn: HS NADOLUONG3 gửi 8785

15

Đô Lương 4

Soạn: HS NADOLUONG4 gửi 8785

16

Đông Hiếu

Soạn: HS NADONGHIEU gửi 8785

17

Hoàng Mai

Soạn: HS NAHOANGMAI gửi 8785

18

Hoàng Mai

Soạn: HS NAHOANGMAI gửi 8785

19

Huỳnh Thúc Kháng

Soạn: HS NAHUYNHTHUCKHANG gửi 8785

20

Kim Liên

Soạn: HS NAKIMLIEN gửi 8785

21

Lê Hồng Phong

Soạn: HS NALê Hồng Phong gửi 8785

22

Lê Lợi

Soạn: HS NALELOI gửi 8785

23

Mường quạ

Soạn: HS NAMUONGQUA gửi 8785

24

Nam Đàn

Soạn: HS NANAMDAN gửi 8785

25

Nam Đàn 1

Soạn: HS NANAMDAN1 gửi 8785

26

Nam Yên Thành

Soạn: HS NANAMYENTHANH gửi 8785

27

Nghi Lộc 4

Soạn: HS NANGHILOC4 gửi 8785

28

Nghi Lộc 5

Soạn: HS NANGHILOC5 gửi 8785

29

Nguyễn Cảnh Chân

Soạn: HS NANGUYENCHANCHAN gửi 8785

30

Nguyễn Đức Mậu

Soạn: HS NANGUYENDUCMAU gửi 8785

31

Nguyễn Duy Trinh

Soạn: HS NANGUYENDUYTRINH gửi 8785

32

Nguyễn Sỹ Sách

Soạn: HS NANGUYENSYSACH gửi 8785

33

Nguyễn Trường Tộ

Soạn: HS NANGUYENTRUONGTO gửi 8785

34

Nguyễn Xuân Ôn

Soạn: HS NANGUYENXUANON gửi 8785

35

Phạm Hồng Thái

Soạn: HS NAPHAMHONGTHAI gửi 8785

36

Phan Đăng Lưu

Soạn: HS NAPHANDANGLUU gửi 8785

37

Phan Thúc Trực

Soạn: HS NAPHANTHUCTRUC gửi 8785

38

Quỳ Hợp

Soạn: HS NAQUYHOP gửi 8785

39

Quỳ Hợp 2

Soạn: HS NAQUYHOP2 gửi 8785

40

Quỳ Hợp 3

Soạn: HS NAQUYHOP3 gửi 8785

41

Quỳnh Lưu 1

Soạn: HS NAQUYNHLUU1 gửi 8785

42

Quỳnh Lưu 2

Soạn: HS NAQUYNHLUU2 gửi 8785

43

Quỳnh Lưu 3

Soạn: HS NAQUYNHLUU3 gửi 8785

44

Quỳnh Lưu 4

Soạn: HS NAQUYNHLUU4 gửi 8785

45

Tân kỳ

Soạn: HS NATANKY gửi 8785

46

Tân Kỳ 3

Soạn: HS NATANKY3 gửi 8785

47

Tây Hiếu

Soạn: HS NATAYHIEU gửi 8785

48

Thái lão

Soạn: HS NATHAILAO gửi 8785

49

Thanh Chương 1

Soạn: HS NATHANHCHUONG1 gửi 8785

50

Thanh Chương 3

Soạn: HS NATHANHCHUONG3 gửi 8785

51

THPT1/5

Soạn: HS NATHPT15 gửi 8785

52

Tương Dương

Soạn: HS NATUONGDUONG gửi 8785

53

Yên Thành 2

Soạn: HS NAYENTHANH2 gửi 8785Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn HS Mãtrường gửi 8785
Ví dụ Soạn HS 31891 gửi 8785

STT

Tên trường

Soạn tin

1

Anh Sơn 1

31891

Soạn: HS 31891 gửi 8785

2

Bắc Yên Thành

31916

Soạn: HS 31916 gửi 8785

3

Cờ đỏ

37836

Soạn: HS 37836 gửi 8785

4

Con Cuông

36087

Soạn: HS 36087 gửi 8785

5

Cửa Lò

36080

Soạn: HS 36080 gửi 8785

6

Đặng Thai Mai

37828

Soạn: HS 37828 gửi 8785

7

Đặng Thúc Hứa

37829

Soạn: HS 37829 gửi 8785

8

Diễn Châu 2

31892

Soạn: HS 31892 gửi 8785

9

Diễn Châu 3

31893

Soạn: HS 31893 gửi 8785

10

Diễn Châu 4

31894

Soạn: HS 31894 gửi 8785

11

Diễn Châu 5

31895

Soạn: HS 31895 gửi 8785

12

Đô Lương 1

31896

Soạn: HS 31896 gửi 8785

13

Đô Lương 2

31897

Soạn: HS 31897 gửi 8785

14

Đô Lương 3

31898

Soạn: HS 31898 gửi 8785

15

Đô Lương 4

31899

Soạn: HS 31899 gửi 8785

16

Đông Hiếu

31900

Soạn: HS 31900 gửi 8785

17

Hoàng Mai

31917

Soạn: HS 31917 gửi 8785

18

Hoàng Mai

36081

Soạn: HS 36081 gửi 8785

19

Huỳnh Thúc Kháng

31901

Soạn: HS 31901 gửi 8785

20

Kim Liên

31902

Soạn: HS 31902 gửi 8785

21

Lê Hồng Phong

31920

Soạn: HS 31920 gửi 8785

22

Lê Lợi

37835

Soạn: HS 37835 gửi 8785

23

Mường quạ

37825

Soạn: HS 37825 gửi 8785

24

Nam Đàn

31921

Soạn: HS 31921 gửi 8785

25

Nam Đàn 1

31903

Soạn: HS 31903 gửi 8785

26

Nam Yên Thành

36086

Soạn: HS 36086 gửi 8785

27

Nghi Lộc 4

36083

Soạn: HS 36083 gửi 8785

28

Nghi Lộc 5

36084

Soạn: HS 36084 gửi 8785

29

Nguyễn Cảnh Chân

37831

Soạn: HS 37831 gửi 8785

30

Nguyễn Đức Mậu

31904

Soạn: HS 31904 gửi 8785

31

Nguyễn Duy Trinh

36082

Soạn: HS 36082 gửi 8785

32

Nguyễn Sỹ Sách

37830

Soạn: HS 37830 gửi 8785

33

Nguyễn Trường Tộ

37833

Soạn: HS 37833 gửi 8785

34

Nguyễn Xuân Ôn

31905

Soạn: HS 31905 gửi 8785

35

Phạm Hồng Thái

31906

Soạn: HS 31906 gửi 8785

36

Phan Đăng Lưu

31907

Soạn: HS 31907 gửi 8785

37

Phan Thúc Trực

37832

Soạn: HS 37832 gửi 8785

38

Quỳ Hợp

31908

Soạn: HS 31908 gửi 8785

39

Quỳ Hợp 2

31918

Soạn: HS 31918 gửi 8785

40

Quỳ Hợp 3

37837

Soạn: HS 37837 gửi 8785

41

Quỳnh Lưu 1

31909

Soạn: HS 31909 gửi 8785

42

Quỳnh Lưu 2

31910

Soạn: HS 31910 gửi 8785

43

Quỳnh Lưu 3

31911

Soạn: HS 31911 gửi 8785

44

Quỳnh Lưu 4

31912

Soạn: HS 31912 gửi 8785

45

Tân kỳ

37834

Soạn: HS 37834 gửi 8785

46

Tân Kỳ 3

31913

Soạn: HS 31913 gửi 8785

47

Tây Hiếu

31914

Soạn: HS 31914 gửi 8785

48

Thái lão

37826

Soạn: HS 37826 gửi 8785

49

Thanh Chương 1

37827

Soạn: HS 37827 gửi 8785

50

Thanh Chương 3

36085

Soạn: HS 36085 gửi 8785

51

THPT1/5

31919

Soạn: HS 31919 gửi 8785

52

Tương Dương

36088

Soạn: HS 36088 gửi 8785

53

Yên Thành 2

31915

Soạn: HS 31915 gửi 8785

 

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Soạn HS NA + tenlopchuyen gửi 8785

Trong đó
- NA: Là ký hiệu của Nghệ An
- Tên lớp chuyên viết liền, không dấu

Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn lớp chuyên toán trường Chuyên Phan Bộ Châu - Nghệ An
Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785

Điểm chuẩn sẽ gửi tới bạn ngay lập tức.
Cụ thể như sau
Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Nga
Soạn HS NACHUYENNGA gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HS NACHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS NACHUYENLY gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS NACHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS NACHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HS NACHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn HS NACHUYENSU gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS NACHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HS NACHUYENANH gửi 8785
Chuyên Pháp
Soạn HS NACHUYENPHAP gửi 8785
Chuyên KHTN
Soạn HS NACHUYENKHTN gửi 8785
Chuyên Ngữ
Soạn HS NACHUYENNGU gửi 8785

Lưu ý:

Điểm hiện tại là điểm chuẩn lớp 10 của năm trước được chúng tôi lưu trữ. Nếu bây giờ bạn nhắn tin để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 bạn sẽ nhận được tin nhắn trả về là điểm chuẩn lớp 10 năm trước.

- Khi có dữ liệu chính thức về điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi thêm chữ Đã có tại tiêu đề. 

- Nếu bạn muốn có dữ liệu điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền với 1 tin nhắn duy nhất hãy bấm vào đây để xem.


Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An năm học 2021- 2022
điểm chuẩn, Nghệ An, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2021, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Có thể bạn quan tâm: Học tập với phương pháp của nhóm Siêu trí nhớ - kỷ lục Việt Nam

Bấm vào đây để xem cách học

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyTìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây


#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top