Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU
NĂM 1945 ĐẾN NAY


Câu 1. Năm nào đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN thế giới ?
a. 1944.                                                      b.1945.                  
c. 1949.                                                      d. 1950.


Câu 2. Năm nào được xem là ”năm châu Phi" ?
a. 1945.                                                      b. 1955.                 
c. 1960.                                                      d. 1965.
Câu 3. Địa danh lịch sử nào đánh dấu sự mở đầu việc sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ ?
a. An-giê-ri                                                b. Điện Biên Phủ.                 
c.Phôm-pênh.(Cam-pu-chia) .                   d. Viên-Chăn.(Lào).
Câu 4. Cuộc cách mạng nào đã đánh đæ chính quyền tay sai của chủ nghĩa thực dân kiểu mới ?
a. Trung Quốc.(01/10/1949).                    
b. Cu Ba.(10/01/1959).
c. An-giê-ri. (18/03/1962).                        
d. Ấn Độ.(26/11/1950).
Câu 5. Cách mạng nước nào được xem là "lá cờ đầu" của Mĩ Latinh?
a. Mê-hi-cô.                                               b. Vê-nê-duyê-la.                              
c. Cu Ba.                                                   d. Ni-ca-ra-gua.
Câu 6. Chủ nghĩa A-pác-thai bị xoá bỏ tại đâu?
a. Mĩ La-tinh.                                             b. Nam Phi.                           
c. Trung Đông.                                          d. Châu Phi.
Câu 7. Địa danh nào sau đây chưa được xem là trung tâm tài chính của thế giới tư bản trong những năm 70 của thế kỉ XX ?
a. Mĩ.                                                         b. Nhật Bản.                          
c. Tây Âu.                                                 d. Nam Âu.
Câu 8. Nguyên nhân chung thúc đÈy sự phát triÓn kinh tế ở các nước ®ang phát triÓn sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:                          
a. Nhận viện trợ kinh tế và phụ thuộc Mĩ.
b. Tinh thần tự lực ,tự cường của mỗi nước .
c.  ĐÈy mạnh phát triÓn công nghiệp quốc phòng .
d. Áp dụng những thành tựu của CM KH-KT.
Câu 9. Tổ chức nào có nhiều tác dụng thúc đẩy sự phát triển và giao lưu kinh tế giữa các quốc gia?
a. Khối EEC.                                         b. Khối ASEAN.          
c. Khối NATO.                                     d. a,b đúng.
Câu 10. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào đi đầu trong việc ủng hộ phong trào cách mạng thế giới và bảo vệ hòa bình thế giới ?
a. Trung Quốc.                                          b. Liên Xô.                
c. Việt Nam.                                              d. Cu Ba.
Câu 11. Những phong trào quốc tế nào đã có vai trò tích cực trong các mối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?
a. Phong trào giải phóng dân tộc              
b. Phong trào bảo vệ hòa bình thế giới
c. Phong trào không liên kết                     
d. a,b,c đúng
Câu12.Cuộc chiÕn tranh nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai không có đế quốc Mĩ tham gia trực tiếp ?                                                  
a. Triều Tiên (1950-1953).                
b. Việt Nam (1960-1975).
c. An-giê-ri (1954-1962).                  
d. Chiến tranh Vùng Vịnh (thập niên 90 của thế kỉ XX).
Câu 13. Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự thế giới nào?
a. Hai cực                                                  b. Một cực                 
c. Đa cực                                                   d. a,b đúng
Câu 14. Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay được gọi là thời kì :
a. Sau "Chiến tranh lạnh", một trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
b. Một trật tự thế giới hai cực Xô-Mĩ.
c. Một trật tự thế giới đơn cực .
d. a,b đúng
Câu 15. Hòa bình, æn định, hợp tác phát triÓn vừa là :
a. Nhiệm vụ chung của toàn nhân loại khi bước vào thế kỉ XXI.
b. Vừa là thời cơ,vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI .
c.  Trách nhiệm của các nước đang phát triển.
d. Trách nhiệm của các nước phát triÓn.
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tự của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,

(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top