Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM: CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III
Câu 21 : Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến ngày 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì?
A. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước  .
B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước .
C. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn .
D. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào .

Câu 22 : Chủ trương của Đảng ta trong việc đối phó với quân Tưởng?
A. Quyết tâm đánh Tưởng ngay từ đầu.        B. Hòa hoãn với Tưởng để tập trung lực lượng đánh Pháp  .
C. Nhờ vào Anh để đánh Tưởng .                 D. Đầu hàng Tưởng .
Câu 23 : Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hòa hoãn nhân nhượng với Pháp?


A.Vì Pháp được Anh hậu thuẫn   .
B. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù  .
C. Vì Pháp và Tưởng đã bắt tay cấu kết với nhau chống ta  .
D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ .
Câu 24 : Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta?
A. Pháp công nhận Việt nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do .
B. Pháp cộng nhận ta có chính phủ, nghị viện,  quân đội  và tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.
C. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15000 quân Pháp vào miền bắc thay quân Tưởng  .
D. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ  .
Câu 25 : Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?
A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản  .       B. Giải quyết về vấn đề tài chính .
C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt  .                         D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.   
Câu 26 : Để đẩy lùi nạn đói , biện pháp nào là quan trọng nhất
A. Lập hũ gạo tiết kiệm .                                   B. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.
C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất .
D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ .
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tự của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,

(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top