ĐỊA LÍ VIỆT NAM: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Máy trợ giảng giá rẻ -> Bấm vào đây ...Trung thu tặng bé quà gì==> Bấm vào đây ...

Máy trợ giảng giá rẻ, Bấm vào đây
Trung thu tặng bé quà gì, Bấm vào đây
1. Nguồn lao động
a) Mặt mạnh:
+ Nguồn lao động rất dồi dào 42,53 triệu người, chiếm 151,2% dân số (năm 2005) .
+ Mỗi năm tăng thêm trên 1 triệu LĐ.
+ Người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú.
+ Chất lượng LĐ ngày càng nâng lên.
b) Hạn chế
- Nhiều lao động chưa qua đào tạo
- Lực lượng LĐ có trình độ cao còn ít.

2. Cơ cấu lao động
a)  Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế
- Lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất.
- Xu hướng: giảm tỉ trọng LĐ nông, lâm, ngư nghiệp; tăng tỉ trọng LĐ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, nhưng còn chậm.
 b) Cơ cấu LĐ theo thành phần kinh tế:
- Phần lớn LĐ làm ở KV ngoài nhà nước.
- Tỉ trọng lao động khu vực 1 ngoài Nhà nước và khu vực Nhà nước ít biến động, lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng."
c) Cơ cấu LĐ theo thành thị và nông thôn:
-  Phần lớn lao động ở nông thôn.
- Tỉ trọng LĐ nông thôn giảm, khu vực thành thị tăng.
*  Hạn chế.
- Năng suất lao động thấp.
- Phần lớn lao động có thu nhập thấp.
- PC LĐ XH còn chậm chuyển biến
 - Chưa sử dụng hết thời gian lao động

3. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm
Vấn đề việc làm
- Việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn.
- Năm 2005, cả nước có 2,1% LĐ thất nghiệp và 8, 1% thiếu việc làm, ở thành thị tỉ lệ thất nghiệp là 5,3%, mỗi năm nước ta giải quyết gần 1 triệu việc làm.
Liên quan

Những cuốn sách hay nên đọc - Bấm vào đây
Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây
Tải SKKN=Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top