[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...
Showing posts with label Lê Minh Khuê. Show all posts
Showing posts with label Lê Minh Khuê. Show all posts

Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Những Ngôi sao xa xôi đề số 2 Đề thi vào 10 Ngữ văn có đáp án: Những Ngôi sao xa xôi đề số 2

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu :       “…Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại x ơ xác. Đất nóng. Khói đe...

Read more »
April 24, 2020

Viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong đoạn trích. Từ đó nêu suy nghĩ của em về lòng dũng cảm. Viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong đoạn trích. Từ đó nêu suy nghĩ của em về lòng dũng cảm.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu :                    “…Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nón...

Read more »
April 12, 2020

Viết bài văn ngắn (khoảng 300 từ) cảm nhận về nhân vật Phương Định trong đoạn trích. Từ đó nêu suy nghĩ của em về lòng dũng cảm. Viết bài văn ngắn (khoảng 300 từ) cảm nhận về nhân vật Phương Định trong đoạn trích. Từ đó nêu suy nghĩ của em về lòng dũng cảm.

Đọ c đoạ n trích sau và thự c hiệ n cá c yêu cầ u: “…Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói...

Read more »
April 09, 2020

Viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong đoạn trích Viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong đoạn trích

Đọc đoạn trích thơ sau và thực hiện các yêu cầu :             …Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói ...

Read more »
April 05, 2020

Viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 300 đến 400 từ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong đoạn trích. Viết bài văn nghị luận ngắn (khoảng 300 đến 400 từ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong đoạn trích.

  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu :        “…Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ t...

Read more »
March 23, 2020

Viết bài văn ngắn nêu suy nghĩ về vẻ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong  được thể hiện trong đoạn trích tác phẩm Viết bài văn ngắn nêu suy nghĩ về vẻ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong được thể hiện trong đoạn trích tác phẩm

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:  “ Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất phải lấp ...

Read more »
March 10, 2020

SOẠN VĂN: NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI  - LÊ MINH KHUÊ SOẠN VĂN: NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI - LÊ MINH KHUÊ

( Sangkiengiaovien.com )   Đường Trường sơn - đông nắng, tây mưa ; một cái tên thôi cũng gợi cho ta về một thời lửa cháy, gợi hình ảnh đo...

Read more »
June 22, 2019
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top