[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây

Trước khi list sàn, các sàn thường có chính sách Airdrop, Claim Token của họ cho người dùng.
Airdrop Token khi tặng bạn Token miễn phí, yêu cầu  
 bạn phải thực hiện một số nhiệm vụ như Join Tele, Like, Tweet ... và chờ đợi mỏi cổ token về ví, bị khóa không cho bán ngay (xem tại đây). Phí giao dịch nhà sàn hoàn toàn bỏ vốn ra cho bạn. (Khoảng 2-3.000VNĐ)/giao dịch.

Claim Toke ken không yêu cầu bạn phải thực hiện một số nhiệm vụ như Join Tele, Like, Tweet ...  nhưng bạn phải trả phí "Ship Token" về ví của bạn với một lượng phí nhỏ (khoảng 0.0003BNB <=> vài ngàn đồng) nhưng đổi lại, token sẽ về ví bạn ngay lập tức và bạn có thể bán lấy tiền theo lộ trình dự án list sàn.  (Mua BNB làm phí giao dịch tại đây)

Claim coin token chưa bán được ngay. Các bạn cần có thời gian để chờ và theo dõi.Nếu bạn không muốn Claim với chi phí thì bạn có thể tham khảo các kèo Airdrop nhận coin miễn phí tại đây

Dưới đây là các Loại Coin - Token Tặng bạn trước khi niêm yết lên sàn

 Coin về ví trong 10 giây - Free Claim Airdrops - Free Claim to earn (Phần IIII)

37. Hướng dẫn Claim Airdrop 5.000.000 BDX  - BEEDEX - Kết thúc 15/3/2022

  Bước 1. Truy cập website  Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address

0x54f934F20c4966429C7aA5eb96D925c3fC7853e0
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)
 Bước 4. Bấm nút Airdrop-Claim
Xem chi tiết tại đây
______________________________________________
36. Hướng dẫn Claim Airdrop  500,000,000 ANCHOR - Kết thúc 28/2/2022

  Bước 1. Truy cập website  Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address

0xf8A877A1dB1D27FcbfD34d8D49999fDFf1e5F773
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)
 Bước 4. Bấm nút Airdrop-Claim
Xem chi tiết tại đây
______________________________________________

35. Hướng dẫn Claim Airdrop 500 Token Titano (TITANO) - Kết thúc 18/4/2022

  Bước 1. Truy cập website  Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address

0xFE086303ABd025b528B6385AC88E2DAD1e7E70B6
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)
 Bước 4. Bấm nút Airdrop-Claim
______________________________________________


34. Hướng dẫn nhận Claim Airdrop 100 DIXE  tokens 

  Bước 1. Truy cập website  Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address

0x54b45f44c8a72912d550eaea4586a25df4a9ce3b
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - ETH  Network)
33. Hướng dẫn nhận Claim Airdrop 10 DXDY  tokens 300USD  - Cutdown 31/1/2022

  Bước 1. Truy cập website  Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address

0x1482D014AaCbeABe40E81AAEcFa53C1B226A059F
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - ETH  Network)
32. Hướng dẫn nhận Claim Airdrop 200 URANIUM tokens  -Cutdown 20/12/2021

  Bước 1. Truy cập website  Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address

0x2eD72c04b517fa0Aa964790EBA9718864bdafbaa
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)
30. Hướng dẫn nhận Claim Airdrop 90 ZUKI tokens  -Cutdown 20/12/2021

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address (có thể add contract ngay tại site của Corgidoge)

0xE81257d932280AE440B17AFc5f07C8A110D21432
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)
_________
29. Hướng dẫn nhận Claim Airdrop 100 BXS tokens  -Cutdown 25/12/2021

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address (có thể add contract ngay tại site của Corgidoge)

0xF2E71B054B6b0F3C5513Af505E6c072008ECFaCD
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)
_________

28. Hướng dẫn nhận Claim Airdrop 20.000.000.000 TRX (TRON TOKEN) tokens  -Cutdown 20/11/2021

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address (có thể add contract ngay tại site của Corgidoge)

0x9Dab87a99c6b5c516332894331A442Ea2890126C
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)
_________

27. Hướng dẫn nhận miễn phí 100.0000 Corgidoge tokens  -Kèo Meme Coin - Memme coin đang sốt

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

0x802c68730212295149f2bea78c25e2cf5a05b8a0
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

_________

26. Hướng dẫn nhận miễn phí 300.0000 Baby Akita tokens - Memme coin đang sốt

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

0x376c0833f140CB25fea063CA38C4F7c4bf0789C9
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

_________

25. Hướng dẫn nhận miễn phí 5 rolex   tokens 

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

0x7d0deacddf11dce0fb3a6c3f73f55cb05507dc8c
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

_________

24. Hướng dẫn nhận miễn phí 50 LAZIO  tokens 

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0x1ed518d69b909f93ce39b24474138a5884a867a5f449c6c7c546f7c241284157
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

_________

23. Hướng dẫn nhận miễn phí 3.000.000 PIG tokens 

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0xfe956e3356c1d252e612490ed26f4db0a8770d2a
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

_________

22. Hướng dẫn nhận miễn phí 50 SHIB mỗi  phút

  Đăng ký : Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

_________

21. Hướng dẫn nhận miễn phí 3Zalopay mỗi ngày tokens 

  Đăng ký : Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

_________

20. Hướng dẫn nhận miễn phí 200 DUSD tokens 

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0x5eba288f8833071ba7cd5c2b356754811c0ce8fb
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

_________

19. Hướng dẫn nhận miễn phí 5.000.000 COX Swap tokens  -(Cut dow 30/11/2021)

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0x17fea92ca2e7570d07b63ecd6b698e01386555a4
 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

____________

18. Claim airdrop nhận 300 Iron Ore tokens - Kết thúc ngày 30/11/2021

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0xbd906bb2b8627aa4759cce5bf048b1918693b2eb

 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

____________

17. Claim airdrop nhận 25 EVOS tokens EVOSWAP - Kết thúc ngày 15/10/2021 

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0x0b310561f53306bcece38a4d6b8544d14f16496e

 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

16. Claim airdrop nhận 5 BALL tokens PokeBalls Game- Kết thúc ngày 15/10/2021

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0x1df7967c8ed887c51c0e6db400507a0abddd30cf

 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

____________

15. Claim airdrop nhận 50.000.000 MNSWap tokens - Kết thúc ngày 15/10/2021

 Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0x2a9add6d2140577260af688612aa7f60ddcb3290

 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)


Chi tiết xem tại đây

____________

14. Claim airdrop nhận 1000 ANW - Angel wallet tokens (Angel wallet) - Kết thúc ngày 28/10/2021

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0xBc63CA8C06D484F8EB4bE521d95ef505D68378E2

 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

____________

13. Claim airdrop nhận 12 Rerlink tokens - Kết thúc ngày 30/10/2021

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0xd5ba2f2b7f18ab17f389076fe956657538294f00

 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

____________

12. Claim airdrop nhận 11 NFTWallet tokens - NFTWallet -Kết thúc ngày 14/10/2021

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0xba35b4330d6bcbeeb402a8440ef41c005e8d99ef

 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

____________

11. Claim airdrop nhận 5.000.000 KOS tokens -Kết thúc ngày 4/10/2021

 Bước 1. Copy contract address 

0x57a3518696a3238963a8c2a919c1f9c0bfced872

 Bước 2. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

  Bước 3. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

Gas fee: 0.0005 BNB. 

Chi tiết xem tại đây

____________

10. Claim airdrop nhận 12 BUNISWAP tokens -Kết thúc ngày 30/10/2021

 Bước 1. Copy contract address 

0xe3ffb03a5f9b62f8aa0e128dfd55a03860c189f5

 Bước 2. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

  Bước 3. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

Gas fee: 0.0005 BNB. 

Chi tiết xem tại đây

____________

9. Claim  Airdrop Nhận 1 TSC Bitagon Chain -Đến 28/10/2021 kết thúc

 Bước 1. Copy contract address 

0xa3f4a5e5411db7d6630aa531d7645c72cfdda41a

 Bước  2. Dán Contract vào ví  Trust hoặc ví Meta mask Wallet (BSC Network)

 Bước 3. Vào trang chủ Click Claim Airdrop để nhận Tokens

Chi tiết xem tại đây

____________

8. Claim  Airdrop Nhận 100 BALLETToken -Đến 20/10/2021 kết thúc

 Bước 1. Copy contract address 

0x4b0565eb7be9910398e2c0b1023cbe4b53ac36bf

 Bước  2. Dán Contract vào ví  Trust hoặc ví Meta mask Wallet (BSC Network)

 Bước 3. Vào trang chủ Click Claim Airdrop để nhận Tokens

Chi tiết xem tại đây

__________________________

7. Claim  Airdrop Nhận 8 BTR Token -Đến 15/10/2021 kết thúc

 Bước 1. Copy contract address 

0x7b79b1456fb7151ee4cfd7f32514acc328875413

 Bước  2. Dán Contract vào ví  Trust hoặc ví Meta mask Wallet (BSC Network)

 Bước 3. Vào trang chủ Click Claim Airdrop để nhận Tokens

Chi tiết xem tại đây

__________________________

6. Claim Airdrops nhận 8 GON  Token - 23/10/2021 Kết thúc

 Bước 1. Copy contract address 

0x53c3621eb7863d423ae389f3cd7c6dde40091758

 Bước 2. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

  Bước 3. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

Chi tiết xem tại đây

__________________________

5.  Nhận ngay 40 Triệu Volcanix (VCX) Mạng BSC, Ví Trustwallet, Meta mask

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 00x5738f68ab43b6ee37a847bdb9b77004c9dc6f557

 Bước 2. Dán Contract vào ví Meta Wallet (BSC Network)  

__________________________


4. CLAIM AIRDROP NHẬN NHẬN 2 TOKEN XTPOLYGON (XTPOLY) , 

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x07176f156FF3B778913c4E478903cEeE8C1583d6

 Bước 2. Dán Contract vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

Sàn  Pancakeswap

Chi tiết xem tại đây

__________________________

3. Claim Airdrop nhận 0.1 Token Binanceforever Coin (BIFO) - Sự kiện kết thúc vào ngày 9/10/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x008ea5ae4432718e211c9bbc968fb83aa1c4ec0c

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: 09/10/2021

Sàn  Pancakeswap; Gate.io

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

_____________

2. Claim Airdrop nhận 12 Token Turtle Try (TRT) - Sự kiện kết thúc vào ngày 24/12/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0xa94f5a668845f5f19a7aebcb89006631cf269af9

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: 24/12/2021

Sàn  Pancakeswap

Chi tiết xem tại đây

_____________________________________

1. Claim Airdrop Nhận 1 NBIT Token (NBIT) - [[Kiếm tiền online - Claim token] MẠNG BSC VÍ TRUSTWALLET, METAMASK

↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0xa11f1bba4959a5a7e644cbf23e41ac86ca2887d4

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Kết thúc Claim: 30/12/2021

List sàn: 30/12/2021 - Pancakeswap 

Chi tiết tại đây

Xem thêm tại đây


Key: Kèo free,Free,Claim, Claim coin, Claim Token, Airdrop coin, Airdop token

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn lớp 10 (SKGV)-Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top