[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 Cheatmoon là một loại tiền điện tử phi tập trung, có nghĩa là nó là tiền kỹ thuật số an toàn được vận hành bởi mạng lưới người dùng lân cận của chúng tôi, được xây dựng để phân phối hiệu quả và trung thực.

Mạng Cheatmoon là gì?

Cheatmoon là một loại tiền điện tử phi tập trung, có nghĩa là nó là tiền kỹ thuật số an toàn được vận hành bởi mạng cộng đồng người dùng của chúng tôi, được xây dựng để có hiệu quả và phân phối công bằng.

Cheatmoon Network là một giải pháp tài sản kỹ thuật số toàn diện được xây dựng để cạnh tranh với các ngân hàng tập trung thông qua thời gian xử lý gần như tức thì.

Cheatmoon là một mạng DeFi mới được thành lập dựa trên niềm tin rằng đó là quyền cơ bản của bạn để kiểm soát và bảo vệ tiền, dấu chân kỹ thuật số và danh tính của bạn. Chúng tôi tin rằng phân quyền nắm giữ chìa khóa để trao quyền cho mọi người trên khắp thế giới để bảo vệ tài sản của họ tốt hơn và chúng tôi đang giúp thế giới đi theo hướng này bằng cách dân chủ hóa việc kiếm tiền từ tiền điện tử.

Cheatmoon là một loại tiền điện tử phi tập trung, có nghĩa là nó là tiền kỹ thuật số an toàn được vận hành bởi mạng cộng đồng người dùng của chúng tôi.

Hướng dẫn 

Đăng ký mạng Cheatmoon để đào CTM hàng ngày

(Biết sớm, đào sớm, tốc độ cao, app đường dài, mới bước vào chặng 2)

Bước 1. Nhấp vào đây để đến trang chủ CHEATMOON

Mã mời: Inluon


Bước 2. Cài đặt Ứng dụng khai thác mạng Cheatmoon và sau đó mở Ứng dụng trên điện thoại của bạn.

Bây giờ bạn sẽ thấy một trang trông giống như trang này bên dưới


Bước 3. Đăng ký tài khoản

Nhấp vào “Tạo tài khoản mới” (Creat new Acount)

Nhập thông tin đăng ký (EMail, Tên, Pass, Nick name)

Vào Email của bạn lấy mã xác nhận

Mã mời: Inluon

Bạn nhập mã mời là Inluon  để tốc độ khai thác tăng và tăng vòng tròn bảo mật sau khi App đào update

Vậy là xong.

Hàng ngày, bạn mở ra bấm nhát là có 10CTM


Tăng tốc độ khai thác, bạn nhập mã Inluon để vào vòng kết nối

4. Cách đào và kiếm CTM coin

🌈 Dự án Cheatmoon Network đang cho đào với tốc độ cao nhất 10 CTM/giờ trên Web và tặng ngay 10 CMT khi hoàn tất đăng ký.

🌈 Nhấn Daily Bonus để đào 24h vào click 1 lần

🌈 Tốc độ đào sẽ giảm dần!

Tăng số lượng CTM

🌈  Thêm 50 CTM coin bằng cách tham gia các mạng xã hội của dự án! và từ Ref 

🌈   Đào note trên Web note tăng được 8 -10 CTM/ giờ (Xem thướng dẫn tại đây)

🌈   20 phút vào nhận gói quà để nhận thêm tốc độ đào hoặc CTM free

Hiện, chưa cần KYC bạn vẫn có thể đào để kiếm CTM. Khi nào sàn có chương trình KYC, list coin, chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết tại website này!


Hãy thường xuyên chi cập sangkiengiaovien.com  để biết thông tin và tìm kiếm các kèo mới.

Có làm rồi sẽ có ăn! Cứ miệt mài đào bới coin, bạn sẽ hái quả ngọt!

Chúc các bạn thành công và may mắn!

Liên quan


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI

1. THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG KẾT THÚC: Cheatmoon được Cheatmoon (sau đây gọi là Người cấp phép) cấp phép cho Bạn (Người dùng cuối), chỉ để sử dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép này.

2. ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI: Cheatmoon (sau đây gọi là: Ứng dụng) là một phần mềm được tạo ra để Cho phép người dùng kiếm tiền điện tử Cheatmoon miễn phí thông qua ứng dụng di động - và được tùy chỉnh cho các thiết bị di động Android. Nó được sử dụng để khai thác tiền điện tử Cheatmoon mà không có rủi ro và đầu tư tiền tệ.

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT: Ứng dụng yêu cầu phiên bản phần sụn 1.0.0 trở lên. Người cấp phép khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của chương trình cơ sở.

4. BẢO DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ: Bên cấp phép tự chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào cho Ứng dụng được cấp phép này. Bạn có thể liên hệ với Người cấp phép theo địa chỉ email được liệt kê trong Tổng quan về cửa hàng Play cho Ứng dụng được cấp phép này

5. BẢO HÀNH: Người cấp phép đảm bảo rằng Ứng dụng không có phần mềm gián điệp, trojan, vi rút hoặc bất kỳ phần mềm độc hại nào khác tại thời điểm Bạn tải xuống. Người cấp phép đảm bảo rằng Ứng dụng hoạt động như được mô tả trong tài liệu người dùng.

Thỏa thuận cấp phép này chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ, ngoại trừ các xung đột về quy tắc luật của nó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc toàn bộ Giấy phép Người dùng Cuối của chúng tôi dưới đây để hiểu sâu hơn về quyền và nghĩa vụ của công ty và người dùng liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ do Cheatmoon cung cấp.

Cheatmoon được cấp phép cho Bạn (Người dùng cuối) bởi Cheatmoon (sau đây gọi là: Người cấp phép), chỉ để sử dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép này.

Bằng cách tải xuống Ứng dụng từ Cửa hàng Google Play và bất kỳ bản cập nhật nào trong đó (khi được Thỏa thuận cấp phép này cho phép), Bạn cho biết rằng Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cấp phép này và rằng Bạn chấp nhận Thỏa thuận cấp phép này .

Các bên của Thỏa thuận cấp phép này thừa nhận rằng Google không phải là một Bên của Thỏa thuận cấp phép này và không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến Ứng dụng, chẳng hạn như bảo hành, trách nhiệm pháp lý, bảo trì và hỗ trợ. Cheatmoon, không phải Google, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng được cấp phép và nội dung của Ứng dụng đó.

Thỏa thuận cấp phép này có thể không cung cấp các quy tắc sử dụng cho Ứng dụng xung đột với Điều khoản dịch vụ mới nhất của Cửa hàng Google Play. Cheatmoon thừa nhận rằng họ đã có cơ hội xem xét các điều khoản đã nêu và Thỏa thuận cấp phép này không mâu thuẫn với chúng.

Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn đều được bảo lưu.

1. ỨNG DỤNG
Cheatmoon (sau đây gọi là: Ứng dụng) là một phần mềm được tạo ra để Cho phép người dùng kiếm tiền điện tử Cheatmoon miễn phí thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động - và được tùy chỉnh cho các thiết bị di động Android. Nó được sử dụng để khai thác tiền điện tử Cheatmoon mà không có rủi ro và đầu tư tiền tệ.

Ứng dụng không được điều chỉnh để tuân thủ các quy định cụ thể của ngành (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA), Đạo luật quản lý bảo mật thông tin liên bang (FISMA), v.v.), vì vậy nếu các tương tác của bạn phải tuân theo các luật đó, bạn có thể không sử dụng Ứng dụng này. Bạn không được sử dụng Ứng dụng theo cách vi phạm Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

 

2. PHẠM VI GIẤY PHÉP
2.1 Bạn được cấp giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, không thể cấp phép lại để cài đặt và sử dụng Ứng dụng được cấp phép trên bất kỳ Sản phẩm mang nhãn hiệu Android nào mà Bạn (Người dùng cuối) sở hữu hoặc kiểm soát và được phép theo Quy tắc sử dụng được quy định trong phần này và Điều khoản dịch vụ của Cửa hàng Play, ngoại trừ việc Ứng dụng được cấp phép đó có thể được các tài khoản khác liên kết với Bạn (Người dùng cuối, Người mua) truy cập và sử dụng thông qua Chia sẻ trong gia đình hoặc mua số lượng lớn.

2.2 Giấy phép này cũng sẽ chi phối mọi bản cập nhật của Ứng dụng do Người cấp phép cung cấp để thay thế, sửa chữa và / hoặc bổ sung cho Ứng dụng đầu tiên, trừ khi một giấy phép riêng được cung cấp cho bản cập nhật đó, trong trường hợp đó, các điều khoản của giấy phép mới đó sẽ chi phối.

2.3 Bạn không được chia sẻ hoặc cung cấp Ứng dụng cho các bên thứ ba (trừ khi ở mức độ cho phép của Điều khoản và Điều kiện của Android và với sự đồng ý trước bằng văn bản của Cheatmoon IVS), bán, thuê, cho mượn, cho thuê hoặc phân phối lại Ứng dụng.

2.4 Bạn không được đảo ngược thiết kế, dịch, tháo rời, tích hợp, dịch ngược, tích hợp, loại bỏ, sửa đổi, kết hợp, tạo các sản phẩm phái sinh hoặc cập nhật, điều chỉnh hoặc cố gắng lấy mã nguồn của Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của nó (ngoại trừ với Cheatmoon IVS đồng ý trước bằng văn bản).

2.5 Bạn không được sao chép (ngoại trừ khi được cho phép rõ ràng bởi giấy phép này và Quy tắc sử dụng) hoặc thay đổi Ứng dụng hoặc các phần trong đó. Bạn chỉ có thể tạo và lưu trữ các bản sao trên các thiết bị mà Bạn sở hữu hoặc kiểm soát để lưu trữ sao lưu theo các điều khoản của giấy phép này, Điều khoản dịch vụ của Cửa hàng Play và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác áp dụng cho thiết bị hoặc phần mềm được sử dụng. Bạn không thể xóa bất kỳ thông báo sở hữu trí tuệ nào. Bạn thừa nhận rằng không có bên thứ ba trái phép nào có thể truy cập vào các bản sao này bất cứ lúc nào.

2.6 Vi phạm các nghĩa vụ nêu trên, cũng như cố gắng thực hiện hành vi xâm phạm đó, có thể bị truy tố và bồi thường thiệt hại.

2.7 Bên cấp phép có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của việc cấp phép.

2.8 Không có gì trong giấy phép này nên được giải thích để hạn chế các điều khoản của bên thứ ba. Khi sử dụng Ứng dụng, Bạn phải đảm bảo rằng Bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện hiện hành của bên thứ ba.

 

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT
3.1 Ứng dụng yêu cầu phiên bản phần sụn 1.0.0 trở lên. Người cấp phép khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của chương trình cơ sở.

3.2 Bên cấp phép cố gắng giữ cho Ứng dụng được cập nhật để nó tuân thủ các phiên bản đã sửa đổi / mới của phần sụn và phần cứng mới. Bạn không được cấp quyền để yêu cầu một bản cập nhật như vậy.

3.3 Bạn thừa nhận rằng Bạn có trách nhiệm xác nhận và xác định rằng thiết bị của người dùng cuối ứng dụng mà Bạn dự định sử dụng Ứng dụng đáp ứng các thông số kỹ thuật được đề cập ở trên.

3.4 Bên cấp phép có quyền sửa đổi các thông số kỹ thuật khi thấy thích hợp vào bất kỳ lúc nào.

4. BẢO DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ
4.1 Người cấp phép tự chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào cho Ứng dụng được cấp phép này. Bạn có thể liên hệ với Nhà cấp phép theo địa chỉ email được liệt kê trong Tổng quan về Cửa hàng Play cho Ứng dụng được cấp phép này.

4.2 Cheatmoon IVS và Người dùng cuối thừa nhận rằng Android không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Ứng dụng được cấp phép.

 

5. SỬ DỤNG DỮ LIỆU
Bạn xác nhận rằng Bên cấp phép sẽ có thể truy cập và điều chỉnh nội dung Ứng dụng được cấp phép đã tải xuống của Bạn và thông tin cá nhân của Bạn, và việc Bên cấp phép sử dụng tài liệu và thông tin đó phải tuân theo các thỏa thuận pháp lý của Bạn với Bên cấp phép và chính sách bảo mật của Bên cấp phép.

 

6. CÁC ĐÓNG GÓP ĐƯỢC DO NGƯỜI DÙNG TẠO
Ứng dụng có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào các blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác, đồng thời có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc truyền phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trong Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là "Đóng góp"). Các đóng góp có thể được xem bởi những người dùng Ứng dụng khác và thông qua các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào bạn truyền tải có thể được coi là không bảo mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 

1. Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc trình diễn và việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại , hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.

2. Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, Ứng dụng và những người dùng khác của Ứng dụng sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Ứng dụng dự tính và các Điều khoản Sử dụng này.

3. Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ và / hoặc sự cho phép của mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự hoặc mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa vào và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Ứng dụng và các Điều khoản Sử dụng này.

4. Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.

5. Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, thư gửi hàng loạt, hoặc các hình thức lôi kéo khác.

6. Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm ô, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc có thể bị phản đối (theo quyết định của chúng tôi).

7. Đóng góp của bạn không chế giễu, chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.

8. Đóng góp của bạn không được sử dụng để quấy rối hoặc đe dọa (theo nghĩa pháp lý của các điều khoản đó) bất kỳ người nào khác và để kích động bạo lực đối với một người hoặc một lớp người cụ thể.

9. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.

10. Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.

11. Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào lấy thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc bóc lột người dưới 18 tuổi theo cách tình dục hoặc bạo lực.

12. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên.

13. Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.

14. Các đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.


Bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc bạn bị chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Ứng dụng.
7. GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP
Bằng cách đăng Đóng góp của bạn cho bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc làm cho các Đóng góp có thể truy cập được vào Ứng dụng bằng cách liên kết tài khoản của bạn từ Ứng dụng với bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn, bạn sẽ tự động cấp và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp, cho chúng tôi một quyền không hạn chế, không giới hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, quyền trên toàn thế giới và giấy phép để lưu trữ, sử dụng bản sao, tái sản xuất, tiết lộ, bán, bán lại, xuất bản, diễn viên rộng rãi, nghỉ hưu, lưu trữ, lưu trữ, lưu vào bộ nhớ cache, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền, trích dẫn (toàn bộ hoặc một phần) và phân phối các Đóng góp đó (bao gồm nhưng không giới hạn, hình ảnh và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, quảng cáo thương mại hoặc cách khác, và để chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của, hoặc kết hợp vào các công việc khác, chẳng hạn như Đóng góp, và cấp và cho phép cấp phép phụ của những điều đã nói ở trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển, và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng nào, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân trong các Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền nhân thân chưa được khẳng định trong các Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến các Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong Đóng góp của bạn do bạn cung cấp trong bất kỳ khu vực nào trong Ứng dụng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của mình cho Ứng dụng và bạn đồng ý rõ ràng sẽ miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến các Đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) chỉnh sửa, biên soạn lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng vào các vị trí thích hợp hơn trong Ứng dụng; và (3) để sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các Đóng góp của bạn.

 

8. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
8.1 Trách nhiệm của bên cấp phép trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ và vi phạm sẽ được giới hạn ở mục đích và sơ suất thô bạo. Chỉ trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng thiết yếu (nghĩa vụ cơ bản), Bên cấp phép cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp sơ suất nhỏ. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý sẽ được giới hạn trong những thiệt hại có thể thấy trước, thông thường theo hợp đồng. Giới hạn được đề cập ở trên không áp dụng cho các thương tích về tính mạng, chi hoặc sức khỏe.

8.2 Bên cấp phép không chịu trách nhiệm giải trình hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra do vi phạm nghĩa vụ theo Mục 2 của Thỏa thuận này. Để tránh mất dữ liệu, Bạn được yêu cầu sử dụng các chức năng sao lưu của Ứng dụng trong phạm vi cho phép của các điều khoản và điều kiện sử dụng hiện hành của bên thứ ba. Bạn biết rằng trong trường hợp Ứng dụng có sự thay đổi hoặc thao túng, Bạn sẽ không có quyền truy cập vào Ứng dụng được cấp phép.

 

9. BẢO HÀNH
9.1 Người cấp phép đảm bảo rằng Ứng dụng không có phần mềm gián điệp, trojan, vi rút hoặc bất kỳ phần mềm độc hại nào khác tại thời điểm Bạn tải xuống. Người cấp phép đảm bảo rằng Ứng dụng hoạt động như được mô tả trong tài liệu người dùng.

9.2 Không có bảo hành nào được đưa ra đối với Ứng dụng không thể thực thi được trên thiết bị, đã bị sửa đổi trái phép, xử lý không thích hợp hoặc gian dối, được kết hợp hoặc cài đặt với phần cứng hoặc phần mềm không phù hợp, được sử dụng với các phụ kiện không phù hợp, bất kể là do Chính bạn hoặc bên thứ ba, hoặc nếu có bất kỳ lý do nào khác ngoài phạm vi ảnh hưởng của Cheatmoon ảnh hưởng đến khả năng thực thi của Ứng dụng.

9.3 Bạn được yêu cầu kiểm tra Ứng dụng ngay sau khi cài đặt và thông báo cho Cheatmoon về các vấn đề được phát hiện ngay lập tức bằng e-mail được cung cấp trong Tuyên bố về Sản phẩm. Báo cáo khiếm khuyết sẽ được xem xét và điều tra thêm nếu nó đã được gửi qua đường bưu điện trong khoảng thời gian chín mươi (90) ngày sau khi phát hiện.

9.4 Nếu chúng tôi xác nhận rằng Ứng dụng bị lỗi, Cheatmoon bảo lưu lựa chọn để khắc phục tình hình bằng cách giải quyết lỗi hoặc phân phối thay thế.

9.5 Trong trường hợp Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, Bạn có thể thông báo cho Nhà điều hành-Cửa hàng ứng dụng và giá mua Ứng dụng của Bạn sẽ được hoàn lại cho Bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Nhà điều hành-Cửa hàng ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng và mọi tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí liên quan đến bất kỳ sơ suất nào để tuân theo bất kỳ sự bảo đảm.
9.6 Nếu người dùng là doanh nhân, mọi khiếu nại dựa trên lỗi sẽ hết hiệu lực sau một khoảng thời gian giới hạn theo luật định lên đến mười hai (12) tháng sau khi Ứng dụng được cung cấp cho người dùng. Các khoảng thời gian giới hạn theo luật định được áp dụng cho người dùng là người tiêu dùng.

 

10. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM
Cheatmoon và Người dùng cuối thừa nhận rằng Cheatmoon chứ không phải Google, chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của Người dùng cuối hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng được cấp phép hoặc việc Người dùng cuối sở hữu và / hoặc sử dụng Ứng dụng được cấp phép đó, bao gồm , nhưng không giới hạn:

(i) các yêu cầu về trách nhiệm sản phẩm;

(ii) bất kỳ khiếu nại nào rằng Ứng dụng được cấp phép không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và

(iii) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng, quyền riêng tư hoặc luật tương tự, bao gồm cả việc sử dụng HealthKit và HomeKit của Ứng dụng được cấp phép của Bạn.

 

11. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn không sống ở một quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia "hỗ trợ khủng bố"; và rằng Bạn không có tên trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ.

 

12. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Đối với các thắc mắc, khiếu nại, câu hỏi hoặc yêu cầu chung liên quan đến Ứng dụng được cấp phép, vui lòng liên hệ:

Nhóm hỗ trợ Cheatmoon,

Tại support@cheatmoon.com

 
13. CHẤM DỨT
Giấy phép có hiệu lực cho đến khi bị Cheatmoon hoặc Bạn chấm dứt. Quyền của Bạn theo giấy phép này sẽ tự động chấm dứt và không có thông báo từ Cheatmoon nếu Bạn không tuân thủ (các) điều khoản của giấy phép này. Khi Giấy phép chấm dứt, Bạn sẽ ngừng tất cả việc sử dụng Ứng dụng và hủy tất cả các bản sao, toàn bộ hoặc một phần, của Ứng dụng.

 
14. ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN THỨ BA
Cheatmoon tuyên bố và đảm bảo rằng Cheatmoon sẽ tuân thủ các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng được cấp phép.

Theo Mục 9 của "Hướng dẫn về Điều khoản tối thiểu của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của nhà phát triển", Android và các công ty con của Android sẽ là người thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này và - khi Bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của giấy phép này thỏa thuận, Android sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này chống lại Bạn với tư cách là bên thứ ba thụ hưởng từ đó.

 

15. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Cheatmoon và Người dùng cuối thừa nhận rằng, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba rằng Ứng dụng được cấp phép hoặc việc Người dùng cuối sở hữu và sử dụng Ứng dụng được cấp phép đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, Cheatmoon chứ không phải Android, sẽ tự chịu trách nhiệm về việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và hủy bỏ hoặc bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy.

 
16. LUẬT ÁP DỤNG
Thỏa thuận cấp phép này được điều chỉnh bởi luật pháp của Liên minh Châu Âu và luật địa phương của Hoa Kỳ.

 17. VÔ ĐỊCH.
17.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này nên hoặc trở nên vô hiệu, hiệu lực của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Các điều khoản không hợp lệ sẽ được thay thế bằng các điều khoản hợp lệ được xây dựng theo cách sẽ đạt được mục đích chính.

17.2 Các thỏa thuận, thay đổi và sửa đổi về tài sản thế chấp chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản. Mệnh đề trước chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản.

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top