[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây

 

 Danh sách các kèo Airdrop Token coin miễn phí, làm là có coin về ví bán coin là có tiền, làm ngay trên điện thoại của bạn dễ dàng

Để tham gia được bạn cần phải có:

1. Ví đựng tiền điện tử (Ví nào cũng ok hết, nhưng khuyến cáo nên dùng ví Metamask hoăc BSC)

2.  Tài khoản tweet (Bọn tây và bọn tiền điện tử nó dùng nhiều)

3. Tài khoản telegram  (Bọn tây và bọn tiền điện tử nó dùng nhiều)

4. Tài khoản Facebook (Ít dùng hơn)

5. Một số tài khoản khác như redit, medium .... 

Như vậy là xong, bạn cài những app này trên điện thoại làm rất dễ dàng.

Làm từ từ được 1 đồng coin ban đầu, sau này làm sẽ nhất nhanh.

Bài này sẽ liệt kê các loại coin cho miễn phí được thực hiện trên nền tảng Tele, tweet ...., hãy chăm chỉ làm là sẽ có ăn!!!  

Thay bằng việc chém gió vô bổ hi hi ha ha he he trên các mạng xã hội thì hãy kiếm tiền bằng chiếc điện thoại của mình !

Hãy Like, Share cho mọi người cùng tham gia kiếm tiền nhé!


Liên quan

↪ Các loại Coin sàn cho (Airdrop) miễn phí (Airdrop coin sàn xem tại đây)

↪ Các loại Coin cho (Airdrop) miễn phí kiểu đào coin (Mining coin free)

Đang cập nhật liên tục ....


____________

❤ 75. Airdrop nhận 1000 1000 Space X Tokens   miễn phí 

Bước 1. Bấm vào đây (Kênh Tele)

Bước 2. Join nhóm Tele, Tweet

Bước 3. Nhập địa chỉ Ví Trust hoặc Meta của bạn

↪ Bước 4. Add địa chỉ Contract vào ví

0x6657c7ef476927D410E625aEda9A118D2Cc488B2

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 74. Airdrop nhận 2000 TTCOINToken -  miễn phí 

Bước 1. Bấm vào đây (Kênh Tele)

Bước 2. Join nhóm Tele, Tweet

Bước 3. Nhập địa chỉ Ví Trust hoặc Tronlink của bạn

↪ Bước 4. Add địa chỉ Contract TTCOIN vào ví

CMwzYUUCxLkTNpXjkYSBgXgqXwt7KJ82y

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 73. Airdrop nhận 1000 KUDOMONEY Token -  miễn phí 

 Bước 1.  Bấm vào đây (Kênh Tele)

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Tweet, Join

  Bước 3. Giới thiệu để kiếm thêm

Xem hướng dẫn tại đây.

____________


❤ 72. Airdrop nhận 50.00 SHIBAI INU Token -  miễn phí 

 Bước 1.  Bấm vào đây (Kênh Tele)

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Đăng ký

  Bước 3. Giới thiệu để kiếm thêm

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 71. Airdrop nhận 20.000.000 Meta Token -  miễn phí 

 Bước 1.  Bấm vào đây (Kênh Tele)

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Đăng ký

  Bước 3. Giới thiệu để kiếm thêm

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 70. Airdrop nhận MUFC Token -  miễn phí-FC Man United

 Bước 1. Bấm vào đây (Kênh Tele)

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Đăng ký

  Bước 3. Giới thiệu để kiếm thêm

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 69. Airdrop nhận SUN Token -  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây để tham khảo

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Đăng ký

  Bước 3. Giới thiệu để kiếm thêm

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 68. Airdrop nhận Gin Token - GINCOIN TTswap miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây để tham khảo

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Đăng ký

  Bước 3. Giới thiệu để kiếm thêm

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 67. Airdrop nhận 200 Token TTswap miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây để tham khảo

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Đăng ký

  Bước 3. Giới thiệu để kiếm thêm

Xem hướng dẫn tại đây.

____________


❤ 66. Airdrop nhận 5.000 Token Aquaswap miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây (Nhóm Tele gram )

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Join kênh ,

  Bước 3. Dán ví BSC của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 65. Airdrop nhận 276 Token SPS miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây (Nhóm Tele gram )

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Join kênh ,

  Bước 3. Dán ví BSC của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 64. Hướng dẫn nhận Airdrop  100 PUNK Tokens miễn phí 

 Bước 2. Click Airdrop 

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 63. Hướng dẫn nhận Airdrop coin ví Phunwallet hàng ngày

 Bước 1. Click vào đây để tải về điện thoại

 Bước 2. Đăng ký tài khoản Register Acount

 Bước 3. Click Airdrop hàng ngày

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 62. Airdrop nhận 1.000 Token ADAA miễn phí 

 Bước 1. Click vào đây để nhận 1000 ADAA 

 Bước 2. Đăng ký tài khoản Register Acount

 Bước 3. Click Airdrop để nhận1000 ADAA

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 61. Airdrop nhận 5.000.000 Token Roketdoge miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây (Nhóm Tele gram )

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Join kênh , Folow Tweeter , Tweet lại bài đăng 

  Bước 3. Dán ví BSC của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 60. Hướng dẫn nhận miễn phí 1.000.000 AppleB 

  Đăng ký : Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

__________

❤ 59 . Hướng dẫn nhận miễn phí 50 SHIB mỗi  phút

  Đăng ký : Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

__________

❤ 58. Hướng dẫn nhận miễn phí 3 Zalopay mỗi ngày tokens 

  Đăng ký : Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

__________

❤ 57. Airdrop nhận 50.000.000 MUSK Tokens  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ

  Bước 3. Dán ví ETH BSC, TRUST  ... của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

__________

❤ 56. Airdrop nhận 10.000 RENEC Token (Fake)  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ

  Bước 3. Dán ví ETH BSC, TRUST  ... của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

____________

❤ 55. Airdrop nhận 10.000 HUOBI Token  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ

  Bước 3. Dán ví ETH BSC, TRUST  ... của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

____________


❤ 54. Airdrop nhận 100.000 HANA Token  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ

  Bước 3. Dán ví ETH BSC, TRUST  ... của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

____________

❤ 53. Airdrop nhận 30.000 NokiaToken  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ

  Bước 3. Dán ví ETH BSC, TRUST  ... của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

____________

❤ 52. Airdrop nhận 10 NS Token  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ

  Bước 3. Dán ví ETH BSC, TRUST  ... của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

____________


❤ 51. Airdrop nhận 9999 DogeT Token  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ

  Bước 3. Dán ví ETH BSC, TRUST  ... của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

____________

❤ 50. Airdrop nhận 100 IOV Token  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ

  Bước 3. Dán ví ETH BSC, TRUST  ... của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

____________

❤ 49. Airdrop nhận 888 HTHC Token  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ

  Bước 3. Dán ví ETH, TRUST  ... của bạn vào để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

____________

❤ 48. Airdrop nhận 1000  TKX Token  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Thực hiện các nhiệm vụ

  Bước 3. Dán ví BSC, TRUST  ... của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

____________

❤ 47. Airdrop nhận 500 NAN Token  miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây

 Bước 2. Đăng ký tài khoản

  Bước 3. Dán ví BSC, TRUST  ... của bạn vào Tele để nhận quà

Xem hướng dẫn tại đây

____________


❤ 43. Airdrop nhận 5.000.000 Token Roketdoge miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây (Nhóm Tele gram )

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Join kênh , Folow Tweeter , Tweet lại bài đăng 

  Bước 3. Dán ví BSC của bạn vào Tele để nhận quà

30 Phút về ví

Xem hướng dẫn tại đây.

____________

❤ 42. Airdrop nhận 200.000.000 Token BabyALICE miễn phí 

 Bước 1. Bấm vào đây (Nhóm Tele gram )

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ : Join kênh , Folow Tweeter , Tweet lại bài đăng 

  Bước 3. Dán ví BSC của bạn vào Tele để nhận quà

(Contract 0x5b5806f42d89e7a8e1e8cbb58c512b37ca01b95b)

Xem hướng dẫn tại đây


____________

❤ 39. Airdrop nhận  Token 100.000.000 Token CDOGE  miễn phí 

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x25355981fa8edb93cb557d353aed54d7cadf55c4

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

Xem hướng dẫn tại đây

____________

❤ 38. Airdrop nhận  Token 0.1 Token 2Inch miễn phí - Kết thúc và phân phối 22 tháng 8 năm 2021 

Bước 1. Bấm vào đây để nhận airdrop Token  (Bấm vào đây).

Bước 2. Copy Contract dán vào ví để xem kết quả

Xem hướng dẫn tại đây

____________

37: Hướng dẫn nhận 41USD = 0.1 Token WBNB chuyển về ví Meta mạng BSC

Bước 1. Bấm vào đây để nhận airdrop Token  (Bấm vào đây).

Bước 2. Copy Contract dán vào ví để xem kết quả

Xem hướng dẫn tại đây

____________

36: Hướng dẫn nhận 4.000 Token TRX chuyển về ví TRON 

Bước 1. Truy cập trang chủ (Bấm vào đây).

Bước 2. Login vào ví TRON của bạn, dán địa chỉ vì vào 

Xem hướng dẫn tại đây

____________

35: Nhận 100.000 Token shiking miễn phí cực đơn giản

Bước 1. Truy cập trang chủ SHIBA KING (Bấm vào đây) sau đó bấm vào chữ Airdrop

Bước 2. Login vào ví Meta của bạn  Copy địa chỉ ví ETH của bạn trên ví MetaMask

Bước 4. Chuyển sang trang chủ SHIBA, dán địa chỉ vừa copy vào khung địa chỉ ví của SHIBA KING

Xem hướng dẫn tại đây

_______________________

34: Kèo AIRDROP  10000 FAN Token

↪ Bấm vào đây để nhận airdrop Token 

↪ Bấm vào đây để copy Contract vào ví Meta (mạng BSC)

0x053c070F0923a5b770CC59d7bf74ecfF991CD0b8

_____________________________

33: Airdrop Vera Token, 555NFT Tonken, 555SHIB SHIB, 5.5VDT Token và về ví ngay khi đăng ký xong tài khoản

Bấm vào đây để xem hướng dẫn

_____________________________

 32: Airdrop nhận 300 Token BNBS miễn phí- Sự kiện kết thúc vào ngày 14/8/2021 

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x7a7b4422d3ec6e8f659ea7487bd8970fca2761f1

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: 15/8/2021

Sàn  Pancakeswap;

_____________________________

31: Kèo AIRDROP  200.000.000 PHX  Token (30/9 nhận Coin)

↪ Bấm vào đây để nhận airdrop Token 

↪ Bấm vào đây để copy Contract vào ví Meta (mạng BSC)

0x053c070F0923a5b770CC59d7bf74ecfF991CD0b8

_____________________________

30: Kèo AIRDROP  AutoC98 Token

↪ Bấm vào đây để nhận airdrop Token 

↪ Bấm vào đây để copy Contract vào ví Meta (mạng BSC)

0xad02134c884446a9e2f25fb67a3e27d74b4802d1

___________________________________

 29: Kèo AIRDROP Token GF - The game forest


 28: Kèo AIRDROP Token SKT


 27: Kèo AIRDROP Token BUGG Finance


 26: Kèo AIRDROP 0.5 Token CLION Token


 25: Kèo AIRDROP Africa Decentralized Finance Token

00x28dfd9d1d75a746e7520edbb90260c00c64d2a2c

 24: Kèo AIRDROP SquareFinanceTOKEN Token

 23: Kèo AIRDROP REFA  TOKEN

 22: Kèo AIRDROP PAD TOKEN

 21: Kèo AIRDROP XOM  TOKEN 16: Kèo AIRDROP FLC TOKEN

 15: Kèo AIRDROP BMARS TOKEN


 14: Kèo AIRDROP Orico TOKEN


 13: Kèo CLaim - AIRDROP ZEC và DOGECOINTOKEN

- Sau khi đăng ký, dùng trình duyệt Brave để mở hàng ngày sau đó bấm Claim thì lượng Coin nhiều hơn.
- Dùng ví của sàn không dùng ví lưu trữ như ví Meta hay BSC. Coi về ví sàn luôn
- Mỗi ngày mở 1 lần. Mỗi chủ nhật rút một lần (Rút tuần /lần)

 12: Kèo AIRDROP DOGEGAME TOKEN


 11: Kèo AIRDROP ACE TOKEN 10: Kèo AIRDROP TRADECOIN TOKEN

 9: Kèo AIRDROP BURN TOKEN

 8: Kèo AIRDROP GLS TOKEN

 7: Kèo AIRDROP AXC TOKEN

 6: Kèo AIRDROP AXC TOKEN


 5: Kèo AIRDROP 2000 MARS TOKEN trong 48 tiếng TOKEN về ví 

 Bấm vào đây để làm nhận và thực hiện nhiệm vụ (Kết nối ví Meta cài mạng FANTOM)

(Thường chỉ 10 phút về luôn)

 4: Kèo AIRDROP BLACK INU TOKEN


 3: Kèo AIRDROP DRIFE  TOKEN

↪ Bấm vào đây để làm nhận và thực hiện nhiệm vụ (trên telegram)

↪ Bấm vào đây để copy CONTRACT của Token thêm Token vào ví META hoặc BSC

 2: Kèo AIRDROP PACIFIC TOKEN

0x01670f15159a15f7662f0888231fe2f552f44fb0

Đang tiếp tục cập nhật liên tục .....

Hãy Like, Share cho mọi người cùng tham gia kiếm tiền nhé!

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn lớp 10 (SKGV)-Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top