[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...Hướng dẫn cài đặt Viettel Money => Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây

Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm 1000 USD bằng điện thoại từ tay không và hơn thế - Kèo ăn chắc

rước khi list sàn, các sàn thường có chính sách Airdrop, Claim Token của họ cho người dùng.
Airdrop Token khi tặng bạn Token miễn phí, yêu cầu  
 bạn phải thực hiện một số nhiệm vụ như Join Tele, Like, Tweet ... và chờ đợi mỏi cổ token về ví, bị khóa không cho bán ngay (xem tại đây). Phí giao dịch nhà sàn hoàn toàn bỏ vốn ra cho bạn. (Khoảng 2-3.000VNĐ)/giao dịch.

Claim Toke ken không yêu cầu bạn phải thực hiện một số nhiệm vụ như Join Tele, Like, Tweet ...  nhưng bạn phải trả phí "Ship Token" về ví của bạn với một lượng phí nhỏ (khoảng 0.0003BNB <=> vài ngàn đồng) nhưng đổi lại, token sẽ về ví bạn ngay lập tức và bạn có thể bán lấy tiền theo lộ trình dự án list sàn.  (Mua BNB làm phí giao dịch tại đây)

Nếu bạn không muốn Claim với chi phí thì bạn có thể tham khảo các kèo Airdrop nhận coin miễn phí tại đây

Dưới đây là các Loại Coin - Token Tặng bạn trước khi niêm yết lên sàn

 Coin về ví trong 10 giây - Free Claim Airdrops - Free Claim to earn (Phần II)


43.Claim airdrop nhận 1000 DUNGEON HUNTER tokens (DGH) - Kết thúc ngày 27/9/2021

  Bước 1. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

 Bước 2. Copy contract address 

0x5ccb7209dc58858a32785dfdA7d11621E16202E5

 Bước 3. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

Chi tiết xem tại đây

____________

37. Claim  Airdrop Nhận 100 BALLETToken -Đến 20/10/2021 kết thúc

 Bước 1. Copy contract address 

0x4b0565eb7be9910398e2c0b1023cbe4b53ac36bf

 Bước  2. Dán Contract vào ví  Trust hoặc ví Meta mask Wallet (BSC Network)

 Bước 3. Vào trang chủ Click Claim Airdrop để nhận Tokens

Chi tiết xem tại đây

__________________________

36. Claim  Airdrop Nhận 8 BTR Token -Đến 15/10/2021 kết thúc

 Bước 1. Copy contract address 

0x7b79b1456fb7151ee4cfd7f32514acc328875413

 Bước  2. Dán Contract vào ví  Trust hoặc ví Meta mask Wallet (BSC Network)

 Bước 3. Vào trang chủ Click Claim Airdrop để nhận Tokens

Chi tiết xem tại đây

__________________________

35. Claim Airdrops nhận 2000 Flames Token miễn phí - Kết thúc 31/8/2021

 Bước 1. Copy contract address 

0xe0a0c402b6946d0b757d7d4d0805852a948ee555

 Bước 2. Dán Contract vào ví  mạng BSC như Meta Wallet ...

 Step 3.  Bấm vào link và Click Claim Airdrop để nhận Tokens

Chi tiết xem tại đây

__________________________

34. Claim Airdrops nhận 8 GON  Token - 23/10/2021 Kết thúc

 Bước 1. Copy contract address 

0x53c3621eb7863d423ae389f3cd7c6dde40091758

 Bước 2. Dán vào ví của bạn (Ex: Ví Trust, Meta Wallet - BSC Network)

  Bước 3. Truy cập website Click Claim Airdrop để nhận Tokens

Chi tiết xem tại đây

__________________________

33. Claim airdrop nhận 5000 NFTG TOKENS = $ 25 MIỄN PHÍ VÀ 1000 NFTG TOKENS = $ 5 - Sự kiện kết thúc ngày 19/9/2021 - Claim to earn

Bước 1: Copy contract tại đây và dán vào ví Meta Mask  hoặc ví Biance Smarrt chain  của bạn

0x683a7cfd2bac1d6d0308e45b87e93b28bd45878f

Bước 2: Truy cập trang web của dự án TẠI ĐÂY

Bước 3: Nhấn Airdrop sau khi đã được liên kết tự động với ví để nhận token

Chi tiết xem tại đây

__________________________

32. Claim airdrop nhận 1000 GDOGE Coin (#GDOGE) - Sự kiện kết thúc ngày 19/9/2021 - Claim to earn

Bước 1: Copy contract tại đây và dán vào ví Meta Mask  hoặc ví Biance Smarrt chain  của bạn

0x683a7cfd2bac1d6d0308e45b87e93b28bd45878f

Bước 2: Truy cập trang web của dự án TẠI ĐÂY

Bước 3: Nhấn Airdrop sau khi đã được liên kết tự động với ví để nhận token

List sàn: 19/9/2021.

Sàn PancakeSwap, MXC, Coinmarketcap

Phí giao dịch: 0.0004 BNB

Chi tiết xem tại đây

__________________________

31. Claim airdrop nhận 200 SPE (#SPE) - Sự kiện kết thúc ngày 12/9/2021

Bước 1: Copy contract tại đây và dán vào ví Meta Mask  hoặc ví Biance Smarrt chain  của bạn

0x430374D961450a7dCe3a47Eb3D3C26ed9C965eC0

Bước 2: Truy cập trang web của dự án TẠI ĐÂY

Bước 3: Nhấn Airdrop sau khi đã được liên kết tự động với ví để nhận token

List sàn: 12/9/2021.

Sàn  CoinMarketcap và CoinGecko

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

__________________________

30. Claim airdrop nhận 1000 TGC (#TGC) - Sự kiện kết thúc ngày 30/9/2021

Bước 1: Copy contract tại đây và dán vào ví Meta Mask  hoặc ví Biance Smarrt chain  của bạn

0xe9908490A9fa703543b4b19b2ECdd1f073372524

Bước 2: Truy cập trang web của dự án TẠI ĐÂY

Bước 3: Nhấn Airdrop sau khi đã được liên kết tự động với ví để nhận 1 triêu CPC

List sàn: 30/9/2021.

Sàn  Pancakeswap; 

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

__________________________

29. Claim airdrop nhận 100 triệu Bunny Cake (#BunnyCake) - Sự kiện kết thúc ngày 27/9/2021

Bước 1: Copy contract tại đây và dán vào ví Meta Mask  hoặc ví Biance Smarrt chain  của bạn

0xd2D0563F95FCdAc16A8931658cc572225CB8eD39

Bước 2: Truy cập trang web của Computer Chain TẠI ĐÂY

Bước 3: Nhấn Airdrop sau khi đã được liên kết tự động với ví để nhận 1 triêu CPC

List sàn: 28/9/2021.

Sàn  Pancakeswap; Hotbit

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

__________________________

28. Claim airdrop nhận 1 triệu Computer Chain (CPC), Kết thúc 28/8/2021

Bước 1: Copy contract tại đây

0xd805605a3042C87967B85f75fD238183602Eb288

Bước 2: Truy cập trang web của Computer Chain TẠI ĐÂY

Bước 3: Nhấn Airdrop sau khi đã được liên kết tự động với ví để nhận 1 triêu CPC

List sàn: 28/8/2021.

Sàn  Pancakeswap; Hotbit

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

__________________________

27. Claim airdrop 8 token 1 plus, tổng cung 300.000 1 plus, có thể × 100 (25/8)

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x1c920610db9a96c849003200bd5ff0687c2d5ec3

 Bước 2. Dán Contract vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

__________________________

26.  Nhận ngay 40 Triệu Volcanix (VCX) Mạng BSC, Ví Trustwallet, Meta mask

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 00x5738f68ab43b6ee37a847bdb9b77004c9dc6f557

 Bước 2. Dán Contract vào ví Meta Wallet (BSC Network)  

__________________________

25. Claim Airdrop nhận 200.000.000 BBA Bayby AKITA- AIRDROP Coin #BBA - Kết thúc 26/8/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x376c0833f140CB25fea063CA38C4F7c4bf0789C9

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: Aug, 26 2021.

Sàn  Pancakeswap; 

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

__________________________

24. Claim Airdrop nhận 5000 EChan Token - AIRDROP Coin #EChan  -  Tổng cung 25.000 - Kết thúc 30/9/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x281615d24793e91976e5155aed88c91a6a7f6d1a

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: Oct, 01 2021.

Sàn  Pancakeswap; 

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

__________________________


23. CLAIM AIRDROP NHẬN NHẬN 2 TOKEN XTPOLYGON (XTPOLY) , 

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x07176f156FF3B778913c4E478903cEeE8C1583d6

 Bước 2. Dán Contract vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

Sàn  Pancakeswap

Chi tiết xem tại đây

__________________________


22. Claim Airdrop nhận 10 ACE Token BurnACE - AIRDROP Coin #ACE -  khi có 20.000 người đăng ký (Hiện 19000)

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x9A624b4190F38c888BbF7F845f14198f9C951de7

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: September, 05 2021.

Sàn  Pancakeswap; 

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

__________________________

21. Claim Airdrop nhận 100 AAVN- AIRDROP Coin (Aave Network(AAVN)) -  Kết thúc claim 24/8/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x2225e64819a8e146c306b85345a9a95ac81e651c

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: 24/8//2021.

Sàn  Pancakeswap; 

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

_____________

20. Claim Airdrop nhận 10000 FANDoge - AIRDROP Coin (FAN) -  10/9/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0xB365186819e19c64158ea19BFB88A361025CF926

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: September, 10/2021.

Sàn  Pancakeswap; 

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

_____________

19. Claim Airdrop nhận 100.000.000 PSN AIRDROP Coin (PSN) -  05/9/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0xbEf16E39774d5Dc790d9B7ffE4cF08A625db9C16

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: September, 05 2021.

Sàn  Pancakeswap; 

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

____________

17. Claim Airdrop nhận 6 Token Java Coin (JVC) - Sự kiện kết thúc vào ngày 30/8/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0xd748FA02D3f106238FE1a0fC90Fb674697e4216a

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: 30/9/2021

Sàn  Pancakeswap; Gate.io

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

___________________________

16. Claim Airdrop nhận 200.000.000 NFT World Games (NFTWG) - Sự kiện kết thúc vào ngày 30/9/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0xe1288E816C179c62e726e2E7D3057a0179B21dF4

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: 30/9/2021

Sàn  Pancakeswap

Phí giao dịch: 0.0002 BNB

Chi tiết xem tại đây

_____________________________________

_____________________________________

14. Claim Airdrop Nhận 300.000 UBITCOIN Token   

↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x33e9279b9b19b01f0ebe925bd5bc8b1c56f6d288

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Ngày list sàn: 20/9/2021

Sàn: Listing on Hotbit và pancakeswap sau khi Presale kết thúc.

Chi tiết tại đây

_____________________________________

13. Claim Airdrop Nhận 300.000 GDogecoin Token   - [Kiếm tiền online - Claim token] MẠNG BSC VÍ TRUSTWALLET, METAMASK
↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x16b7f007ea29964f678a3309ef4b50f930d00eca

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Ngày list sàn: 19/8/2021

Sàn: Listing on Pancakeswap

Chi tiết tại đây

_____________________________________

12.  Claim Airdrop Nhận 1000 AGN  Token

↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x2317f8c321954070b57019bfbd9a1fae1f3c04d9

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Ngày list sàn-Kết thúc Claim: 28/8/2021

Sàn: Listing on Gate.io; Kucoin; Consbit; OKEX ...

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________

10: Claim Airdrop nhận 4.750.000 Token BUGG FinanceKết thúc Claim: None

List sàn: Đã list sàn Sàn Hotbit

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________

9. Claim Airdrop Nhận 150 EGN - Agrinoble Token

↪ Bước 1. Copy  Contract:  


 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

Kết thúc Claim: None

List sàn: Gate, Kucoin, Okex, Probit, Lbank, Bithumb, Kraken

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________

8. Claim Airdrop Nhận 150 Veracity (VRY)

↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0xAa4A49B9faeA1a8072C0C0dc7Caa4BBCB4c5CE71

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy cập Website Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Kết thúc Claim: 5/09/2021

List sàn: 05/9/2021 PancakeSwap và SushiSwap

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________

7. Claim Airdrop nhận 10 Token Rosehip Finance (Rosehips) 


↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x6fCa873504cf1e4125B5474641d6440b571F644e

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy cập Website Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Kết thúc Claim: 30/09/2021

List sàn: 01/10/2021 - Pancakeswap 

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________

5.  Claim Airdrop Nhận 1000 Project Deer (Deer)

↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x8b8E88776f980895427388528b3F7e0DBf794524

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Chi tiết tại đây

4. Claim  AIRDROP NHẬN 9.500 GODDOGE 

 Bước 1. Copy  Contract:  

0xb8378775323742f6a666b4ae522a0aebbdd93a89

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Chi tiết tại đây

3. CLAIM AIRDROP NHẬN 100.000.000 TOKEN POISON (PSN)

  Bước 1. Copy  Contract:  

0xbEf16E39774d5Dc790d9B7ffE4cF08A625db9C16

  Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

  Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Chi tiết tại đây

2. CLAIM AIRDROP NHẬN 3 TOKEN WBNB (WBNB)

 Bước 1. Copy  Contract:  

0x2ecb40c43286c10adf181d80f3bd4f74f60a93db

  Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

  Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Chi tiết tại đây

1. Claim AIRDROP  nhận 9 ETT - Etherttorrent 

  Bước 1. Copy  Contract:  

0x3b35a3ee4f76985283cce5c0670179bad3a72f10

(Bạn xem số ví nắm giữ, lượng phát hành để quyết định tham gia hay không)

  Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

  Bước 3. Truy Cập Web Tại Đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Chi tiết tại đây

Xem thêm tại đây

Key: Kèo free,Free,Claim, Claim coin, Claim Token, Airdrop coin, Airdop token

Có thể bạn quan tâm: Học tập với phương pháp của nhóm Siêu trí nhớ - kỷ lục Việt Nam

Bấm vào đây để xem cách học

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây

Kiếm 1000 USD bằng điện thoại từ tay không và hơn thế - Kèo ăn chắc


Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây


#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top