[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây

 Trước khi list sàn, các sàn thường có chính sách Airdrop, Claim Token của họ cho người dùng.

Airdrop Token khi tặng bạn Token miễn phí, yêu cầu   bạn phải thực hiện một số nhiệm vụ như Join Tele, Like, Tweet ... và chờ đợi mỏi cổ token về ví, bị khóa không cho bán ngay (xem tại đây). Phí giao dịch nhà sàn hoàn toàn bỏ vốn ra cho bạn. (Khoảng 2-3.000VNĐ)/giao dịch.

Claim Toke ken không yêu cầu bạn phải thực hiện một số nhiệm vụ như Join Tele, Like, Tweet ...  nhưng bạn phải trả phí "Ship Token" về ví của bạn với một lượng phí nhỏ (khoảng 0.0003BNB <=> vài ngàn đồng) nhưng đổi lại, token sẽ về ví bạn ngay lập tức và bạn có thể bán lấy tiền theo lộ trình dự án list sàn. 

Nếu bạn không muốn Claim với chi phí thì bạn có thể tham khảo các kèo Airdrop nhận coin miễn phí tại đây

Dưới đây là các Loại Coin - Token Tặng bạn trước khi niêm yết lên sàn

23. Claim Airdrop nhận 1000SNT AIRDROP Coin (SNT) -  15/8/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x7573537f5e2ea2625de86bfba922fed97ca0bf5e

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: Aug, 15 2021.


22. Claim Airdrop nhận 100 AIRDROP Coin (PSN) -  05/5/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x7573537f5e2ea2625de86bfba922fed97ca0bf5e

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: Aug, 15 2021.

___________

21. Claim Airdrop nhận YÊU CẦU PSN AIRDROP Coin (PSN) -  05/5/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0xbEf16E39774d5Dc790d9B7ffE4cF08A625db9C16

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: September, 05 2021.

Sàn  Pancakeswap; 

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

20. Claim Airdrop nhận 475 000 Token Chip Coin (Bitchip) -  13/8/2021 (CLAIM FREE AIRDROP Bitchip

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x7ea2b25c1a558c6f9b4649358183152b0ea4c03f

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: Jul 20th 2021, 09:22 am

Sàn  Pancakeswap; 

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

___________

19. Claim Airdrop nhận 111000 Token CVD19 Coin (CVD19) - Sự kiện kết thúc vào ngày 13/8/2021 (CLAIM FREE AIRDROP 111000 CVD19)

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x7631d0654c3752bb3c36925DDFB357Ae08388455

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: 13/8/2021

Sàn  Pancakeswap; Gate.io

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

___________

18. Claim Airdrop nhận 0.1 Token Binanceforever Coin (BIFO) - Sự kiện kết thúc vào ngày 9/10/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0x008ea5ae4432718e211c9bbc968fb83aa1c4ec0c

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: 09/10/2021

Sàn  Pancakeswap; Gate.io

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

___________________________

17. Claim Airdrop nhận 6 Token Java Coin (JVC) - Sự kiện kết thúc vào ngày 30/8/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0xd748FA02D3f106238FE1a0fC90Fb674697e4216a

 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)

  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens


List sàn: 30/8/2021

Sàn  Pancakeswap; Gate.io

Phí giao dịch: 0.0005 BNB

Chi tiết xem tại đây

___________________________

16. Claim Airdrop nhận 200.000.000 NFT World Games (NFTWG) - Sự kiện kết thúc vào ngày 30/9/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0xe1288E816C179c62e726e2E7D3057a0179B21dF4


 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)


  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens

List sàn: 30/9/2021

Sàn  Pancakeswap

Phí giao dịch: 0.0002 BNB

Chi tiết xem tại đây

_____________________________________


15. Claim Airdrop nhận 12 Token Turtle Try (TRT) - Sự kiện kết thúc vào ngày 24/12/2021

 Bước 1. Copy  Contract bấm vào đây

Contract: 0xa94f5a668845f5f19a7aebcb89006631cf269af9


 Bước 2. Dán Contracr vào ví Meta Wallet (BSC Network)


  Bước 3. Bấm vào Web tại đây and bấm Claim Airdrop để nhận Tokens


List sàn: 24/12/2021

Sàn  Pancakeswap

Chi tiết xem tại đây

_____________________________________

14. Claim Airdrop Nhận 300.000 UBITCOIN Token   


↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x33e9279b9b19b01f0ebe925bd5bc8b1c56f6d288


 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC


 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.


Ngày list sàn: 20/9/2021

Sàn: Listing on Hotbit và pancakeswap sau khi Presale kết thúc.

Chi tiết tại đây

_____________________________________

13. Claim Airdrop Nhận 300.000 GDogecoin Token   - [Kiếm tiền online - Claim token] MẠNG BSC VÍ TRUSTWALLET, METAMASK

↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x16b7f007ea29964f678a3309ef4b50f930d00eca


 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC


 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Ngày list sàn: 19/8/2021

Sàn: Listing on Pancakeswap

Chi tiết tại đây

_____________________________________

12.  Claim Airdrop Nhận 1000 AGN  Token

↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x2317f8c321954070b57019bfbd9a1fae1f3c04d9


 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC


 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Ngày list sàn-Kết thúc Claim: 28/8/2021

Sàn: Listing on Gate.io; Kucoin; Consbit; OKEX ...

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________

11. Claim Airdrop Nhận 80 OMINO

↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x7d0FA3b5771D9A71b188F9fF3D2ebaABf3faF299


 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC


 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Ngày list sàn-Kết thúc Claim: 14/8/2021

Sàn: Listing on Pancakeswap

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________

10: Claim Airdrop nhận 4.750.000 Token BUGG FinanceKết thúc Claim: None

List sàn: Đã list sàn Sàn Hotbit

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________

9. Claim Airdrop Nhận 150 EGN - Agrinoble Token


↪ Bước 1. Copy  Contract:   Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy cập Website Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Kết thúc Claim: None

List sàn: Gate, Kucoin, Okex, Probit, Lbank, Bithumb, Kraken

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________

8. Claim Airdrop Nhận 150 Veracity (VRY)


↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0xAa4A49B9faeA1a8072C0C0dc7Caa4BBCB4c5CE71


 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC


 Bước 3. Truy cập Website Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.


Kết thúc Claim: 24/08/2021

List sàn: 24/8/2021 PancakeSwap và SushiSwap

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________

7. Claim Airdrop nhận 10 Token Rosehip Finance (Rosehips) 


↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x6fCa873504cf1e4125B5474641d6440b571F644e


 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC


 Bước 3. Truy cập Website Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Kết thúc Claim: 30/09/2021

List sàn: 01/10/2021 - Pancakeswap 

Chi tiết tại đây

_______________________________________________________________


6. Claim Airdrop Nhận 1 NBIT Token (NBIT) - [[Kiếm tiền online - Claim token] MẠNG BSC VÍ TRUSTWALLET, METAMASK

↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0xa11f1bba4959a5a7e644cbf23e41ac86ca2887d4

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Kết thúc Claim: 30/12/2021

List sàn: 30/12/2021 - Pancakeswap 

Chi tiết tại đây

5.  Claim Airdrop Nhận 1000 Project Deer (Deer)

↪ Bước 1. Copy  Contract:  

0x8b8E88776f980895427388528b3F7e0DBf794524

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Chi tiết tại đây

4. Claim  AIRDROP NHẬN 9.500 GODDOGE 

 Bước 1. Copy  Contract:  

0xb8378775323742f6a666b4ae522a0aebbdd93a89

 Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

 Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Chi tiết tại đây

3. CLAIM AIRDROP NHẬN 100.000.000 TOKEN POISON (PSN)

  Bước 1. Copy  Contract:  

0xbEf16E39774d5Dc790d9B7ffE4cF08A625db9C16

  Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

  Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Chi tiết tại đây

2. CLAIM AIRDROP NHẬN 3 TOKEN WBNB (WBNB)

 Bước 1. Copy  Contract:  

0x2ecb40c43286c10adf181d80f3bd4f74f60a93db

  Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

  Bước 3. Truy Cập Web Tại đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Chi tiết tại đây

1. Claim AIRDROP  nhận 9 ETT - Etherttorrent 

  Bước 1. Copy  Contract:  

0x3b35a3ee4f76985283cce5c0670179bad3a72f10

(Bạn xem số ví nắm giữ, lượng phát hành để quyết định tham gia hay không)

  Bước 2.  Dán Contract vào ví Meta - Mạng BSC

  Bước 3. Truy Cập Web Tại Đây và  Click  Claim Airdrop để Nhận Token.

Chi tiết tại đây

Xem thêm tại đây

Key: Kèo free,Free,Claim, Claim coin, Claim Token, Airdrop coin, Airdop token

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn lớp 10 (SKGV)-Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top