[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây

Graph giúp tổ chức dữ liệu blockchain và giúp nó dễ dàng truy cập. Nó cung cấp năng lượng cho nhiều ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trong DeFi và hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn hiện nay. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và xuất bản subgraph, là các API mở mà các ứng dụng có thể truy vấn bằng GraphQL.

Ngày 18/12/2020 Binance  niêm yết GRT lên sàn giao dịch. Giá GRT tăng 200% ngay sau ngày niêm yết. 

The Graph (GRT) là gì?

The Graph (GRT) là một Protocol cho phép Indexing và truy vấn Data từ Blockchain.

The Graph (GRT) là giao thức phi tập trung index và truy vấn dữ liệu từ các blockchain, bắt đầu với Ethereum. Nó giúp bạn có thể truy vấn những dữ liệu khó truy vấn trực tiếp.

Graph giúp tổ chức dữ liệu blockchain và giúp nó dễ dàng truy cập. Nó cung cấp năng lượng cho nhiều ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trong DeFi và hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn hiện nay. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và xuất bản subgraph, là các API mở mà các ứng dụng có thể truy vấn bằng GraphQL.

Các subgraph giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng trên các blockchain. Những gì Google làm cho tìm kiếm, The Graph làm cho các blockchain.

The Graph cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập để xây dựng và publish các API gọi là Subgraph. Subgraph giúp việc truy cập Data từ Blockchain dễ dàng hơn.

The Graph (GRT) giải quyết vấn đề gì?

Ở góc độ của người dùng, họ gần như không quan tâm nhiều đến việc ứng dụng đó là Decentralized hay centralized. Cái họ thật sự quan tâm là cái nào xài mượt, nhanh và rẻ hơn.


Nếu các ứng dụng không đáp ứng được điều này nó sẽ dần bị đào thải bởi những thứ khác làm tốt hơn.


Một trong những vấn đề chính là việc truy cập Data trực tiếp từ các Blockchain.


Các Data xuất ra từ Blockchain hiếm khi được lưu trữ ở định dạng có thể được sử dụng trực tiếp trong các Dapp. Nó cần phân loại, sắp xếp và xử lý lại để cho các Dapp có thể xử lý dễ dàng và mượt mà hơn.


Giải pháp của The Graph (GRT) là gì?

Giải pháp của The Graph là xây dựng một Protocol cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập để xây dựng và Publish các API gọi là Subgraph.

Subgraph giúp việc truy cập Data từ Blockchain dễ dàng hơn.

Tất cả dữ liệu được mã hóa, lưu trữ và xử lý trên Ochain với tính toàn vẹn có thể kiểm chứng được. Thông qua API, The Graph giúp truy vấn các Data này nhanh chóng, đáng tin cậy và an toàn.

Hệ sinh thái của The Graph (GRT)

Indexers là node operators trong The Graph Network. Indexers stake GRT Token để cung cấp dịch vụ Indexing và dịch vụ query processing. Indexers kiếm được Query fees và Inflation Reward. Các Indexers sẽ cạnh tranh để cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá thấp nhất.

Curators là subgraph developers. Họ sắp xếp dữ liệu và Signalling subgraph nào là hữu ích và chính xác. Curators có thể kiếm được GRT Token thông qua quá trình này.

Delegators: Là người muốn tham gia vào việc bảo mật The Graph Network nhưng họ có thể không muốn hay không rành code để trở thành Curators hay Indexers. Delegators có thể ủy quyền GRT Token của mình cho các Indexers để được sharing phần thưởng.

Consumers là người dùng cuối của The Graph. Họ dùng dịch vụ query Data được cung cấp từ Indexers, phí này được sharing theo tỷ lệ cho Indexers, Curators, Delegators. Người tiêu dùng có thể là các developers hoặc projects muốn truy vấn Data từ Blockchain cho các ứng dụng của họ, giống như chi phí AWS hoặc dịch vụ đám mây.


GRT Token là gì?

GRT là Native Token của trong hê sinh thái The Graph và được dùng với các mục đích sau:


Query fees: Là phí người tiêu dùng trả cho Indexers, Curators và Delegators. Người tiêu dùng có thể là các developers hoặc projects muốn truy vấn Data từ Blockchain cho các ứng dụng của họ, giống như chi phí AWS hoặc dịch vụ đám mây.

Inflation reward: Phần thương lạm phát mạng lưới sẽ được chia sẻ cho Indexers, Curators và Delegators dựa trên GRT Token của họ Stake.

Protocol Sinks & Burns: Một phần Query fees được đốt cháy, dự kiến sẽ bắt đầu ở mức ~ 1% tổng phí truy vấn giao thức và có thể thay đổi tỉ lệ trong tương lai.

Một số thông tin cơ bản về GRT Token

Token Name: GRT Token

Ticker: GRT

Blockchain: Ethereum

Contract: Chưa công bố

Token type: Utility

Token Standard: ERC-20

Total Supply: Not fixed

Circulating Supply: Chưa lưu thông trên thị trường

Total Initial Token Supply là 10B, Inflation mỗi năm tầm 3%.

Do có Burning nên Total Supply được tính bằng công thức:

Maximum Token supply: 10Bminted + new issuance - burningC.

Ví lưu trữ GRT token

GRT là token ERC-20 nên anh em có thể lưu trữ nó trên các ví hỗ trợ tiêu chuẩn này của Ethereum như:

Ví Myetherwallet, Mycrypto, Metamask.

Ví sàn

Tương lai của GRT Token

The Graph giúp quá trình xây dựng các Dapp nhanh chóng hơn thông qua việc truy xuất Data trên Blockchain Ethereum nhanh hơn.

Cùng với sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum thì mình tin The Graph cũng sẽ phát triển theo.

The Graph (GRT) hoạt động như thế nào?

The Graph tìm hiểu những gì và cách index dữ liệu Ethereum dựa trên subgraph description, được gọi là subgraph manifest. Subgraph description xác định các smart contract quan tâm cho một subgraph, các sự kiện trong các contract đó cần chú ý và cách ánh xạ dữ liệu sự kiện thành dữ liệu mà The Graph sẽ lưu trữ trong database của nó.

Khi bạn đã viết subgraph manifest, bạn sử dụng Graph CLI để lưu trữ định nghĩa trong IPFS và yêu cầu dịch vụ được lưu trữ bắt đầu index dữ liệu cho subgraph đó.

Quy trình thực hiện theo các bước sau

Một dApp thêm dữ liệu vào Ethereum thông qua giao dịch trên smart contract.

Smart contract phát ra một hoặc nhiều sự kiện trong khi xử lý giao dịch.

Graph Node liên tục quét Ethereum để tìm các block mới và dữ liệu cho subgraph của bạn mà chúng có thể chứa.

Graph Node tìm các sự kiện Ethereum cho subgraph của bạn trong các block này và chạy các trình xử lý ánh xạ mà bạn đã cung cấp. Ánh xạ là một mô-đun WASM tạo hoặc update các thực thể dữ liệu mà Graph Node lưu trữ để đáp ứng với các sự kiện Ethereum.

dApp truy vấn Graph Node cho dữ liệu được index từ blockchain, sử dụng GraphQL endpoint của node. Đến lượt nó, Graph Node sẽ chuyển các truy vấn GraphQL thành các truy vấn cho kho dữ liệu cơ bản của nó để tìm nạp dữ liệu này, tận dụng khả năng index của store.

dApp hiển thị dữ liệu này trong giao diện người dùng phong phú cho người dùng cuối. Họ sử dụng để phát hành các giao dịch mới trên Ethereum.

Chu kỳ lặp lại.

Vai trò của The Graph là gì?

Có nhiều cách để đóng góp vào The Graph network và nền kinh tế dữ liệu mở cho cả cá nhân technical và non-technical.

Indexer : là các nhà khai thác node trong The Graph có cổ phần token The Graph (GRT) để cung cấp dịch vụ index và xử lý truy vấn. Indexer kiếm được phí truy vấn và phần thưởng cho indexer cho các dịch vụ của họ. Trình độ kỹ thuật yêu cầu: Nâng cao.

Curator: là các nhà phát triển subgraph, người tiêu dùng dữ liệu hoặc thành viên cộng đồng, những người báo hiệu cho Indexer những API nào nên được index bởi The Graph. Yêu cầu mức kỹ thuật: Trung bình.

Delegator: là những cá nhân muốn đóng góp vào việc bảo mật mạng nhưng không muốn tự mình chạy Graph Node. Delegator đóng góp bằng cách ủy quyền GRT cho Indexer hiện có và họ kiếm được một phần phí truy vấn và phần thưởng index. Yêu cầu mức kỹ thuật: Thấp.

Consumer: là người dùng cuối của The Graph truy vấn các subgraph và trả phí truy vấn cho Indexer, Curator và Delegator. Consumer có thể là developer hoặc dự án tự chi trả phí truy vấn cho các ứng dụng của họ giống như AWS hoặc chi phí cloud service. Tuy nhiên, một số ứng dụng sẽ chuyển phí truy vấn cho người dùng hoặc gộp chi phí vào phí sản phẩm. Người tiêu dùng sẽ trả phí truy vấn thông qua “gateway” hoặc ví sẽ được xây dựng dựa trên các contract mã nguồn mở trong The Graph Network.
Phân bố token GRT

Graph Foundation tin rằng việc phân phối GRT ban đầu nên phản ánh giá trị của những đóng góp được thực hiện cho giao thức cho đến nay. Đồng thời để lại tài trợ cho những người đóng góp trong tương lai. Họ đã thực hiện một công việc rộng rãi trong việc liên hệ với tất cả các nhà phát triển và thành viên cộng đồng, đóng góp cho giao thức và phát triển hệ sinh thái The Graph ở về trước.

Hàng nghìn cá nhân và tổ chức đã bỏ thời gian và nguồn lực đáng kể để có được The Graph cho đến thời điểm này.

Phân bổ như sau:

Graph Foundation: 58%

Educational Programs: 6%

Curator Program Grant:9%

Testnet Indexer Rewards: 9%

Bug Bounties: 1%

Public GRT Sale: 12%

Strategic GRT Sale: 6%

Lịch trình phát hành token GRT


Lịch trình kiểm tra và phân phối GRT dao động từ 6 tháng đến 10 năm tùy thuộc vo team. Khoảng 12,5% total supply (1.245.666.867 GRT) dự kiến ​​sẽ được lưu hành khi mở bán. Xin lưu ý, nguồn cung lưu hành không bao gồm các token có thể mua được nhưng không thể chuyển nhượng (đang bị lock).


Nó sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn với thời gian bắt đầu gần đúng như sau:

Giai đoạn 1
Danh sách những người đăng ký được ưu tiên sẽ được phép mua tối đa giới hạn cá nhân. Những người tham gia được đánh dấu là ưu tiên dựa trên đóng góp cộng đồng và phát hiện anti-sybil trong quá trình đăng ký. Thời gian: 1 ngày – 22/10/2020 lúc 11:00.

Giai đoạn 2
Tất cả những người tham gia đã đăng ký sẽ được phép mua tối đa giới hạn cá nhân của họ. Ít nhất 100.000.000 GRT sẽ được dành cho Giai đoạn 2 để đảm bảo có ngày thứ hai. Thời gian: 1 ngày – 23/10/2020 lúc 11:00.

Giai đoạn 3
Tất cả những người tham gia đã đăng ký sẽ được phép mua bất kỳ số tiền nào có sẵn. Trong trường hợp giai đoạn 2 bán hết, sẽ không có giai đoạn 3. Thời gian: 1 ngày – 24 tháng 10 lúc 11:00.

Ngay sau khi tất cả các token có sẵn để bán được bán trong Giai đoạn 2 hoặc 3, việc mua bán sẽ kết thúc. Thời gian giai đoạn là gần đúng và sẽ dựa trên số block Ethereum sẽ được công bố vào ngày 21/10/2020.

Indexers và active community members 
Ngoài 4% được bán trong giai đoạn 1-3 của GRT Sale, phân bổ chiến lược 2% gần đây đã được bán cho Indexers và active community members như một phần của đợt public token sale. Có 200.000.000 GRT đã được bán với giá 0,026 $/GRT, với thời hạn 1 năm lockup.

Post-Sale Logistics
Các token được bán trong đợt token sale sẽ là các token chức năng trước không thể chuyển nhượng (preGRT). Vào thời điểm ra mắt network, smart contract sẽ được triển khai với việc phân phối nguồn gốc ban đầu của token bao gồm ánh xạ 1: 1 của preGRT sang GRT.

Graph Network khởi chạy ngay sau khi có đủ tin tưởng vào security và ổn định của testnet. Sau khi hoàn thành các kiểm tra bảo mật còn lại, ước tính rằng điều này sẽ xảy ra 30-60 ngày sau khi GRT Sale.

Token The graph (GRT) được dùng để làm gì?
Staking
Khuyến khích các bước trong giao thức.
Indexer: Các nhà khai thác node stake GRT để cung cấp các dịch vụ index và xử lý truy vấn. Họ kiếm được phí truy vấn và phần thưởng cho Indexer.
Curator: Báo hiệu API nào nên được index bởi indexer. Stake GRT vào một bonding curve để báo hiệu trên một subgraph cụ thể . Kiếm một phần phí truy vấn cho các subgraph mà họ báo hiệu. Khuyến khích các nguồn dữ liệu chất lượng cao nhất. Họ càng sớm báo hiệu họ kiếm được càng nhiều token GRT.
Delegator: Ủy quyền GRT cho Indexer và họ kiếm được một phần phí truy vấn và phần thưởng index.
Consumer: Truy vấn các subgraph và trả phí truy vấn cho Indexer, Curator và Delegator
Mục đích của token GRT là loại bỏ các điểm lỗi đơn lẻ và phân cấp giao thức.
GRT Token burning
Một phần phí truy vấn giao thức được đốt cháy, dự kiến ​​sẽ bắt đầu ở mức ~ 1% tổng phí truy vấn giao thức và tùy thuộc vào technical governance trong tương lai. Thuế rút tiền nói trên mà Curator và Delegator phải chịu khi rút GRT của họ cũng sẽ bị đốt, cũng như bất kỳ phần thưởng hoàn lại nào chưa được nhận.

Làm sao để kiếm token GRT?
Tham gia GRT Token Sale
Tham gia vào hệ sinh thái The Graph. Bất kỳ ai cũng có thể là Indexer, Curator hoặc Delegator
Staking

Chương trình Bug Bounty để giúp tìm ra các lỗ hổng và bảo mật giao thức

Tham gia các cuộc thi hackathon

Mua bán giao dịch trên các sàn giao dịch, trong đó binance là sàn giao dịch lớn đã niêm yết GRT

Tham gia vào The Graph Network
Đã có hơn 2.300 subgraph được triển khai bởi hơn 3.000 developer và hơn 200 Indexer đã tham gia vào testnet được khuyến khích. Khi dự án tiếp cận việc ra mắt mainnet của The Graph Network. Sẽ có nhiều cách bạn có thể tham gia vào hệ sinh thái The Graph:

Theo dõi hơn 200 Indexer trong “Mission Control Incentivized testnet”.

Spin up một node với tư cách là Trình lập chỉ mục trước khi ra mắt mạng chính vào cuối năm nay
Đăng ký trở thành Curator trong Curator Program
Chương trình sắp tới của Đại sứ (Ambassador) để phát triển cộng đồng The Graph
Chương trình Bug Bounty giúp tìm ra các lỗ hổng và bảo mật giao thức
Trở thành Indexer hoặc Delegator khi khởi chạy mainnet của The Graph
Đánh giá tiềm năng của The GrapH (GRT)

Tương lai của dự án The Graph

Dự án đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng về cách con người hợp tác và tổ chức trên internet. Ngành công nghiệp Crypto đang xác định lại tương lai của công việc và giải trí và trao quyền cho các cá nhân đóng góp tài năng của họ cho nền kinh tế toàn cầu với các quy tắc công bằng và minh bạch.

Graph đang tổ chức dữ liệu cho nền kinh tế Crypto và làm cho nó dễ dàng truy cập. Bằng cách sắp xếp lại trang web và bản thân tiền xung quanh các nguồn gốc tiền điện tử đáng tin cậy, có thể giải phóng tiềm năng của con người, tạo ra các tổ chức internet gốc có thể mở rộng và đạt được tầm cao mới như một nền văn minh toàn cầu.

Thành tựu của dự án
Các ứng dụng như Uniswap, Synthetix, Gnosis, AAVE, Aragon, Moloch, Decentraland và nhiều ứng dụng khác được cung cấp bởi dịch vụ lưu trữ của The Graph ngày nay.

Sự phù hợp thị trường sản phẩm của Graph rất đáng chú ý với hơn 3.000 subgraph được triển khai, hàng nghìn developer và hơn 300 triệu truy vấn được xử lý mỗi ngày.

Để sở hữu The Graph (GRT), bạn có thể đăng ký trên các sàn giao dịch Coin trong đó Binance hay Huobi là 2 sàn lớn, uy tín vào bậc nhất hiện nay đẵ niêm yết The Graph (GRT) để các nhà đầu tư giao dịch (Đăng ký Binance, Đăng ký Huobi)


Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn lớp 10 (SKGV)-Airdrop, Claim, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top