[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Cài app vào điện thoại kiếm tiền - đừng bỏ lỡ, Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây


Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

Kiếm tiền với tiền điện tử - Bitcoin từ tay không - Bấm vào đây


Câu 1. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, nội dung nào dưới đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Viên chức?

Tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (Do có công chức)
Nguyên văn: Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Câu 2. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, nội dung nào dưới đây không chính xác về viên chức
Làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng lao động. (Chính xác là hợp đồng làm việc).
Nguyên văn: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Câu 3. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, nội dung nào dưới đây chính xác nhất về hợp đồng làm việc?
Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguyên văn: Hợp đồng làm việcsự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
Câu 4. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, đơn vị sự nghiệp công lập do đơn vị nào thành lập?
Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.
Câu 5. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành bao nhiêu loại?
Đáp án: 2.
a) Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ
b) Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ.
Câu 6. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, nội dung nào dưới đây không phải quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?
Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động (Đây là quyền về nghỉ ngơi không phải quyền tiền lương)
Câu 7. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, nội dung nào dưới đây không phải quyền của viên chức về làm việc ngoài thời gian quy định?
Được ký hợp đồng làm việc dài hạn với các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư
Câu 8. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, việc tuyển dụng viên chức không căn cứ vào nội dung nào dưới đây?
Nhu cầu của viên chức đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Nguyên văn: Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
Câu 9. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, hợp đồng làm việc của viên chức gồm mấy loại?
Đáp án: 2
1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (đủ 12 tháng đến 36 tháng)
2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.
Câu 10. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, viên chức không phải thực hiện thời gian tập sự trong trường hợp nào?
Đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.
Câu 11. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, trường hợp nào dưới đây đơn vị sự nghiệp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức?
Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh
Câu 12. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, việc thăng hạng CDNN của viên chức được thực hiện thông qua mấy hình thức?
Đáp án: 2
Nguyên văn: Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
Câu 13. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, thẩm quyền quy định điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi thăng hạng của viên chức do cơ quan nào quy định
Đáp án: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
Câu 14. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, thẩm quyền quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan nào quy định?
Các bộ quản lý viên chức chuyên ngành
Câu 15. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, có bao nhiêu hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức?
Đáp án: 3.
Nguyên văn: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm:
a) Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý;
b) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;
c) Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.
Câu 16. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, việc biệt phái viên chức có thời gian thực hiện tối đa là bao nhiêu năm?
Đáp án: 03 năm
Nguyên văn: 2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.
Câu 17. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, có bao nhiêu hình thức kỷ luật viên chức?
Đáp án: 4
a) Khiển trách;     b) Cảnh cáo;                  c) Cách chức;        d) Buộc thôi việc.
Câu 18. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, thời hiệu kỷ luật viên chức là bao nhiêu tháng?
Đáp án: 24
Câu 19. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu giáo dục
Đào tạo con người Việt Nam phát triển vượt bậc, sánh vai với các cường quốc năm châu
Câu 20. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm?
Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên
Câu 21. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, nội dung nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của nhà giáo?
Dạy học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhu cầu của học sinh.
Câu 22. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, nội dung nào dưới đây không phải là văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân?
Bằng tốt nghiệp Giáo sư, Phó Giáo sư

Câu 23. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm có bao nhiêu loại hình?
Đáp án: 3
Công lập, dân lập, tư thục
Câu 24. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, nội dung nào dưới đây không phải là tiêu chuẩn của nhà giáo?
Có nguyện vọng công tác lâu dài trong ngành giáo dục.


Câu 25. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt chuẩn là thẩm quyền của cơ quan nào?
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Câu26. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, viên chức được phân loại thành bao nhiêu hạng?
Đáp án: 4
Câu 27. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, việc quy định nội quy, quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?
Đáp án: Bộ Nội vụ
Câu 28. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ thì thẩm quyền tuyển dụng viên chức là của cơ quan nào?
Đáp án: Người  đứng đầu đơn vị
Câu 29. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?
Đáp án: Bộ quản lý chuyên ngành
Câu 30. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan nào ban hành?

Đáp án: Bộ quản lý chuyên ngành
Câu 31. Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, thời gian tập sự của viên chức là bao lâu?
Đáp án: Từ 6-12 tháng
Câu 32. Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với chức danh tương đương chuyên viên chính do cơ quan nào tổ chức?
Đáp án: Bộ, ngang Bộ, Tỉnh
Câu 33. Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, việc quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng và của pháp luật.
Đáp án
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 34. Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tương đương chuyên viên cao cấp thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?
Đáp án
Bộ quản lý viên chức chuyên ngành
Câu 35. Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, đối tượng nào dưới đây thuộc đối tượng áp dụng Nghị định?
Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Câu 36. Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, viên chức không bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật trong trường hợp nào dưới đây?
Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;

Câu 37. Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, viên chức quản lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm bị áp dụng một trong bao nhiêu hình thức kỉ luật?
Đáp án: 4
Câu 38. Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, viên chức tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch thì bị xử lí hình thức kri luật nào dưới đây?
Đáp án: Buộc thôi việc
Câu 39. Theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, việc quản lý chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?
Đáp án: Bộ chuyên ngành
Câu 40. Nghị quyết số 29-NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục?
Đáp án: 9Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phíII. Airdrop-Claim coin - Tặng coin trước khi lên sàn bán


III. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

IV. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Đào Renec coin miễn phí - kiếm tiền từ app, Bấm vào đây

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #Thi vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào 10 năm 2022, Điểm chuẩn vào 10 năm học 2021-2022, Tuyển sinh lớp 10 năm 2022

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top