[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...Hướng dẫn cài đặt Viettel Money => Bấm vào đây

Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây

Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký            TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI  
1/Muối tác dụng với kim loại:
Dd muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới
Fe(r)+CuSO4(dd)àFeSO4(dd)  +Cu(r)     
Cu+2AgNO3        à     Cu(NO)2+2Ag
R      dd                        dd            r
Fe+CuSO4           à        FeSO4+Cu
                              

2/Muối tác dụng với axít:
Muối có thể tác dụng được với axít sản phẩm là muối mới và axít mới
CaCO3(r)+H2SO4(dd)àCaSO4(r)+H2O(l)+CO2(k)
H2SO4+BaCl2        à      BaSO4+2HCl
Dd         dd                      r         dd

3/Muối tác dụng với muối:
2 dd muối có thể tác dụng với nhau tạo thành 2muối mới
BaCl2(dd)+Na2SO4(dd)àBaSO4(r)  +NaCl(dd )    


AgNO3+NaCl      à      AgCl+NaNO3

4/Muối tác dụng với kiềm :
Dd muối tác dụng với d d bazơ sinh ra muối mới và bazơ mới  
    CuSO4+2NaOH   à     Cu(OH)2+Na2SO4

5/Nhiệt phân muối :
Muối dễ bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao
KClO3  à  2KCl+  O2
           T0
CaCO3à  CaO  + CO2
II/Phản ứng trao đổi trong dung dịch : 

1/Nhận xét về các phản ứng hoá học của muối :
AgNO3 + HCl àAgCl + HNO3
CuSO4+KOHàCu(OH)2+K2SO4
2/Phản ứng trao đổi ;
 là phản ứng hoá học trong đó 2 hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới
3/Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi :
Phản ứng trao đổi trong d d của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí

1.Cho các chất :CaCO3,HCl,NaOH,CuCl2,BaCl2,K2SO4.Có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau :      A. 2    ,    B .  3   ,    C.    4   ,   D .   5   Viết PTHH xảy ra
2.Muối CuSO4 có thể phản ứng các chất nào sau đây (chọn 1 trong 4 chữ cái A,B,C,D)
A.CO2,NaOH,H2SO4 ;
B .H2SO4,AgNO3,Cu(OH)2,
C.NaOH,BaCl2,Fe,H2SO4 ,
D.NaOH ,BaCl2,Fe, Al.  
3. Zn     à      ZnSO4   à        ZnCl2      à      Zn(NO3)2       à          Zn(OH)2       à    ZnO
Liên quan


Kiến thức, Kiến thức THCS, Hóa học, Hóa học THCS, Hóa học 9Nếu các bạn thấy bài viết có ích,  Bạn hãy  bấm vào đây!

Có thể bạn quan tâm: Học tập với phương pháp của nhóm Siêu trí nhớ - kỷ lục Việt Nam

Bấm vào đây để xem cách học

Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký Sàn REMITANO vừa đào coin sàn vừa giao dịch bitcoin

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tửViệt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng MBB - Ngân hàng cổ phần quân đội giao dịch trên app Smartphone


Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đâyTìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây


#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top