[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
            TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI  
1/Muối tác dụng với kim loại:
Dd muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới
Fe(r)+CuSO4(dd)àFeSO4(dd)  +Cu(r)     
Cu+2AgNO3        à     Cu(NO)2+2Ag
R      dd                        dd            r
Fe+CuSO4           à        FeSO4+Cu
                              

2/Muối tác dụng với axít:
Muối có thể tác dụng được với axít sản phẩm là muối mới và axít mới
CaCO3(r)+H2SO4(dd)àCaSO4(r)+H2O(l)+CO2(k)
H2SO4+BaCl2        à      BaSO4+2HCl
Dd         dd                      r         dd

3/Muối tác dụng với muối:
2 dd muối có thể tác dụng với nhau tạo thành 2muối mới
BaCl2(dd)+Na2SO4(dd)àBaSO4(r)  +NaCl(dd )    


AgNO3+NaCl      à      AgCl+NaNO3

4/Muối tác dụng với kiềm :
Dd muối tác dụng với d d bazơ sinh ra muối mới và bazơ mới  
    CuSO4+2NaOH   à     Cu(OH)2+Na2SO4

5/Nhiệt phân muối :
Muối dễ bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao
KClO3  à  2KCl+  O2
           T0
CaCO3à  CaO  + CO2
II/Phản ứng trao đổi trong dung dịch : 

1/Nhận xét về các phản ứng hoá học của muối :
AgNO3 + HCl àAgCl + HNO3
CuSO4+KOHàCu(OH)2+K2SO4
2/Phản ứng trao đổi ;
 là phản ứng hoá học trong đó 2 hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới
3/Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi :
Phản ứng trao đổi trong d d của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí

1.Cho các chất :CaCO3,HCl,NaOH,CuCl2,BaCl2,K2SO4.Có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau :      A. 2    ,    B .  3   ,    C.    4   ,   D .   5   Viết PTHH xảy ra
2.Muối CuSO4 có thể phản ứng các chất nào sau đây (chọn 1 trong 4 chữ cái A,B,C,D)
A.CO2,NaOH,H2SO4 ;
B .H2SO4,AgNO3,Cu(OH)2,
C.NaOH,BaCl2,Fe,H2SO4 ,
D.NaOH ,BaCl2,Fe, Al.  
3. Zn     à      ZnSO4   à        ZnCl2      à      Zn(NO3)2       à          Zn(OH)2       à    ZnO
Liên quan


Kiến thức, Kiến thức THCS, Hóa học, Hóa học THCS, Hóa học 9Nếu các bạn thấy bài viết có ích,  Bạn hãy  bấm vào đây!
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top