[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

English test online and key: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

(Trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề ôn thi có đáp án)Dành cho ôn thi THPT Quốc gia 


Phần đề: Gồm 20 câu hỏi

Lưu ý: Hãy làm bài ra giấy trước, sau đó so sánh đáp án!


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1.
 sugar                  
 consume             
 trans-fat             
 obesity
 Câu 2
 vitamin               
 mineral               
 diet                     
 fitness
 Câu 3
 medicine.  
 remedy               
 exercise              
 obesity
 Câu 4
 balanced             
 yoga          
 fatty                   
 natural
 Câu 5
 vegetable   
 hygiene               
 sugary                
 longevity
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
 Câu 6
 prevent               
 injure                  
 sugar                  
 fitness
 Câu 7
 healthy               
 consume             
 diet                     
 headache
 Câu 8
 уора                   
 fatal                    
 immune              
 careful
 Câu 9
 infectious  
 essential             
 precaution          
 properly
 Câu 10
 unhealthy  
 vitamin               
 mineral               
 natural
Mark the letter A. B. C or D to indicate the word or phrase which does not contain the same sound as the other three.
 Câu 11
 aid            
 aide           
 add                     
 ade
 Câu 12
 aisle          
 all                       
 isle                      
 I'll
 Câu 13
 they're                
 their          
 there         
 the
 Câu 14
 bus            
 by                       
 bye                     
 buy
 Câu 15
 carrot                 
 carat                   
 carries                
 caret


Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
 Câu 16
 sense                  
 sent           
 scents                 
 cents
 Câu 17
 does          
 doze          
 doughs               
 dust
 Câu 18
 form                   
 four           
 fore                     
 for
 Câu 19
 praise                 
 prays                  
 prize         
 preys
 Câu 20
 cite            
 site     
sink                    
 sight                
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top