[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây


English 12 test and key: PHONETICS - Test 6 - Trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề ôn thi THPTQG Test 6
(Trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề ôn thi có đáp án)

Dành cho ôn thi THPT Quốc gia 

Phần đề: Gồm 10 câu hỏi, phần đáp án phía dưới
Lưu ý: Hãy làm bài ra giấy trước, sau đó so sánh đáp án!


Part I. PHONETICS


Exercise 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1.
A. international
B. nation
C. national
D. nationality
2.
A. language
B. massage
C. marriage
D. shortage
3.
A. because
B. nurse
C. horse
D. purpose
4.
A. cultures
B. customs
C. ideas
D. migrants
5.
A. passed
B. realized


C. touched
D. wished
Exercise 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
6.
A. anthem
B. appear
C. attire
D. attend
7.
A. unify
B. unique
C. uniqueness
D. unite
8.
A. assimilate
B. diagnose
C. festival
D. scenery
9.
A. diversity
B. endanger
C. geography
D. opposite
10.
A. circumstance
B. considerate
C. community

D. identity
>> Phần đáp án: Xem đáp án chi tiết tại đây
>> Xem thêm: Các bài luận Tiếng Anh 12
>>  Các bài test khác xem tại đây>> Kênh ôn thi =>Bấm vào đây 

English test, Học tiếng Anh, Lớp 12, Ôn thi, Test online, Tiếng Anh 12, Trắc nghiệm,

English test and key 12: PHONETICS - Test 6  - Trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyên đề ôn thi THPTQG Test 6

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top