Hóa học 9: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT, KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Dụng cụ massage da mặt, massage chân, khỏe đẹp ... giá rẻ -> Bấm vào đây ...

Mua gì cũng được khuyến mại hoàn tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Bài 1. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT, KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT
I. Tính chất hoá học của oxit

1. Tính chất hoá học của oxit bazơ.
a. Tác dụng với nước
CaO + H2O  ------------>     Ca(OH)2
 KL:Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dd bazơ (kiềm).
VD:
Na2O  +  H2O    ------------> 2NaOH
K2O +  H2O     ------------>        2KOH
BaO + H2O    ------------>      Ba(OH)2
b. Tác dụng với axit.
CuO + 2HCl   ------------> CuCl2+H2O
CaO + 2HCl  ------------> CaCl2+H2O
KL: Oxit bazơ tác dụng với axit tạo muối và nước.
c.Tác dụng với oxit axit.
CaO + CO2    ------------> CaCO3
 BaO + CO2     ------------>       BaCO3
 KL: Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo muối.


2. Tính chất hoá học của oxit axit.
a. Tác dụng với nước.
P2O5  + 3H2O     ------------> 2H3PO4
KL: Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dd axit.
b. Tác dụng với bazơ
CO2+Ca(OH)2  ------------> CaCO3+H2O
KL: Oxit axit tác dụng với dd bazơ tạo muối và nước.
c. Tác dụng với oxit bazơ
II. Khái quát về sự phân loại oxit.
Oxit
Đặc điểm
Ví dụ
1. Oxit bazơ:

là những oxít t/d với dung dịch axít tạo thành muối và nước

2. Oxit axit
là những oxít t/d với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

3. Oxit trung tính
là những oxít không t/d với axít ,bazơ,nước .VD như CO,NO ...

4. Oxit lưỡng tính
là những oxít t/d với dung dịch bazơ và t/d với dung dịch axít tạo thành muối và nước VD  Al2O3, ZnO


Liên quan


Kiến thức, Kiến thức THCS, Hóa học, Hóa học THCS, Hóa học 9 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top