[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký

 MỘT  SỐ ÔXÍT QUAN TRỌNG 
1. CAN XI  OXIT (CaO)
1. Tính chất vật lí:  - Chất rắn, màu trắng, to nóng chảy khoảng 25850C
2 Tính chất hoá học:

a.Tác dụng với nước: (p/ứ tôi vôi )
CaO+H2OàCa(OH)2
Ca(OH)2 tan ít trong nước, phần tan tạo thành dd bazơ
 b.Tác dụng với axít :
CaO+HClàCaCl2+H2O
 CaO t/d với dung dịch axít tạo thành muối và nước
c.Tác dụng với oxít axít :
CaO +CO2 à CaCO3 (r)
==> CaO là một oxít bazơ  
3. Canxi oxít có những ứng dụng gì ?
- Dùng trong công nghiệp luỵện kim, công nghệp hoá học, khử chua đất trồng, xử lí nước thải công nghiệp, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường 
4. Sản xuất canxi oxít như thế nào?
a. Nguyên liệu :Đá vôi, than đá, củi, dầu khí tự nhiên .
b.Các phản ứng hoá học xảy ra 
C(r)   + O2 (k)    à  CO2 (k)
                           t0     
CaCO3(r)         à CaO (r)+ CO2(k)
                      9000C  
II. LƯU HUỲNH ĐI OXÍT (SUNFURƠ)  SO2
1. Tính chất vật lí:Chất khí,không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí
2.Tính chất hoá học :
a.Tác dụng với nước :
SO2 +H2O  à H2SO3
b.Tác dụng với bazơ :
SO2+Ca(OH)àCaSO3+H2O
c.Tác dụng với oxít bazơ :
SO2 +Na2O àNa2SO3 
Kết luận : SO2 là một oxít axít
3. Lưu huỳnh đioxít có những ứng dụng gì ?
- Sản xuất H2SO4, chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy, chất diệt nấm mốc .
4. Điều chế SO2 như thế nào?
1.Trong phòng thí nghiệm
- Na2SO3+H2SO4àNa2SO4+SO2  +H2O       
  Hoặc đun nóng H2SO4 đặc với Cu
2.Trong công nghiệp :
-Đốt lưu huỳnh trong không khí: S+ O2 à SO2
-Đốt quặng pírit sắt FeS2: 4FeS2+11O2à8SO2+2Fe2O3


- BT1: Thực hiện dãy biến hoá sau:
                                                      Ca(OH)2
CaCO3   --------->            CaO  --------->     CaCl2
                                                       Ca(NO3)2


                                                       CaCO
- BT2: Trình bày PP nhận biết các chất rắn sau: CaO, P2O5, SiO2
- Đánh số thứ tự các lọ hoá chất rồi lấy mẫu thử ra ống nghiệm.
- Rót nước vào, lắc. Chất rắn không tan trong nước là SiO2 . Nhúng quỳ tím vào phần dd ở hai ống nghiệm còn lại, quỳ tím hoá đỏ là H3PO4  chất ban đầu là P2O5. Nếu quỳ tím chuyển thành xanh là Ca(OH)2 chất ban đầu là CaO.
  CaO + H2O                            --->      Ca(OH)2             
  P2O5  + 3H2O      --->          2H3PO4
- BT1: Thực hiện dãy biến hoá sau:
S    --->       SO2   --->        CaSO3
                                          H2SO3         --->       Na2SO3    --->        SO2
                                         Na2SO3
- BT2: Cho 12,6g natri sunfit tác dụng vừa đủ với 200ml dd axit H2SO4.
+ Viết PTPƯ.
+ Tính VSO2 thu được.
+ Tính CM của dd axit.
(nNa2SO4=12,6/126=0,1mol; nH2SO4=nSO2=0,1mol;  VSO2=2,24lit; CM(H2SO4)=0,5M)
Liên quan

Kiến thức, Kiến thức THCS, Hóa học, Hóa học THCS, Hóa học 9, Lớp 9, 
Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top