[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên Thái Bình nhiều năm
Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 là tiêu chí khá quan trọng giúp bạn lựa chọn và đánh giá trường khi chọn để thi vào lớp 10.

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên tại Thái Bình như sau: 
Cách 1.  Soạn HS  + Mãlớpchuyên gửi 8785

Cụ thể như sau
Lớp
Soạn tin
Anh
37412
Soạn HS 37412 gửi 8785
Địa
37413
Soạn HS 37413 gửi 8785
Hoá
37414
Soạn HS 37414 gửi 8785
37415
Soạn HS 37415 gửi 8785
Sinh
37416
Soạn HS 37416 gửi 8785
Sử
37417
Soạn HS 37417 gửi 8785
Tin
37418
Soạn HS 37418 gửi 8785
Toán
37419
Soạn HS 37419 gửi 8785
Văn
37420
Soạn HS 37420 gửi 8785
Không chuyên
37421
Soạn HS 37421 gửi 8785Cách 2. Soạn tin theo tên lớp chuyên
Soạn HS TKTB+TênLớp gửi 8785
Lớp
Soạn tin
Anh
Soạn HS TKTBANH gửi 8785
Địa
Soạn HS TKTBDIA gửi 8785
Hoá
Soạn HS TKTBHOA gửi 8785
Soạn HS TKTBLY gửi 8785
Sinh
Soạn HS TKTBSINH gửi 8785
Sử
Soạn HS TKTBSU gửi 8785
Tin
Soạn HS TKTBTIN gửi 8785
Toán
Soạn HS TKTBTOAN gửi 8785
Văn
Soạn HS TKTBVAN gửi 8785
Không chuyên
Soạn HS TKTBKC gửi 8785


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Thái Bình nhiều năm
Thái Bình, Lịch sử điểm chuẩn, thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn,
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top