[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

Một số câu hỏi CÂU HỎI TIN HỌC VĂN PHÒNG - dùng cho ôn thi thăng hạng giáo viên, thi chứng chỉ tin học cơ bản

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG

1. Sau khi đã lưu trữ tệp vừa được soạn thảo với tên cũ hoặc với một tên mới, để kết thúc và rời khỏi Microsoft Word ta có thể thực hiện như sau:
2. Trong Microsoft Word, muốn di chuyển nhanh con trỏ về cuối văn bản ta có thể lựa chọn:
3. Trong Microsoft Word, để chuyển những chữ trong đoạn văn bản đã được chọn từ chữ dạng đứng sang chữ dạng nghiêng:
4. Trong soạn thảo Microsoft Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
5. Trong Microsoft Word, muốn đánh chữ chỉ số trên (ví dụ: X2) thì ấn tổ hợp phím nào sau đây?
6. Trong Microsoft Word, muốn đánh chữ chỉ số dưới (ví dụ: H20) thì ấn tổ hợp phím nào sau đây?
7. Trong Microsoft Word, phím Home có tác dụng gì:
8. Trong Microsoft Word, phím End có tác dụng gì:
9. Trong Microsoft Word, phím Delete có tác dụng gì:
10. Chức năng (biểu tượng) Columns trong Microsoft Word dùng để:
11. Trong Microsoft Word, để canh lề trái, ta có thể thực hiện thao tác sau:
12. Trong Microsoft Word, để canh lề giữa, ta có thể thực hiện thao tác sau:
13. Để bôi toàn bộ văn bản trong Microsoft Word, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây:
14. Trong Microsoft Word, để bôi đen từ vị trí con trỏ đến đầu dòng, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây:
15. Trong Microsoft Word, để bôi đen từ vị trí con trỏ đến cuối dòng, ta dùng tổ hợp phím nào sau đây:
16. Trong Microsoft Word, để sao chép định dạng một đoạn văn bản nào đó, sau khi bôi đoạn văn bản đó, ta có thể thực hiện:
17. Trong Microsoft Word, thao tác Shift + Enter có chức năng gì:
18. Trong Microsoft Word, nếu muốn mở một cửa sổ mới cho một văn bản mới, ta bấm tổ hợp phím:
19. Trong Microsoft Word, nếu muốn mở văn bản đã lưu, ta bấm tổ hợp phím:
20. Microsoft Word là:
21. Trong Microsoft Word, nếu muốn lưu văn bản, ta bấm tổ hợp phím:
22. Trong Microsoft Word, chức năng (biểu tượng) Numbering có tác dụng gì sau đây:
23. Trong Microsoft Word, chức năng (biểu tượng) Bullets có tác dụng gì sau đây:
24. Trong Microsoft Word, khi ta nhấn lệnh in, nếu muốn in 10 bản giống nhau thì ta nhập thế nào vào ô sau:
25. Trong Microsoft Word, khi ta nhấn lệnh in, nếu muốn in từ trang 01 đến trang 10 thì ta nhập thế nào vào ô sau:
26. Trong Microsoft Word, khi ta nhấn lệnh in, nếu muốn in trang hiện thời thì ta chọn mục nào sau đây:
27. Trong Microsoft Word, chức năng Print Preview có tác dụng gì sau đây:
28. Trong Microsoft Word, chức năng Header có tác dụng gì sau đây:
29. Trong Microsoft Word, chức năng Footer có tác dụng gì sau đây:
30. Trong Microsoft Word, chức năng Page Number cho phép:
31. Trong Microsoft Word, chức năng Find cho phép:
32. Trong Microsoft Word, chức năng Replace cho phép:
33. Trong Microsoft Word, để tăng cỡ chữ ta sử dụng tổ hợp phím:
34. Trong Microsoft Word, để giảm cỡ chữ ta sử dụng tổ hợp phím:
35. Trong Microsoft Word, tổ hợp phím Ctrl + Z dùng để:
36. Trong Microsoft Word, chức năng (biểu tượng) Undo dùng để:
37. Tệp tin được tạo ra từ Microsoft Word có phần mở rộng (đuôi) là:
38. Trong Microsoft Word, khi thao tác với bảng biểu (Table), chức năng Split Cells có tác dụng:
39. Trong Microsoft Word, khi thao tác với bảng biểu (Table), chức năng Merge Cells có tác dụng:
40. Trong Microsoft Word, chức năng (biểu tượng) Chart dùng để:
41. Trong Microsoft Word, để mở hộp thoại in tài liệu thì ta nhấn tổ hợp phím:
42. Trong Microsoft Word, để mở hộp thoại điều chỉnh Font chữ thì ta nhấn tổ hợp phím:
43. Trong Microsoft Word, để đẩy một khối văn bản sang phía bên trái trang, ta chọn chức năng (biểu tượng) nào sau đây:
44. Trong Microsoft Word, để đẩy một khối văn bản sang phía bên phải trang, ta chọn chức năng (biểu tượng) nào sau đây:
45. Trong Microsoft Word, chức năng Font Color dùng để:
46. Trong Microsoft Word, chức năng Sort dùng để:
47. Trong Microsoft Word, khi thực hiện lệnh sắp xếp các ký tự, muốn sắp theo vần A, B, C.. ta chọn chức năng nào?
48. Trong Microsoft Word, khi thực hiện lệnh sắp xếp dãy số, muốn sắp theo chiều giảm dần ta chọn chức năng nào?
49. Trong Microsoft Word, chức năng Margins dùng để:
50. Trong Microsoft Word, chức năng Page Size dùng để:
51. Trong Microsoft Word, chức năng Page Orientation dùng để:
52. Trong Microsoft Word, hiệu chỉnh trang dưới dạng Portrait có nghĩa là:
53. Trong Microsoft Word, hiệu chỉnh trang dưới dạng Landscape có nghĩa là:
54. Trong Microsoft Word, dùng tổ hợp phím Shift + ¯ để:
55. Trong Microsoft Word, dùng tổ hợp phím Shift + ­ để:
56. Để trên màn hình Microsoft Word hiển thị thước đo, ta có thể chọn:
57. Trong Microsoft Word, tại hộp thoại lựa chọn chế độ in, muốn in các trang chẵn thì ta chọn mục:
58. Trong hộp thoại lựa chọn chế độ in ở Microsoft Word, muốn in các trang lẻ thì ta chọn mục:
59. Trong Microsoft Word, muốn chuyển sang dạng chữ đậm ta nhấn tổ hợp phím:
60. Trong Microsoft Word, muốn chuyển sang dạng chữ nghiêng ta nhấn tổ hợp phím:
61. Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về Microsoft PowerPoint 2010?
62. Trong Microsoft PowerPoint , thao tác chọn thẻ File, chọn Exit có tác dụng gì?
63. Trong Microsoft PowerPoint 2010,  để mở cửa sổ trợ giúp Help ta làm cách nào?
64. Mỗi trang trình chiếu trong Microsoft PowerPoint 2010 được gọi là:
65. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để mở 1tệp thuyết trình đã có trong máy tính ta làm như sau:
66. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tìm  mở 1 tệp tin  được dùng  gần đây nhất ta làm như sau:
67. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo một bài thuyết trình mới ta dùng tổ hợp phím tắt nào?
68. Trong Microsoft PowerPoint 2010 để tạo một bài thuyết trình mới theo các mẫu thiết kế của bạn hoặc các mẫu sưu tầm đang lưu trên đĩa ta làm như sau:
69. Để lưu 1 bài thuyết trình đang soạn thảo ở Microsoft PowerPoint 2010 với tên hiện tại thì ta làm thế nào?
70. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để có thêm 1 Slide ta dùng tổ hợp phím nào?
71. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo 1 Slide giống hệt slide hiện hành ta kích chuột phải tại Slide đó và chọn?
72. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi đang trình chiếu 1 bài thuyết trình, muốn dừng việc trình chiếu ta sử dụng phím nào?
73. Để giãn dòng cho đoạn văn bản trong PowerPoint ta làm cách nào?
74. Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn chèn 1 bảng vào Slide ta dùng cách nào?
75. Khi xử lý bảng trên trang Slide làm việc của PowerPoint, muốn gộp các ô đang chọn ta thực hiện như thế nào?
76. Muốn xoay chữ 1 ô đang chọn trong bảng của PowerPoint ta làm thế nào?
77. Trong phần mềm PowerPoint, muốn tô nền cho 1 textbox đang chọn ta thực hiện:
78. Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn thêm biểu đồ trong Slide hiện thời ta làm như thế nào?
79. Ảnh động có thể chèn được vào trong bảng trình chiếu PowerPoint có định dạng là gì?
80. Khi đang trình chiếu ở PowerPoint, muốn chuyển sang màn hình của một  chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải:
81. Khi đang trình chiếu ở PowerPoint một bài trình diễn, muốn mở một chương trình ứng dụng khác (đã có trong menu programs) để minh hoạ mà không phải kết thúc việc trình chiếu người sử dụng thực hiện:
82. Đang trình chiếu một bản thuyết trình ở PowerPoint, muốn dừng trình diễn ta cần chọn biểu tượng hình chữ nhật phía dưới, bên trái màn hình và chọn:
83. Khi đang trình chiếu ở PowerPoint, muốn trở lại slide trước đó ta ấn phím:
84. Chức năng của note trong khi thiết kế các trang trình chiếu ở PowerPoint để làm gì:
85. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để xem số lượng slide trong một trang in trước khi in chúng ta phải thực hiện như thế nào?
86. Trong PowerPoint, khi Slide đang ở chế độ trình chiếu chúng ta gõ 5 và bấm Enter thì kết quả nào sau đây được thực hiện?
87. Trong PowerPoint, khi kích hoạt vào nút tác động có dạng ð trên Slide đang trình chiếu thì:
88. Trong PowerPoint, vào Transition, tại mục after nhập 00:05 giây bấm Apply to all sẽ thực hiện được lệnh trình chiếu:
89. Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
90. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
91. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thoả mãn một điều kiện cho trước:
92. Trong Microsoft Excel, địa chỉ “A1” là loại địa chỉ gì:
93. Trong Microsoft Excel, địa chỉ “$B1” là loại địa chỉ gì?
94. Trong Microsoft Excel, địa chỉ “$C$1” là loại địa chỉ gì?
95. Trong Microsoft Excel, khi gõ công thức xong và nhấn Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là:
96. Trong Microsoft Excel, để có thể cuộn chữ thành nhiều dòng trong ô, ta dùng chức năng:
97. Trong Microsoft Excel, cách ghi địa chỉ ô nào dưới đây đúng?
98. Muốn dịch chuyển giữa các ô trong trang tính Excel, ta có thể sử dụng:
99.  Muốn sửa đổi nội dung một ô trong bảng tính Excel, ta có thể:
100. Phần mở rộng (đuôi) của tập tin sổ tính Excel là gì?
101. Bạn có thể chọn cách nào khi muốn tạo một sổ tính mới trong Excel?
102. Trong Microsoft Excel, công thức nào dưới đây được viết đúng?
103. Trong Microsoft Excel, sử dụng nút lệnh nào để vẽ biểu đồ?
104. Các con số trong trang tính Excel của bạn hiện đang có 5 chữ số thập phân. Bạn sử dụng nút lệnh nào để giảm bớt số chữ số thập phân của chúng?
105. Các con số trong trang tính Excel của bạn hiện đang có 1 chữ số thập phân. Bạn sử dụng nút lệnh nào để tăng số chữ số thập phân của chúng?
106. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:                     
107. Trong Microsoft Excel, các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
108. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?
109. Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:
110. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?
111. Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?     
112. Trong Microsoft Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
113.  Trong Microsoft Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả ?
114. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị thoả mãn một điều kiện cho trước:
115. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính trung bình cộng các giá trị kiểu số thoả mãn một điều kiện cho trước:
116. Trong bảng tính Excel, cho biết kết quả của công thức sau: = SUMPRODUCT(B2:B6) là gì?
117. Khi nhập dữ liệu kiểu ký tự vào bảng tính Excel thì dữ liệu sẽ mặc nhiên căn thẳng lề?
118. Khi nhập dữ liệu kiểu số vào bảng tính Excel thì dữ liệu sẽ mặc nhiên căn thẳng lề?
119. Hàm “SUM()” trong Excel dùng để?
120. Hàm “AVERAGE” trong Excel dùng để?
121. Trong bảng tính Excel, hàm “MAX” dùng để?
122. Trong bảng tính Excel, chức năng Fill color dùng để:
123. Trong bảng tính Excel, chức năng Accounting Number Format dùng để:


124. Trong bảng tính Excel, chức năng Persent Style dùng để:
125. Trong bảng tính Excel, chức năng Middle Align dùng để:
126. Trong bảng tính Excel, chức năng Bottom Align dùng để:
127. Google KHÔNG hỗ trợ cách tìm kiếm nào dưới đây?
128. Trong các tên dưới đây đâu là 1 tên miền hợp lệ?
129. Trong các tên dưới đây đâu là 1 tên miền không hợp lệ?
130. Tất cả các Web Server đều hiểu và chạy được file nào?
131. Để các máy tính trên Internet có thể liên lạc với nhau, mỗi máy tính cần có một địa chỉ liên lạc và địa chỉ này được gọi là gì?
132. Khi sử dụng Yahoo Mail, thư mục nào dưới đây chứa các thư được gửi đến cho bạn?
133. Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, yếu tố nào dưới đây là bắt buộc và không có khả năng thay thế được?
134. Việc ghi nhớ địa chỉ email của người khác là khá khó khăn. Chức năng nào dưới đây của Yahoo Mail hỗ trợ bạn trong việc ghi nhớ địa chỉ email?
135. Khi sử dụng Yahoo Mail để đính kèm tệp tin bạn bấm vào nút nào sau đây?
136.  Wi-Fi là tên viết tắt của cụm từ nào?
137. Để chia sẻ thông tin về những vấn đề cùng quan tâm thông qua việc tạo chủ đề, đăng bài, phản hồi… bạn sử dụng dịch vụ nào sau đây?
138. Trong tên miền, dấu nào được sử dụng làm dấu phân cách?
139. Tên miền nào sau đây KHÔNG thuộc về quốc gia Việt Nam?
140. Mạng cục bộ LAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
141. Mạng diện rộng WAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
142. Mục nào trong cấu trúc của một email mô tả ngắn gọn nội dung của email?
143. Để xem các trang tài liệu siêu văn bản (trang web) trên Internet, bạn sử dụng dịch vụ nào sau đây?
144. Dịch vụ tải tệp tin được dùng để làm gì?
145. Để khởi động trình duyệt web, bạn nhắp (click) chuột vào biểu tượng nào?
146. Đâu là tên của trình duyệt Web?
147. Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm chính xác bạn sử dụng dấu nào?
148. Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm kết hợp bạn sử dụng dấu nào?
149. Trong quá trình duyệt Web, bạn không thể thực hiện thao tác nào dưới đây?
150. Khi sử dụng Yahoo Mail, thư mục nào dưới đây chứa các thư bạn đã gửi đi?
Có thể bạn quan tâm
==> Top 10 máy trợ giảng dành cho giáo viên
=>>  Top 10 kem chống nắng Nhật Bản 
==> Cách trị rụng tóc hiệu quả
==> Cách trị tóc bạc nhanh - không cần nhuộm tóc
==> Xem thêm tại đây
Giáo viên, Chứng chỉ, Tin học, Trắc nghiệm, Tham khảo, Bồi dưỡng giáo viên, Thăng hạng, Thăng hạng giáo viên


Bấm vào đây để xem thêm

Video Hướng dẫn cách tạo bài trắc nghiệm  online miễn phí trên google

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top