[Kiếm tiền online] Đăng ký Binance-gia tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.comI. Đặc điểm của biên bản.
1. Ví dụ
2. Nhận xét
Học sinh  đọc thầm 2 biên bản ở phần 1 sgk.
* Ghi chép sự việc.
* Ghi lại: nội dung hội nghị, sự vụ…

* Yêu cầu: Số liệu sự kiện phải chính xác, cụ thể, ghi chép trung thực, đầy đủ, không suy diễn chủ quan, thủ tục chặt chẽ, lời văn ngắn gọn , chính xác.
2 Ví dụ : Biên bản về sự vụ mất xe đạp.
II . Cách viết biên bản.
1. Ví dụ:
2. Nhận xét
a. Phần mở đầu: Tên quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, địa điểm thời gian, thành phần tham gia và chức trách của họ.
- Tên biên bản thường được viết bằng chữ in hoa .
b. Phần nội dung :
- Diễn biến, kết quả của sự việc .
- Ghi tóm tắt những việc đã diễn ra theo trình tự thời gian -> những nội dung cơ bản tiêu biểu của sự việc đang diễn ra.
 c. Phần kết thúc:
- Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên các thành viên có trách nhiệm tham gia
* Giống nhau về cách trình bày và một số mục cơ bản; khác nhau về nội dung cụ thể.
* Những mục không thể thiếu:
Quốc hiệu, tiêu ngữ ( đối với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, những người tham dự, diễn biến và kết quả sự việc, họ tên và chữ kí của những người có trách nhiệm ( chủ tọa, thư kí hoặc đại diện cho các bên ).
* Ghi nhớ : sgk
III.Luyện tập :
Bài tập 1:
Học sinh  thảo luận , nhắc lại các trường hợp cần viết biên bản , mục đích của việc viết biên bản .
-> trường hợp cần viết biên bản: a , c, d .
Bài tập 2:
 Ghi lai các phần MĐ, các mục lớn phần nội dung
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN

Đọc các văn bản đã cho (trang 123, 124, 125 SGK Ngữ văn 9 tập 2) và trả lời câu hỏi.

a) Biên bản ghi lại những sự việc gì? (mục đích)

b) Biên bản cần phải đạt những yêu cầu gì về nội dung và hình thức?c) Văn bản là 1 biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Em hãy kể tên một số loại biên bản thường gặp trong thực tế.

Trả lời:

a)  Biên bản ghi lại những sự việc đang hoặc vừa mới xảy ra. Ở đây, biên bản 1 ghi lại diễn biến cuộc họp sinh hoạt chi đội tuần 6, biên bản 2 ghi lại buổi công an trả phương tiện giao thông cho chủ sở hữu.

b)  Về mặt nội dung, biên bản phải ghi lại những sự việc một cách chính xác, cụ thể, trung thực, đầy đủ, khách quan; người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản. Về mặt hình thức trình bày, biên bản phải đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ về bố cục:

- Phần mở đầu:

    + Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với loại biên bản sự vụ, hành chính);

    + Tên biên bản;

    + Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ;

- Phần nội dung: Ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

- Phần kết thúc:

    + Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản;

    + Những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có).

Lời văn của biên bản phải đảm bảo sáng rõ, ngắn gọn, chính xác.

c)  Văn bản 1 là biên bản hội nghị. Văn bản 2 là biên bản sự vụ. Học sinh tự kể tên một số loại biên bản mà các em thường gặp trong thực tế.

II. CÁCH VIẾT BIÊN BẢN

Đọc lại các văn bản ở mục I và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phần mở đầu của biên bản gồm những mục gì? Tên của biên bản được viết như thế nào? (Chú ý: Các loại văn bản khác nhau có cách ghi khác nhau.)

2. Phần nội dung biên bản gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong biên bản. Tính chính xác, cụ thể của biên bản có giá trị như thế nào?

3. Phần kết thúc biên bản có những mục nào? Mục kí tên dưới biên bản nói lên điều gì?

4. Lời văn của biên bản phải như thế nào?

Trả lời:

1. Phần đầu của biên bản gồm quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan quản lí, tên biên bản, địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, thành phần tham dự và chức trách từng người

Tên biên bản được viết chữ to và ở chính giữa trang giấy.

2. + Phần chính của biên bản hội nghị gồm các mục ghi lại diễn biến của hội nghị.

+ Biên bản sự vụ ghi rõ sự việc xảy ra thế nào? Hai bên xử lí với sự việc đó ra sao?...

+ Các mục này được ghi ngắn gọn, rõ ý, đơn nghĩa, không làm cho người đọc hiểu thành các loại nghĩa khác.

3. Phần kết thúc văn bản cần có chữ kí của các thàrih viên.. và mục ghi chú ghi cả văn bản kèm theo.

4. Lời văn biên bản cần ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, đơn nghĩa.

III. LUYỆN TẬP

1. Hãy lựa chọn tình huống cần viết biên bản trong các trường hợp sau:a) Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc chi đoàn).

b) Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy Hiệu trưởng.

c) Một vụ tai nạn giao thông.

d) Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

e) Một nhóm học sinh tự ý tổ chức đi tham quan, không xin phép cô giáo chủ nhiệm.

Trả lời:

Những tình huống cần viết biên bản:

a) Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc chi đoàn)

c) Một vụ tai nạn giao thông,

d)  Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời:

Xem lại phần gợi ý ở mục trước. Chú ý: quan sát diễn biến của một cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để ghi thành các mục trong phần nội dung biên bản.
>> Đề ngữ văn vào 10 có đáp án
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây


Kiếm tiền với Robot bán hàng online, Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top