[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
(Sangkiengiaovien.com) I. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
1. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
a. PHƯƠNG TRÌNH  HÓA HỌC:
-Phương trình chữ:
Magie   +  Oxi   g    Magieoxit
-CTHH của Magieoxit là: MgO


- Sơ đồ của phản ứng: Mg   +   O2   4   MgO
-Số nguyên tử oxi:
+ Ở vế phải : 1 oxi
+ Ở vế trái : 2 oxi
-Số nguyên tử Mg:
+ Ở vế phải : 2 Magiê
+ Ở vế trái : 1 Magiê
-Phải đặt hệ số 2 trước Mg
- Phương trình hóa học của phản ứng:    2Mg   +   O2   g   2MgO
Hiđro + Oxi g Nước
  H2   +   O2     4      H2O
2H2   +   O2    g    2H2O
b. Kết luận:
Phương trình hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.
2. CÁC BƯỚC LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:
a. Các bước
b1: Viết sơ đồ phản ứng
b2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
b3: Viết phương trình hóa học.
b. Ví dụ
Ví dụ 1: Photpho bị đốt cháy trong không khí thu được hợp chất P2O5 (Điphotphopentaoxit)
Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng trên ?

-Chất tham gia: P và O2 
-Sản phẩm: P2O5 
b1: Sơ đồ của phản ứng:
P    +   O2   4  P2O5
b2: Cân bằng số nguyên tử:
+Thêm hệ số 2 trước P2O5
P    +   O2   4  2P2O5 
+Thêm hệ số 5 trước O2 và hễ số 4 trước P.
4P    +   5O2   4  2P2O5 
b3: Viết phương trình hóa học:
4P    +   5O2   4  2P2O5 
Ví dụ 2: Cho sơ đồ các phảnứng sau:
a. Fe    +   Cl2   4    FeCl3 


b. SO2  +   O2   4     SO3 
c. Na2SO4+ BaCl24 NaCl+ BaSO4
d. Al2O3+H2SO44Al2(SO4)3+H2O
Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng trên ?
II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC:
Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.
Bài tập1:Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a. Al   +  O2   4   Al2O3 
b. Fe  +  Cl2  4   FeCl3 
c. CH4  +  O2  4   CO2  +  H2O 
Hãy cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng ?
Bài tập 2: Chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu “?”  Trong các phương trình hóa học sau:
a. Cu   +   ?   g   2CuO
b. Zn  +  ?HCl  g  ZnCl2  +  H2 
Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho nhau bạn nhé!
Bài tập Hóa học, Hóa học, Hóa học 8, Hóa học THCS, Kiến thức, Kiến thức THCS, , Lớp 8,
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top