[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Học Tiếng Anh online mọi lứa tuổi => Bấm vào đây
 (Sangkiengiaovien.com)  TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ CÓ ĐÁP ÁN: CON LẮC ĐƠN

C©u 1. Dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hoà F = F0sin (ωt + φ) gọi là dao động:
A. Tắt dần                 
B. Điều hoà               
C. Cưỡng bức                       
D. Tự do
C©u 2. Một con lắc đơn gồm vật có thể tích 2cm3, có khối lượng riêng 4.103 kg/m3 dao động trong không khí có chu kì 2s tại nơi có g = 10m/s2. Khi con lắc dao động trong một chất khí có khối lượng riêng 3kg/lít thì chu kì của nó là:
A. 1,50056s.             
B. 4s.              
C. 3s.             
D. 1,49943s.
C©u 3. Một con lắc đơn có chu kì dao động To =2,5s tại nơi có g = 9,8m/s2. Treo con lắc vào trần một thang máy đang chuyển động đi lên nhanh dần đều với gia tốc a = 4,9m/s2. Chu kì dao động của con lắc trong thang máy là:
A. 1,77s                     
B. 3,54s                     
C. 2,04s                     
D. 2,45s
C©u 4. Một đồng hồ con lắc đếm giây, mỗi ngày đêm chạy nhanh 120s. Hỏi chiều dài con lắc phải được điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng?           
A. Tăng 0,28%.                    
B. Tăng 0,19%.                     
C. Giảm 0,28%.                    
D. Giảm 0,19%.
C©u 5. Một con lắc đơn dao động đúng tại mặt đất ở nhiệt độ 300C, dây treo con lắc làm bằng kim loại có hệ số nở dài 2.10-5K-1, bán kính Trái đất 6400km. Khi đưa con lắc lên độ cao 1600m để con vẫn dao động đúng thì nhiệt độ ở đó là:
A. 250C.                    
B. 23,750C.               
C. 17,50C.                 
D. 50C.
C©u 6. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào:
A. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật            
B. Hệ số lực cản tác dụng lên vật
C. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật         
D. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
C©u 7. Hai con lắc đơn có chiều dài l1, l2 dao động cùng một vị trí, hiệu chiều dài của chúng là 16cm. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thực hiện dược 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 6 dao động. Khi đó chiều dài của mỗi con lắc là :           
A. l1=2,5m và l2 = 0,09m.               
B. l1=25cm và l2 = 9cm.      
C. Một giá trị khác.             
D. l1 = 9cm và l2=25cm.
C©u 8. Một con lắc đơn chiều dài 20cm dao động với biên độ góc 60 tại nơi có g = 9,8m/s2. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ góc 30 theo chiều dương thì phương trình li góc của vật là:

C©u 9. Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất. Đưa đồng hồ xuống giếng sâu 400m so với mặt đất. Coi nhiệt độ hai nơi này bằng nhau và lấy bán kính trái đất là R = 6400km. Sau một ngày đồng hồ chạy:
A. Nhanh 5,4s                      
B. Chậm 2,7s            
C. Nhanh 2,7s                      
D. Chậm 5,4s

C©u 10. Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng 100g, dây dài 80cm dao động tại nơi có g =10m/s2. Ban đầu lệch vật khỏi phương thẳng đứng một góc 100 rồi thả nhẹ. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc và lực căng dây là :C©u 11. Một con lắc đơn có chiều dài 1m thực hiện 10 dao động mất 20s thì gia tốc trọng trường nơi đó (lấy =3,14) :
A. 9,78m/s2.              
B. 9,8m/s2.                
C. 10m/s2.                 
D. 9,86m/s2.
C©u 12. Một con lắc đơn: có khối lượng m1 = 400g, có chiều dài 160cm. ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi VTCB một góc 600 rồi thả nhẹ cho vật dao động, khi vật đi qua VTCB vật va chạm mềm với vật m2 = 100g đang đứng yên, lấy g = 10m/s2. Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là:           
 A. 47,160.                  
B. 77,360.                  
C. 60,790.                  
D. 53,130.
C©u 13. Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Dao động điều hoà là một dao động tắt dần theo thời gian             
B. Biên độ dao động là giá trị cực tiểu của li độ
C. Chu kì dao động điều hoà phụ thuộc vào biên độ dao động                       
D. Khi vật dao động ở vị trí biên thì thế năng của vật lớn nhất
C©u 14. Chọn câu trả lời đúng. Những dao động nào sau đây là dao động tự do?
A. Dao động của con lắc lò xo khi không chịu tác dụng của lực cản. 
B. Dao động của con lắc lò xo trong không khí.
C. Dao động của con lắc đơn tại một nơi trong không khí với biên độ góc nhỏ.       
D. Tất cả đều là dao động tự do.
C©u 15. Một con lắc đơn có  vật có khối lượng 100g, chiều dài dây l = 40cm. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB một góc 300 rồi buông tay. Lấy g =10m/s2. Lực căng dây khi vật qua vị trí cao nhất là:
C©u 16. Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động tại nơi có g = p2 m/s2, dưới điểm treo theo phương thẳng đứng  cách điểm treo 50cm người ta đóng một chiếc đinh sao cho con lắc vấp vào đinh khi dao động. Chu kì dao động của con lắc là:
A. 1,71s.                    
B. 24,14s.                  
C. 5,36s.                    
D. 8,07s.
C©u 17. Hai con lắc đơn có chu kì T1 = 0,3s, T2 = 0,6s,được kích thích cho bắt đầu dao động nhỏ cùng một lúc.Chu kì dao động trùng phùng của hai con lắc là: A. 0,6s.                     
B. 0,3s.                      
C. 1,2s.                      
D. 0,9s.
C©u 18. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)?
            A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây.
            B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.
            C. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
            D. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.
C©u 19. Một con lắc dao động với chu kì 1,6s tại nơi có g = 9,8m/s2. Người ta treo con lắc vào trần thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 0,6m/s2, khi đó chu kì dao động của con lắc là:
A. 1,65s         
B. 0,66s                     
C. 1,55s                     
D. 1,6s
C©u 20. Một con lắc đơn dao động đúng tại mặt đất ở nhiệt độ 300C, dây treo làm bằng kim loại có hệ số nở dài 2.10-5K-1, bán kính trái đất 6400km. Khi đưa con lắc lên độ cao 1600m để con lắc vẫn dao đúng thì nhiệt độ xuống là:
A. 550C.                    
B. 50C.                       
C. 23,750C.               
D. 17,50C.
Nếu thấy bài đọc có ích, hãy bấm nút Like hoặc Share để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo!
Đáp án

1
C
11
D
2
B
12
C
3
C
13
D
4
C
14
D
5
D
15
C
6
C
16
A
7
D
17
A
8
D
18
A
9
B
19
A
10
B
20
B

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Học Tiếng Anh online cho mọi lứa tuổi => Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top