[Kiếm tiền online] Hướng dẫn kiếm tiền online bền vững và chắc chắn, tăng thu nhập ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây

Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây

 (Sangkiengiaovien.com)  Trắc nghiệm Vật lí 12 có đáp án: TRẮC NGHIỆM CON LẮC ĐƠN Phần 2
C©u 21. Một con lắc dao động đúng ở mặt đất ở nhiệt độ 420C, bán kính trái đất 6400km, dây treo làm bằng kim loại có hệ số nở dài 2.10-5K-1. Khi đưa lên độ cao 4,2km ở đó nhiệt độ 220C thì nó dao động nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm:  
A. Nhanh 73,98s.                
B. Chậm 73,98s.                  
C. Chậm 39,42s.                  
D. Nhanh 39,42s.

C©u 22. Hai dao động điều hoà cùng pha, cùng tần số, có biên độ là A1 và 3A1 thì dao động tổng hợp có biên độ là:
C©u 23. Chu kì của một con lắc đơn ở điều kiện bình thường là 1s, nếu treo nó trong thang máy đang đi lên cao chậm dần đều thì chu kì của nó sẽ:        

A. Có thể xảy ra cả 3 khả năng trên.                

B. Tăng lên.                          
C. Không đổi.                      
D. Giảm đi.
C©u 24. Một chất điểm dao động tắt dần có tốc độ cực đại giảm đi 5% sau mỗi chu kỳ. Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một dao động là:    
A. 9,55%                              
B. 9,75%                               
C. 9,70%                               
D. 5%
C©u 25. Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng:
A. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ                
B. Chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ
C. Lực cưỡng bức phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị F0 nào đó               
D. Tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn nhiều tần số riêng của hệ
C©u 26. Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có g = 10m/s2 với chu kì 2s, vật có khối lượng 100g mang điện tích -0,4mC. Khi đặt con lắc trên vào trong điện đều có E =2,5.106V/m nằm ngang thì chu kì dao động kúc đó là:
A. 2,38s                
B. 1,68s                 
C. 1,5s                   
D. 1,41s
C©u 27. Một con lắc đơn có độ dài bằng 1. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động . Khi giảm độ dài của nó bớt 16cm, trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Cho biết g = 9,8 m/s2 . Tính độ dài ban đầu của con lắc: 
A. 50cm                
B. 40cm                
C. 60cm                
D. 25cm
C©u 28. Một con lắc dơn dao động với chu kì 2s ở nhiệt độ 400C, dây treo làm bằng kim loại có hệ số nở dài 2.10-5K-1. Khi nhiệt độ hạ xuống đến 150C thì nó dao động nhanh hay chậm với chu kì là:
A. Nhanh 1,9995s.                              
B. Nhanh 2,005s.                
C. Chậm 1,9995s.                               
D. Chậm 2,005s.


C©u 29. Một con lắc dao động đúng ở mặt đất , bán kính trái đất 6400km. Khi đưa lên độ cao 4,2km thì nó dao động nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm:
A. Chậm 28,35s. 
 B. Nhanh 28,35s.               
C. Chậm 56,7s.                    
D. Nhanh 56,7s.
C©u 30. Con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1, con lắc đơn có chu kì l2 dao động với chu kì T.Khi con lắc đơn có chiều dài l1+l2 sẽ dao động với chu kì là :

C©u 32. Một con lắc dơn dao động với chu kì 2s ở nhiệt độ 250C, dây treo làm bằng kim loại có hệ số nở dài 2.10-5K-1. Khi nhiệt độ tăng lên đến 450C thì nó dao động nhanh hay chậm với chu kì là:

A. Chậm 1,9996s.                               
B. Nhanh 1,9996s.                              
C. Nhanh 2,0004s.                              
D. Chậm 2,0004s.
C©u 33. Khi qua vị trí cân bằng, con lắc đơn có vận tốc 100cm/s. Lấy g =10m/s2 thì độ cao cực đại là;
A. 2,5 cm                              
B. 2 cm                  
C. 4 cm                  
D. 5 cm
C©u 34. Một con lắc đơn: vật có khối lượng 200g, dây dài 50cm dao động tại nơi có g =10m/s2. Ban đầu lệch vật khỏi phương thẳng đứng một góc 100 rồi thả nhẹ. Khi vật đi qua vị trí có li độ góc 50 thì vận tốc và lực căng dây là :
A. 0,34m/s và 2,04N.                    
B. 0,34m/s và 2N.          
C. -0,34m/s và 2,04N.                        
D. 0,34m/s và 2,04N.
C©u 35. Một con lắc đơn có vật nặng m = 80g, đặt trong môi điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường  thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn E = 4800V/m. Khi chưa tích điện cho quả nặng, chu kì dao động của con lắc với biên độ góc nhỏ là To =2s, tại nơi có g = 10m/s2. Tích cho quả nặng điện q = +6.10-5C thì chu kì dao động của nó bằng:
A. 2,36s                
B. 2,5s                   
C. 1,72s                 
D. 1,6s
C©u 36. Một con lắc dơn dao động với đúng ở nhiệt độ 250C, dây treo làm bằng kim loại có hệ số nở dài 2.10-5K-1. Khi nhiệt độ tăng lên đến 450C thì nó dao động nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm:
A. Nhanh 17,28s.                
B. Chậm 8,64s.                    
C. Chậm 17,28s.                  
D. Nhanh 8,64s.
C©u 37. Một con lắc đơn có độ dài l 12,0cm. Người ta thay đổi độ dài của nó sao cho chu kỳ dao động mới chỉ bằng 90% chu kỳ dao động ban đầu. Tính độ dài l’mới.  
A. 148,148cm                      
B. 97,2cm                             
C. 108cm                              
D. 133,33cm
C©u 38. Một con lắc dao động với chu kì 1,8s tại nơi có g = 9,8m/s2. Người ta treo con lắc vào trần thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2, khi đó chu kì dao động của con lắc là:     A. 1,85s B. 1,75s  C. 1,756s                               D. 1,7s
C©u 39. Con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1, con lắc đơn có chu kì l2 >l1dao động với chu kì T.Khi con lắc đơn có chiều dài l2 – l1 sẽ dao động với chu kì là :             


C©u 40. Hai con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì lần lượt T1 = 0,2s và T2 với T2 > T1. Biết khoảng thời gian giữa ba lần trùng phùng liên tiếp là 4s.Giá trị của T2:         

A. T2 = 0,21s.                       
B. T2 = 0,22s.                       
C. T2 = 18s.                           
D. T2 = 0,36s.


Nếu thấy bài đọc có ích, hãy bấm nút Like hoặc Share để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo!
Đáp án
21
C
31
A
22
D
32
D
23
B
33
D
24
B
34
A
25
A
35
B
26
D
36
C
27
B
37
C
28
A
38
C
29
C
39
C
30
B
40
BMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top