[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng?PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 – 1954- Chuyên đề PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930
a/ Hội VN Cách Mạng thanh niên:
* Hoàn cảnh ra đời:
 - Tháng 11/1924, NAQ về Quảng Châu Trung Quốc, liên lạc với những người VN yêu nước trong tổ chức Tâm tâm xã.
-  Tháng 2/1925, Lựa chọn , giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã => lập ra Cộng sản đoàn
- Tháng 6/1925 , thành lập Hội VN cách mạng thanh niên để lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc và tay sai.
*Hoạt động:
- Mở các lớp huấn luyện chính trị đào tạo thanh niên yêu nước  thành chiến sĩ cách mạng, đưa về nước hoạt động.
- Ra tuần báo “thanh niên” làm cơ quan ngôn luận của hội.
- Năm 1927 xuất bản cuốn sách Đường Kách mệnh àtrang bị lý luận cách mạng cho cán bộ CM , tuyên truyền đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân VN.
- Xây dựng cơ sở trong nước: đến năm 1929 hầu khắp cả nước đều có cơ sở của hội, số hội viên tăng nhanh.
- Năm 1928,Thực hiện chủ trương vô sản hóa à để tuyên truyền giác ngộ ý thức chính trị cho công nhân =>phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ sang giai đoạn tự giác , trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước.
b/Tân Việt Cách mạng đảng
+ Sự thành lập: ngày 14/ 7/1925, do một số tù chính trị ở Trung kỳ và  một nhóm sinh viên thành lập, sau đổi thành Hưng Nam và đến 14/7/1928 đổi thành Tân Việt Cách mạng đảng (Đảng Tân Việt)
+ Thành phần: trí thức nhỏ và thánh niên tiểu tư sản yêu nước.
+ Địa bàn hoạt động chủ yếu: Trung kỳ.
+ Hoạt động: Hoạt động trong lúc Hội VNCMTN đang phát huy ảnh hưởng mạnh mẽ àTân Việt CM Đảng bị phân hóa :một số gia nhập tổ chức Thanh niên ,  số còn lại tích cực chuẩn bị để thành lập chính đảng vô sản.
c/ Việt Nam Quốc dân đảng
+ Sự thành lập: ngày 25/12/1927  từ tổ chức hạt nhân là Nhà xuất bản  Nam Đồng thư xã do Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu lãnh đạo.Đây là chính đảng CM theo khuynh hướng DCTS , đại biểu cho tư sản dân tộc.
+ Mục tiêu : đánh đổ giặc Pháp , đấnh đổ ngôi vua , thiét lập dân quyền.
+ Thành phần chủ yếu: tư sản, binh lính, sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp, học sinh, sinh viên, viên chức…
+ Hoạt động: - Tổ chức cơ sở quần chúng ít, địa bàn hoạt động  hẹp( Bắc kỳ.), tổ chức lỏng lẻo , sớm bị thực Pháp khủng bố.
                      - Tiêu biểu:  Khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930) => bị thất bại nhanh chóng sau 1 tuần => báo hiệu sự thất bại vai trò của VNQD Đảng và khuynh hướng dân chủ tư sản  trong lịch sử dân tộc.

CÂU HỎI THUỘC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM - Chuyên đề Chuyên đề PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Liên quanMua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top