Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Hải Phòng 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Thuận 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Hoàn cảnh lịch sử, những chủ trương lớn, những phong trào tiêu biểu trong thời kì 1936 – 1939?
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 - Chuyên đề PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939a/.  Hoàn cảnh lịch sử:
* Thế giới
- Đầu những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít xuất hiện, chuẩn bị chiến tranh thế giới.
- Tháng 7-1935, quốc tế cộng sản họp đại hội lần thứ VII xác định: nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là chống chủ nghĩa phát xít, đòi quyền dân chủ, bảo vệ hòa bình, thành lập Mặt trận nhân dân chông phát xít và nguy cơ chiến tranh.
- Tháng 6-1936, chính phủ Mặt trận Nhân dân lên nắm chính quyền ở Pháp, đã thực hiện một số chính sách tiến bộ, nới rộng một số quyền tự do, dân chủ ở Việt Nam.
* Trong nước:
+ Kinh tế: Sau khủng hoảng Pháp tập trung khai thác => kinh tế phục hồi (chỉ những ngành phục vụ cho lợi ích của Pháp)
+ Chính trị: - Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình, mở rộng chính sách ở thuộc địa
                              - Các đảng phái ra sức hoạt động, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng
+ Xã hội: Đời sống của các tầng lớp nhân dân khổ cực => Họ sẵn sàng đấu tranh đòi tự do, dân chủ, cơm áo hoà bình.
 b/   Chủ trương của Đảng:
-  Tháng 7-1936 Hội nghị BCH TW Đảng CSĐD đề ra chủ trương trong giai đoạn 1936-1939:
   + Xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng lúc này là: Đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo…
   + Phương pháp đấu tranh: kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
   + Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. (Tháng 3-1938 đổi thành Mặt trận dân chủ.)
 c/  Những phong trào tiêu biểu:
­­*  Đấu tranh đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ:
  + Phong trào Đông Dương đại hội ( giữa 1936)
  + Phong trào đón tiếp phái viên chính phủ Pháp ( đầu 1937)
  + Các cuộc mít tinh biểu tình của các tầng lớp nhân dân.
  + Hình thức đấu tranh: hội họp, “ Dân nguyện”, mít tinh, biểu tình đưa yêu sách, đòi dân sinh dân chủ; đón tiếp phái viên chính phủ Pháp, đấu tranh công khai, hợp pháp.
- Kết quả: thực dân Pháp tìm mọi cách ngăn chặn, nhưng đã phải giải quyết một số yêu sách của nhân dân.
- Ý nghĩa:
  + Làm thức tỉnh quần chúng lao động.
  + Đảng ta tích lũy được một số kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.
*  Đấu tranh nghị trường:
  + Đưa người của Đảng ra ứng cử, dùng báo chí tuyên truyền vận động cử tri bỏ phiếu cho những ứng cử tri này.
  + Ý nghĩa: Mở rộng lực lượng của mặt trận, vạch trần chính sách phản động của thực dân *  Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí:
  + Ra nhiều tờ báo công khai, tuyên truyền, vận động dân sinh dân chủ.
  + Xuất bản và cho lưu hành công khai nhiều sách: chính trị- lí luận, tác phẩm hiện thực phê phán, thơ ca cách mạng.
  + Ý nghĩa:  Giác ngộ các tầng lớp nhân dân về con đường cách mạng của Đảng.
CÂU HỎI THUỘC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945- Chuyên đề Chuyên đề PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939


Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Liên quan

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top