Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem [Kiếm tiền online] Hướng dẫn mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng Tám /1945?

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 - Chuyên đề NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2 – 9 – 1945  ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 – 12 – 1946
1. Khó khăm:
a/ Thù trong giặc ngoài
- Từ vĩ tuyến 16 ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc kéo vào gây khó khăn cho ta.
- Từ vĩ tuyến 16 vào Nam, có  hơn 1 vạn quân  Anh kéo vào tạo đđiều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta.
Tay sai Trung Hoa Dân  Quốc là Việt Quốc, Việt Cách về nước hòng cướp chính quyền của ta.
- Các  giáo phái phản động chống phá cách mạng ở miền Nam
- Ngoài ra, trên cả nước còn 6 vạn quân  Nhật chờ giải giáp
b/ Chính trị:
 - Chính quyền cách mạng mới thành lập, còn non yếu và chưa có nhiều kinh nghiệm.
 - Lực lượng vũ trang cách mạng còn nhỏ bé trang bị thô sơ và thiếu kinh nghiệm.
c/ Kinh tế:
- Bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nạn đói hoành hành.
- Ngân sách trống rỗng, tài chính rối loạn.
d/ Văn hóa- xã hội: Trên 90% dân số mù chữ. Các tệ nạn xã hội phổ biến.
         Þ Đất nước đứng trước tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”.
2/ Thuận lợi cơ bản.
 a/ Trong nước
- Sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ Tịch (có uy tín tuyệt đối với nhân dân, dày dặn kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng)
- Nhân dân phấn khởi, gắn bó với chế độ. Quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng và độc lập dân tộc
b/ Thế giới
- Hệ thống XHCN đang hình thành
- Phong trào GPDT phát triển mạnh mẽ
- Phong trào hoà bình, dân chủ phát triển

CÂU HỎI THUỘC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945- Chuyên đề  PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA    THÁNG TÁM ( 1939 – 1945 ). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  RA ĐỜI
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Liên quan


Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top