Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem [Kiếm tiền online] Hướng dẫn mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

Chủ trương, hoạt động của mặt trận Việt Minh. Vai trò của mặt trận VM đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 - Chuyên đề PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA    THÁNG TÁM (1939 – 1945 ). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  RA ĐỜI

a/ Chủ trương và hoạt động của mặt trận VM
- Chủ trương:
+ 5/1941: Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng họp tại Pắc Bó ( CB) dưới sự chủ trì của NAQ đã quyết định thành lập mặt trận VM.
+ 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập, bao gồm các tổ chức quần chúng, lấy tên là Hội Cứu quốc.
- Hoạt động:
+ Cao Bằng được coi là nơi thí điểm xây dựng các hội Cứu quốc.Năm 1942, UB Việt Minh tỉnh Cao Bằng và UB Việt Minh lâm thời liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng được thành lập. Năm 1943, ban Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng lập ra 19 ban“Xung phong Nam tiến „ để phát triển lực lượng xuống miền xuôi, nối liền với căn cứ địa Bắc Sơn– Võ Nhai.
+ 1943 Đảng đề ra“ Đề cương văn hóa VN „ . Năm 1944 vận động thành lập Hội Văn hóa cứu quốc VN, Đảng Dân chủ VN. Công tác vận động binh sĩ người VIệt trong quân đội P và ngoại kiều ở Đông Dương cũng được tăng cường.
+ 1944: sau chỉ thị“ Sửa soạn khởi nghĩa „ của Tổng bộ Việt Minh, các hội cứu quốc phát triển mạnh...
+ 22/12/1944: Đội VNTTGPQ ra đời, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng rưngd núi, mở rộng căn cứ địa và các chiến khu cách mạng, tạo điều kiện cho sự thành lập khu giải phóng Việt Bắc (6/1945)...
+ 8/1945, Mặt trận VM đã phát triển rộng trên phạm vi cả nước, công cuộc chuẩn bị lực lượng cách mạng của Đảng đã hoàn thành. Toàn thể dân tộc VN sẵn sàng vùng dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến.
b/ Vai trò của mặt trận VM:
- Mặt trận Việt Minh đã tập hợp được đông đảo quần chúng, hình thành nên lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân. Mặt khác, Mặt trận VM còn phân hóa và cô lập kẻ thù, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào P – N và tay sai.
- Trên cơ sở phát triển các đoàn thể Cứu quốc trong MTVM, lực lượng vũ trang cách mạng từng bước hình thành và phát triển, cùng với lực lượng chính trị đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến.
- Mặt trận VM còn làm tốt chức năng của chính quyền nhà nước khi ta chưa giành được chính quyền như chuẩn bị lực lượng cho Tổng khởi nghĩa, tổ chức và lãnh đạo Tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến.
- MTVM là một sáng tạo của Đảng, không những góp phần quyết định vào thắng lợi của CM tháng Tám năm 1945 mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về công tác xây dựng mặt trận cho các giai đoạn cách mạng về sau.

CÂU HỎI THUỘC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945- Chuyên đề  PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA    THÁNG TÁM ( 1939 – 1945 ). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  RA ĐỜI

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12

Liên quanKiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top