[Kiếm tiền online] Đăng ký sàn Mexc-Phí giao dịch thấp ...-> Bấm vào đây ...

👉Theo dõi Fanpage để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí. Bấm vào đây
👉Tham gia Kênh Telegram theo dõi kèo kiếm COIN => Bấm vào đây
👉Tự đăng ký tài khoản chứng khoán miễn phí online - Bấm vào đây để đăng ký
Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng rút gọn biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 2

Trong kỳ thi lớp 10, dạng bài tập dạng rút gọn biểu thức thường nằm ở câu 1 của đề thi, mỗi đề thi có thể có 1 câu dạng này. Đây cũng là một trong những phần dễ nhất của đề. 


Dưới đây là Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng rút gọn biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 2
Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây
Rút gọn các biểu thức sau
Bài 1. Cho biểu thức 
\[B = \left( {\frac{1}{{x - \sqrt[{}]{x}}} + \frac{1}{{\sqrt x  - 1}}} \right):\frac{{\sqrt x  + 1}}{{{{\left( {\sqrt x  - 1} \right)}^2}}}\]
với x > 0, x\[ \ne \] 1
a/  Rút gọn biểu thức B.
b/  Tính giá trị biểu thức B khi x = 9.

Bài 2.  Cho biểu thức

\[B = \left( {\frac{{\sqrt a }}{{\sqrt a  - 1}} - \frac{1}{{a - \sqrt a }}} \right):\left( {\frac{1}{{\sqrt a  + 1}} + \frac{2}{{a - 1}}} \right)\]


với \[a > 0\,\,\,;\,\,\,a \ne 1\]
Rút gọn biểu thức
Bài 3. Cho biểu thức sau
$\user2{M = }\left( {\frac{\user2{1}}{{\sqrt a \, - 1}}\,\, - \,\,\frac{\user2{1}}{{\sqrt a }}} \right)\,:\left( {\frac{{\sqrt a \, + 1}}{{\sqrt a \, - 2}}\, - \frac{{\sqrt {a\,}  + 2}}{{\sqrt a  - 1}}} \right)$
$\user2{a > 0; }\,\user2{a} \ne \user2{1;}\,\user2{a} \ne \user2{4}$
a)  Rút gọn M.

b) Tìm các giá trị của a để $M > \, - \frac{1}{2}$.

Bài 4. Cho biểu thức: 
\[B = \frac{{x + 1 - 2\sqrt x }}{{\sqrt x  - 1}} + \frac{{x + \sqrt x }}{{\sqrt x  + 1}}\]
( Điều kiện:  x ³ 0, x ¹1)
a) Rút gọn biểu thức A và B 

b) Tìm các giá trị của x để A = 2.B

Xem đáp án tại đây

Bài 5. Cho biểu thức 

$C = \frac{{\sqrt x  - 1}}{{\sqrt x }} + \frac{{\sqrt x  + 1}}{{x + \sqrt x }}$


(Với x > 0) 

Rút gọn biểu thức

Bài 6. Cho biểu thức

$B = \frac{x}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{{2x - \sqrt x }}{{x - \sqrt x }}$
với x > 0 và x ≠ 1
Rút gọn biểu thức  và Tính giá trị của biểu thức B tại $x = 4 + 2\sqrt 3 $
Xem đáp án tại đây

Bài 7. Cho biểu thức:
\[P\left( x \right) = \frac{{x - 2\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  - 1}}.\left( {\frac{{x + \sqrt x }}{{\sqrt x  + 1}} + 1} \right)\]
với \[x \ge 0\] và \[x \ne 1\]
a) Rút gọn P(x).
b)Tìm x để  \[2{x^2} + P(x) \le 0\]

Bài 8. Cho biểu thức
\[P = (\frac{3}{{x - 1}} + \frac{1}{{\sqrt x  + 1}}):\frac{1}{{\sqrt x  + 1}}\]

(Điều kiện  \[x \ge 0\] và \[x \ne 1\])
 a, Rút gọn biểu thức P
b,Tìm giá trị của x để P > 0.

Bài 9. Cho hai biểu thức     
\\[A = 2\sqrt {20}  - \sqrt {112}  - \sqrt {80}  + \sqrt {63} \]

$B = \left( {1 + \frac{{{\rm{x}} + \sqrt {\rm{x}} }}{{1 + \sqrt {\rm{x}} }}} \right)\left( {1 + \frac{{{\rm{x}} - \sqrt {\rm{x}} }}{{1 - \sqrt {\rm{x}} }}} \right)$


với  0 ≤ x ≠ 1
a) Rút gọn A;
b) Tìm các giá trị của x để giá trị của biểu thức A bằng giá trị của biểu thức B.

Bài 10. Cho biểu thức :
$B = \left( {1 + \frac{{{\rm{x}} + \sqrt {\rm{x}} }}{{1 + \sqrt {\rm{x}} }}} \right)\left( {1 + \frac{{{\rm{x}} - \sqrt {\rm{x}} }}{{1 - \sqrt {\rm{x}} }}} \right)$

với  0 ≤ x ≠ 1
a) Rút gọn B
b) Tính giá trị biểu thức B khi $x = \frac{1}{{1 + \sqrt 2 }}$

Xem đáp án tại đây

Các bài tập ôn thi vào lớp 10 môn toán - Dạng tính giá trị của biểu thức có đáp án chi tiết - Phần 2 (Giải chi tiết các bài toán lớp 9)


Xem phần 1 tại đây
Xem các đề môn Ngữ văn có đáp án tại đây
Xem môn Lịch sử tại đây

Hướng dẫn dùng: Ghi đề và tự làm bài. Sau khi làm xong thì tiến hành so sánh với đáp án. 
Mỗi dạng bài tập làm khoảng được khoảng 20-30 thì chuyển dạng bài khác. Sau đó làm đến phần đề thi thử. 

ôn thi vào 10, Toán 9, Toán THCS, ôn thi vào 10, Ôn thi toán, Danh mục bài tập Toán,  Rút gọn biểu thức
Danh mục bài tập Toán, Ôn thi toán, ôn thi vào 10, Rút gọn biểu thức,Toán 9, Toán THCS, 
Có thể bạn quan tâm các kênh kiếm tiền online

Tham gia kênh telegram chuyên nhận kèo kiếm tiền miễn phí

I.Đào coin - Tiền điện tử miễn phí


II. Đăng ký tài khoản - nhận coin, tiền điện tử (Nhận coin sàn)

Đăng ký tài khoản - nhận coin sàn miễn phí - giữ chặt để bán

III. Sàn giao dịch Coin

Link đăng ký sàn Coinsavi vừa đào coin sàn vừa giao dịch 320 loại coin

Link đăng ký Sàn REMITANO

Link đăng ký sàn BINANCE - Sàn giao dịch tiền điện tử số 1 thế giới

Link đăng ký sàn MEXC (MXC)- Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn OKX - Ví web3

Link đăng ký sàn HUOBI - Sàn giao dịch coin hàng đầu thé giới

Link đăng ký sàn VNDC- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn ATTLAS- Sàn giao dịch tiền điện tử Việt Nam

Link đăng ký sàn Bybit- Sàn giao dịch tiền điện tử mới nhiều ưu đãi

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

Link đăng ký sàn Gate - Sàn giao dịch tiền điện tử list nhiều coin mới

V. Chứng khoán

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên điện thoại - Ở nhà cũng mở được để kiếm tiền mọi noi mọi lúc

Tham gia kênh Telegram theo dõi kèo kiếm coin miễn phí=> Bấm vào đây
Tìm hiểu những rủi ro khi giao dịch P2P - Bấm vào đây
👉Bấm Like để nhận các kèo kiếm tiền miễn phí

#BNB #BSC #claim #airdrop #bnb #cake #smartchain #airdropclaim #airdropclaimtoken #airdropclaimtamil #airdropclaimsinhala #airdropclaimcheck #airdropclaimfree #booyahappairdropclaim #1inchairdropclaim #coinmarketcapairdropclaim #freefireairdrop #claimairdroptokens #claimairdropfree #claimairdrops #claimairdroptrustwallet #claimairdropspa #claimairdropmetamask #claimairdropbsc#claimairdropbinance; #chung khoan; # mo tai khoan chung khoan; # mo tai khoan chung khoan online; # giao dich chung khoan; # chung khoan MBS; #MBS; #Đào coin; #đào coin bằng điện thoại;#BTC;#Bitcoin;#Tiền điện tử; # Tiền ảo

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment



 
Airdrop, Claim, Presale, IDO, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Mining coin ©Email: Daocoin0983@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|Cây xanh đẹp|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top