Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960): Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của đại hội?

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM 1954 – 2000, Chuyên đề XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾQUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (19 54 – 1965)

a. Hoàn cảnh :

 - Giữa lúc cách mạng hai miền Nam, Bắc có những bước tiến quan trọng => Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III  của Đảng được tổ chức từ ngày 5 đến 10/9/1960 tại Hà Nội.
b. Nội dung:
 - Đề ra nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng cả nước và từng miền.
     + Miền Bắc: cách mạng XHCN,  có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của CM cả nước.
     + Miền Nam: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng MN.
     + Quan hệ cách mạng hai miền: Có quan hệ mật thiết, gắn bó, tác động lẫn nhau nhằm hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
 -  Thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng và thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ( 1961-1965) xây dựng CNXH ở miền Bắc.
 - Bầu BCH Trung Ương Đảng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng và Lê Duẩn làm Tổng Bí Thư.
c. Ý nghĩa: Là Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Tạo ra bước chuyển biến căn bản của cách mạng mỗi miền và tăng cường khối đoàn kết trong toàn đảng, toàn dân.
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM 1954 – 2000, Chuyên đề XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾQUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)
Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Liên quan


Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12    
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top