Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đà Nẵng

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY
Câu 1. Nội bộ Tân Việt cách mạng đảng phân hóa vì sao?
a. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lê nin có ảnh hưởng đến số đảng viên trẻ của Tân Việt .
b. Nội bộ Tân Việt không thống nhất.
c. Tác động của tình hình thế giới vào Việt Nam.
d. Sự vận động hợp nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 2. Tư tưởng của Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng nào?
a. Chủ nghĩa dân tộc.                  
b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
c. Chủ nghĩa Mác- Lênin. 
d. Chủ nghĩa dân sinh.
Câu 3. Đảng viên của Việt Nam Quốc dân đảng bao gồm những thành phần nào?
a. Học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức trẻ.
b. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ.
c. Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả, thân hào địa chủ, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.
d. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, địa chủ, phong kiến.
Câu 4. Nhân vật nào đã đứng đầu Công hội (bí mật) ở Sài Gòn- Chợ Lớn năm 1920?
a. Phạm Hồng Thái.                                
b. Tôn Đức Thắng.
c. Phó Đức Chính.                                   
d. Nguyễn Thái Học
Câu 5. Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929  những người cộng sản Việt Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?
a. Do phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh.
b. Do phong trào dân tộc và dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh.
c. Trước sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc dân đảng tan rã.
d. Sự phát triển mạnh của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt.
Câu 6. Sự phân hoá của Tân Việt cách mạng đảng đã dẫn đến thành lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929 ?
a.  Đông Dương Cộng sản đảng.
b.  An Nam Cộng sản đảng .
d.  Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 7. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào?
a. Tháng 3/1929.                                      
b. Tháng 4/1929.
c. Tháng 5/1929.                                      
d. Tháng 6/1929.
Câu 8. An Nam Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào?
a. Tháng 6/1929.                                      
b. Tháng 7/1929.
c. Tháng 8/1929.
d. Tháng 9/1929.
Câu 9. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào?
a. Tháng 7/1929.                                      
b. Tháng 8/1929.
c. Tháng 9/1929.                                      
d. Tháng 10/1929.
Câu 10. Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là gì?
a. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.
b. Biểu hiện sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.
c. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top