TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY (Lịch sử 9 - Tiếp theo ) - Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap


Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Dụng cụ massage da mặt, massage chân, khỏe đẹp ... giá rẻ -> Bấm vào đây ...

Mua gì cũng được khuyến mại hoàn tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

(Sangkiengiaovien.com) LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY

Câu 1. Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với lớp người đi trước?
a. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
b. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước.
c. Đi sang Châu Phi tìm đường cứu nước.
d. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước.

Câu 2. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:
a. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc .
b. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18/6/1919).
c. Đọc sơ thảo luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7/1920 ).
d. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế  thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).
Câu 3. Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng. Đó là nội dung của tờ báo nào?


a. Đời sống công nhân.                            
b. Nhân đạo.
c. Người cùng khổ.                                  
d. Tạp chí thư tín quốc tế.
Câu 4. Để nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin và tìm hiểu cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến đầu 1923 Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở đâu ?
a. Liên Xô.                                               
b. Pháp.                          
c. Trung Quốc.                                         
d. Anh.
Câu 5. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa trong :
a. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12/1920).
b. Hội nghị Quốc tế nông dân ( 6/1923).
c. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924).
d. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929).
Câu 6. Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo:
a. Đời sống công nhân.                            
b. Người cùng khổ (Le Paria).
c. Nhân đạo.                                            
d. Sự thật.
Câu 7. Từ 1920 đến 1925 , NguyễnÁi Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào ?
a. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.
b. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.
c. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.
d. Câu a và c đúng.
Câu 8. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)?
a. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân(1924).
b. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V(1924).
c. Ra báo “Thanh niên”(1925).
d. Xuất bản tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân”.
Câu 9. Mục đích của chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì?  
a. Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin.
b. Rèn luyện tính kỷ luật cho hội viên.
c. Hội viên sống gần gũi với quần chúng.
d. Xây dựng phong trào cách mạng ở tận cơ sở.
Câu 10. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên  gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?
a. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu ra báo “Thanh niên”.
b. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.
c. Chủ trương phong trào “vô sản hóa”.
d. Sự ra  đời của một số đoàn thể quần chúng như: Công hội, Nông hội, Hội phụ nữ…..
Câu 11. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1924 có ý nghĩa gì?
a. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước.
b. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
c. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
d. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu12 . Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển nhiều cơ sở trong nước vào năm nào?
a. 1924.                                                    
b. 1925.                              
c. 1926.                                                                
d. 1927.
Câu 13. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì ?
a. Báo “ Thanh niên”.                              
b. Báo “Nhân đạo”.
c. Báo “Đời sống công nhân”.                 
d. Báo “ Người cùng khổ”.
Câu 14. Chủ trương năm 1928 của Hội V iệt Nam Cách mạng Thanh niên là gì?
a. Phong trào đòi quyền tự quyết dân tộc.
b. Phong trào “vô sản hóa”.
c. Phong trào đòi tự do dân chủ.
d. Phong trào đấu tranh dân tộc, dân chủ.
Nếu thấy bài viết có ích, hãy bấm nút Like, Share để chia sẻ cho mọi người tham khảo bạn nhé

Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)
Có thể bạn quan tâm
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

loading...

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Sach hay, Top 10 hay nhat, NCKHSPUD, SKKN, Hoi dap ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top