Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đà Nẵng

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 16
Câu 1. Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam ?
a. Quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn.
b. Quân đội Mĩ,quân đồng minh và quân đội Sài Gòn.
c. Quân đội Mĩ, quân đồng minh.
d. Quân đội Sài Gòn, quân đồng minh.
Câu 2. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, được sử dụng theo công thức nào ?
a. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng quân Ngụy là chủ yếu + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.
b. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng quân Mĩ là chủ yếu + quân Ngụy + vũ khí + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.
c. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng lực lượng quân đội Mĩ + quân đồng minh + quân Ngụy + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.
      d. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành bằng lực lượng quân đội Mĩ+quân đồng minh + trang thiết bị hiện đại của Mĩ.
Câu 3. Mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt” trên khắp chiến trường miền Nam là ý nghĩa của  chiến thắng nào ?
a. Ấp Bắc.                                                          
b. Mùa khô 1965 – 1966.


c. Vạn Tường.                                          
d. Mùa khô 1966 -1967.
Câu 4. Tính chất ác liệt của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”thể hiện ở chỗ nào?
a. Quân Mĩ không ngừng tăng lên về số lượng.
b. Quân Mĩ nhảy vào cuộc chiến nhằm cứu vãn quân đội Sài Gòn.
c. Quân Mĩ cùng quân đồng minh và quân đội Sài Gòn cùng tham chiến.
d. Mục tiêu tiêu diệt quân chủ lực của ta,vừa bình định miền Nam,vừa phá hoại miền Bắc. 
Câu 5. Thắng lợi lớn nhất của quân ta và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) ?
a. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ.
b. Là đòn tấn công bất ngờ, làm địch choáng váng.
c. Mĩ chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.
d. Mĩ chấp nhận đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược.
Câu 6  Mục tiêu của việc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc ?
a. Phá hoại miền Bắc-hậu phương lớn của miền Nam, hỗ trợ cho việc thực hiện những mục tiêu của chiến tranh xâm lược ở miền Nam .
b. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc.
c. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta.
d. Cả ba ý trên đúng.
Câu 7. Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong thời kì 1965 - 1968 ?
a. Chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ
b. Đảm bảo giao thông vận tải thường xuyên thông suốt, phục vụ chiến đấu, sản xuất và đời sống.
c. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và thực hiện nhiệm vụ hậu phương lớn.
d. Hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam.
Câu 8. Khẩu hiệu “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” là của ai ?
a. Nguyễn Văn Trỗi.                                
b. Nguyễn Viết Xuân.
c. Tự vệ mỏ than Quảng Ninh.                
d. 12 cô gái Đồng Lộc
Câu 9. Ý nghĩa lớn nhất của việc miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ  là gì?
a. Thể hiện quyết tâm đánh thắng giặc Mĩ của quân dân ta.

b. Làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ.
c. Bảo vệ miền Bắc.
d. Đánh bại âm mưu phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ, miền Bắc tiếp tục làm nhiệm vụ của hậu phương lớn.
Câu 10. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Ních-xơn có gì giống so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ”?
a. Về mục đích của chiến tranh.               
b. Về vai trò của quân đội Mĩ.
c. Vai trò quả quân đội Ngụy.                  
d. Về vai trò của “ấp chiến lược”
Câu 11. Thủ đoạn trong chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh” là gì?
a. Tăng số lượng ngụy quân.
b. Rút dần quân Mĩ về nước.
c. Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, tiến hành chiến tranh xâm lược Lào, Cam-pu-chia.
d. Cô lập cách mạng Việt Nam.

Câu 12. Để quân ngụy có thể tự đứng vững, tự gánh vác lấy chiến tranh, Mĩ đã 

làm gì?
a. Tăng viện trợ kinh tế, giúp quân ngụy đẩy mạnh chính sách “bình định”.
b. Tăng vốn đầu tư, kỹ thuật phát triển kinh tế ở miền Nam.
c. Tăng viện trợ quân sự, giúp đỡ quân đội tay sai số lượng và trang bị hiện đại.
d. Bắn phá miền Bắc,  mở rộng chiến tranh sang Lào và Cam-pu-chia.
Câu 13. Ngày 24, 25/4/1970, Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp nhằm mục đích gì ?
a. Bắt tay nhau cùng kháng chiến chống Mĩ.
b. Vạch trần âm mưu “Đông Dương hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ.
c. Đối phó với âm mưu của đế quốc Mĩ và biểu thị quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mĩ của nhân dân 3 nước Đông Dương.
d. Xây dựng căn cứ địa kháng chiến của nhân dân 3 nước Đông Dương.
Câu 14. Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược và thừa nhận sự thất bại của “Việt Nam hóa chiến tranh” ?
a. Do thắng lợi liên tiếp của ta trên các mặt trận quân sự, trong 3 năm 1969, 1970, 1971.
b. Cuộc tiến công chiến lược năm1972 ta đã giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”.


c. Thắng lợi của ta trên mặt trận ngoại giao ở Pari.
d. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, tiếp tục chi viện cho miền Nam.
Câu 15. Vì sao cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai được xem là một bộ phận của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ ?
a. Vì nó hỗ trợ cho chiến lược “Việt Nam hóa ”.
b. Vì nó thực hiện âm mưu phá hoại cách mạng miền Bắc để miền Bắc không còn đủ sức chi việc cho Miền Nam.
c. Vì nhằm đối phó với cuộc tiến công của ta và hỗ trợ chiến lược “Việt Nam hóa” đang có nguy cơ phá sản.
d. Vì nhằm tạo thế mạnh “vừa đánh, vừa đàm”.
Câu 16. Ních xơn thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ lớn nhất là gì?
a. Cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán Pari.
b. Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam.
c. Làm lung lay ý chí quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.
d. Phong tỏa cảng Hải Phòng và các sông, luồng lạch, vùng biển miền Bắc
Câu 17. Số liệu nào sau đây là thành tích xuất sắc của quân đội miền Bắc làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” ?
a. Bắn rơi 735 máy bay Mĩ.
b. Bắn rơi 61 máy bay B52, 10 máy bay F111.
c. Bắn rơi 81 máy bay (trong đó có 34 máy bay B52, 5 máy bay F111).
       d. Bắn rơi 735 máy bay (trong đó có 61 máy bay B52, 10 máy bay F111.
Câu 18. Căn cứ vào lý do chủ yếu nào sau đây để nói rằng Mĩ “đã đặt ngang hàng kẻ đi xâm lược với người chống xâm lược” ?
a. Mĩ thiếu thiện chí, muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam.
b. Mĩ muốn duy trì chế độ tay sai để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới.
c. Mĩ đòi “có đi có lại”, nếu Mĩ rút quân khỏi miền Nam thì quân đội miền Bắc cũng phải rút quân khỏi miền Nam.
d. Mĩ muốn giữ quân chư hầu của Mĩ ở lại miền Nam.
Câu 19. Nguyên nhân trực tiếp nào có ý nghĩa quyết định nhất buộc Mĩ phải ký hiệp định Pari (27/1/1973)?
a. Do đòi hỏi của dư luận thế giới đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
b. Do đòi hỏi của nhân dân Mĩ đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
c. Do Mĩ liên tục thất bại quân sự trên chiến trường Việt Nam, nhất là trận “Điện Biên Phủ trên không”.
d. Do Mĩ không còn đủ sức tiếp tục cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Câu 20. Hiệp định Pari có nhiều ý nghĩa, ý nghĩa nào là quan trọng nhất?
a. Là cơ sở pháp lý quốc tế công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
b. Đánh dấu sự phá sản của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốcMĩ.
c. Tạo điều kiện để miền Bắc đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng CNXH, miền Nam có cơ sở chính trị, pháp lý để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (đánh cho ngụy nhào).
d. Là kết quả của quá trình đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta.
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tựu của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,

(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top