Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Nghệ An


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 10

Câu 1. Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
       a. Kẻ thù đông và mạnh ,nền độc lập ,tự do của đất nước bị đe doạ nghiêm trọng .
       b. Sự non yếu của chính quyền mới thành lập .
c. Những di hại do chế độ thực dân ,phong kiến để lại trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, tài chính, văn hoá, xã hội.
       d. a, b và c đúng.


Câu 2. Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách mạng tháng Tám-1945?
a. Nạn đói, nạn dốt.
b. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.
c. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến.
d. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.
Câu 3. Một chế độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự.., thực sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là mục đích của:
a. 10 chính sách của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân.
b. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945.
c. Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945.
d. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I (6/1/1946).
Câu 4. Ngày 2/3/1946 Quốc hội họp phiên đầu tiên đã nêu lên vấn đề gì ?
a. Lập ra bản dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta.
b. Xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
c. Thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
d. a, b và c đúng.
Câu 5. Ý nghĩa chính trị của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 và việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp?
a. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quần chúng cách mạng, nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa .
b. Khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần làm chủ đất nước, giáng một đòn vào âm mưu xuyên tạc, chia rẽ của kẻ thù đối với chế độ mới.


c. Đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”.
d. a và b đúng.
Câu 6.Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì ?
a. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.
b. Giải quyết về vấn đề tài chính.
c. Giải quyết nạn đói, nạn dốt.
d. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
Câu 7. Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất?
a. Lập hũ gạo tiết kiệm.
b. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.
c. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.
d. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ.
Câu 8. Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám ?
a. Động viên lòng nhiệt tình yêu nước và ủng hộ chính phủ của  nhân dân .
b. Chính phủ  ký sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam (31/1/1946).
c. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (23/11/1941).
d. Tiết kiệm chi tiêu.
Câu 9. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ vào ngày tháng năm nào ?
a. 7/3/1945.                                              b. 8/9/1945.
c. 9/9/1945.                                              d. 10/9/1945.


Câu 10. Ý nghĩa của những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính:
a. Thể hiện được bản chất, tính ưu việt của chế độ mới.
b. Cổ vũ động viên nhân dân ta quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng ,bảo vệ độc lập tự do vừa giành được.
c. Chuẩn bị về vật chất ,tinh thần cho toàn dân tiến tới cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
d. a, b và c đúng.
Câu 11. Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?
a. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong.
b. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ ,hậu thuẫn của quân Anh.
c. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống 2 kẻ thù mạnh.
d. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.
Câu 12. Trước ngày 6/3/1946  Đảng , Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì ?
a.  Hoà với Tưởng để đánh Pháp ở Nam Bộ.
b.  Hoà với Pháp để đuổi Tưởng ra khỏi Miền Bắc.
c.  Hoà với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng.
d.  Tập trung lực lượng đánh cả Pháp lẫn Tưởng.
Câu 13. Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chiến lược từ hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng ?
a. Quốc hội khoá I (2/3/1946) nhường cho Tưởng một số ghế trong quốc hội.
b. Hiệp ước Hoa- Pháp (28/2/1946).
c. Hiệp định sơ bộ Việt- Pháp (6/3/1946).
d. Tạm ước Việt- Pháp (14/9/1946).
Câu 14. Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 có lợi thực tế cho ta ?
a. Pháp công nhận Việt Nam dân chủ cộng hoà là một quốc gia tự do.
b. Pháp công nhận ta có chính phủ, nghị viện ,quân đội và tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.
c. Chính phủ Việt Nam thoả thuận cho 15000 quân Pháp vào miền Bắc thay quân Tưởng.
d. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.
Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Hội nghị Phông-ten-nơ-blô (Pháp) không có kết quả?
a. Thực dân Pháp âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược nước ta.
b. Thời gian đàm phán ngắn.
c. Ta chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao.
      d. Ta không có được sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tựu của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,

(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top