Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Hải Phòng 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Thuận 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Đã có Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9 - PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975
Câu 1: Trong hơn 20 năm từ 1954-1975 tiến hành xây dựng chủ nghĩa miền Bắc đã đạt những thành tựu gì?
A. Xây dựng được những cơ sở vật chất kĩ thuật bước đầu của chủ nghĩa xã hội.
B. Chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội


C. Xây dựng xong cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
D. Xây dựng xong cơ sở vật chất của chủ nghĩa cộng sản

2. Tình hình miền Bắc sau những cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân hải quân như thế nào?
A. Miền Bắc vẫn tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt kết quả to lớn
B. Tàn phá nặng nề, gậy hậu quả lâu dài với miền Bắc
C. Miền Bắc không bị ảnh hưởng của cuộc chiến tranh phá hoại
D. Miền Bắc chịu ảnh hưởng không đáng kể của cuộc chiến tranh phá hoại
3. Nội dung nào không phải những khó khăn về kinh tế miền Nam gặp phải sau khi giải phóng?
A. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá
B. Nhiều bom mìn còn vùi lấp trên các cánh đồng
C. Kinh tế nông nghiệp còn lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, mất cân đối
D. Các thế lực phản động vẫn còn hoạt động chống phá
Câu 4: Sau 1975 miền bắc còn làm nghĩa vụ quốc tế đối với những nước nào?
A. Làm nghĩa vụ đối với Lào và Cam – pu – chia             B.Làm nghĩa vụ quốc tế đối với Trung Quốc
C. Làm nghĩa vụ quốc tế đối với Cu Ba               D. Làm nghĩa vụ quốc tế đối với các nước Đông Nam Á
5. Sau khi gải phóng miền nam chúng ta đã có những việc làm gì để ổn định hệ thống chính quyền và hệ thống chính trị?
A. Thành lập chính quyền trung lập


B. Tiếp quản các vùng mới giải phóng, thành lập chính quyền cách mạng
C. Xóa bỏ cơ sở kinh tế cũ
D. Giải tán các tổ chức tôn giáo
Câu 6: Sau đại thắng mùa xuân 1975 tình hình tổ chức bộ máy nhà nước ta như thế nào?
A. Mỗi miền tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau
B. Nhà nước trong cả nước đã thống nhất
C. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ hai miền                                 D. Sự chia rẽ trong nội bộ mỗi miền
7. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước vào thời gian nào?
A. Tháng 9/1975          B. Tháng 10/1975                           C. Tháng 11/1975                D. Tháng 12/1975
8. Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung được tiến hành trong cả nước vào thời gian nào?
A. Tháng 2/1976                     B. Tháng 4/1976                  C. Tháng 5/1976                 D. Tháng 7/1976
9. Tên nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được thông qua ở hội nghị nào?
A. Hội nghị Trung ương lần 21                     C. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước
B. Hội nghị Trung ương lần 24                      D. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI tháng 7/1976
10. Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI là gì?
A. Thống nhất về mặt lãnh thổ                              B. Hoàn thành việc thống nhất về nhà nước
C. Bầu ra cơ quan của quốc hội                          D. Bầu ra ban dự thảo Hiến pháp.
11. Việt Nam trở thành thành viên của liên hợp quốc vào thời gian nào?
A. Tháng 9/1976                         B. Tháng 9/1977                 C. Tháng 9/1978              D. Tháng 9/1979
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tựu của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,

(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top