Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 toàn quốc

Đã có điểm chuẩn lớp 10 Tỉnh Khánh Hòa 2020


Đã có điểm chuẩn Lớp 10 Bình Định 2020Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Đồng Nai

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bắc Giang


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
Thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm >--> Bấm xem Mua bán BITCOIN, ETH, XPR, USDT ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY – Phần 9

Câu 1. Ở châu Âu, phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào thời gian nào ?
a. 8/4/1945.                                              b. 8/5/1945.
c. 8/6/1945.                                              d. 8/7/1945.


Câu 2. Ở châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?
a. 13/8/1945.                                            b. 14/8/1945.
c. 15/8/1945.                                            d. 16/8/1945.
Câu 3. Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta dành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng  thuận lợi cho:
a. Hưởng ứng chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động cuả chúng ta”.
b. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói.
c. Cao trào kháng Nhật cứu nước.
d. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước


Câu 4. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì ?
a. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
b. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
c. Khởi nghĩa giành chínhquyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
d. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.
Câu 5. Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập Ủy Ban Dân tộc giải phóng Việt Nam ( tức chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết định của:
a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945).
b. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945).
c. Hội nghị mở rộng ban thường vụ Trung ương(9/3/1945).
d. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4/1945).
Câu 6. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong :
a.  Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ( 9/3/1945).


b.  Chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động cuả chúng ta”(12/3/1945).
c.  Hội nghị toàn quốc của Đảng ( 13-15/8/1945 ).
d.  Đại hội quốc dân ở Tân Trào(16/8/1945)
Câu 7. Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung của nghị quyết nào?
a.  Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII (10 - 19/5/1941).
b.  Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 -15/8/1945).
c.  Nghị quyết của đại hội quốc dân ở Tân Trào .
d.  Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ngay đêm 9/3/1945.
Câu 8. “ Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn, Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên vang lên”. Đây là không khí từ cuộc mít tinh chuyển thành khởi nghiã giành chính quyền ở:


a. Hà Nội (19/8/1945).                             b. Huế (23/8/1945).
c. Sài Gòn (25/8/1945).                            d. Bắc Giang, Hải Dương (18/8/1945).
Câu 9. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là gì ?
a.  Đấu tranh vũ trang.
b.  Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị.
c.  Đấu tranh chính trị.
d.  Đấu tranh ngoại giao kết hợp với đấu tranh chính trị.
Câu 10. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?
a. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường bất khuất.
b. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận thống nhất.
c. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
d. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức- Nhật.
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tựu của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
Điểm chuẩn, Điểm chuẩn lớp 10, NCKHSPUD, SKKN, Top 10 , ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top