[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM  1919 ĐẾN NAY

Câu 1. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của Pháp là gì?
a. Vừa thai thác vừa chế biến.
b. Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.
c. Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.
d. Tăng cường đầu tư thu lãi cao.

Câu 2. Trong công cuộc thai thác thuộc địa lần hai, Pháp đã tăng cường đầu tư vốn vào ngành nào nhiều nhất?
a. Công nghiệp nặng.                               b. Công nghiệp nhẹ.
c. Nông nghiệp và thai thác mỏ.               d. Thương nghiệp và xuất khẩu.
Câu 3. Nhằm độc quyền chiếm thị trường Đông Dương, tư bản độc quyền Pháp đã làm gì ?

a. Ban hành đạo luật đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài nhập vào Đông Dương.
b. Cản trở hoạt động của tư bản Trung Quốc, Nhật Bản.
c. Lập ngân hàng Đông Dương.
d. Chỉ nhập hàng hóa Pháp vào thị trường Đông Dương.
Câu 4. Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là gì?
a. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập.
b. Nền kinh tế Việt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt.
c. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm, lệ thuộc Pháp.
d. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp.
Câu 5. Những thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp về chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân Việt Nam là gì?
a. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp.
b. Câu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân.
c. “Chia để trị”.
d. Khủng bố, đàn áp nhân dân ta.
Câu 6. Chính sách văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp được thực hiện nhằm mục đích gì ?
a. Mở các trường học dạy tiếng Pháp.
b. Thi hành chính sách văn hóa nô dịch.
c. Xuất bản sách báo tuyên truyền chính sách “khai thác” của Pháp.

d. Tạo điều kiện cho nền văn hóa, giáo dục Việt Nam phát triển.
Câu 7. Giai cấp có số lượng tăng nhanh trong cơ cấu xã hội Việt Nam do hậu quả của cuộc khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp sau chiến tranh là giai cấp nào?
a. Nông dân.                                             b. Địa chủ.                  
c. Công nhân.                                           d. Tư sản.
Câu 8. Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp, đó là đặc điểm của giai cấp nào?
a. Giai cấp địa chủ phong kiến.                  
b. Giai cấp tư sản.
c. Tầng lớp tư sản dân tộc.                         
d. Tầng lớp tư sản mại bản.
Câu 9. Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỉ luật gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân?
a. Tiểu tư sản.                                           b. Công nhân.                
c. Tư sản.                                                  d. Địa chủ.
Câu 10. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn nào là cơ bản nhất ?
a. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ.
b. Mâu thuẫn giữa công nhân và tư bản.
c. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và chủ nghĩa thực dân Pháp.
d. Mâu thuẫn giữa tư sản và địa chủ
Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tự của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,

(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử)

Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top