[Kiếm tiền online] Các sàn giao dịch Bitcoin, ETH, XPR, USDT uy tín nhất ...-> Bấm vào đây ...

Hướng dẫn mua - bán bitcoin chi tiết, Bấm vào đây
Cài app kiếm tiền, Bấm vào đây
Top 10 được nhiều người lựa chọn nhất, Bấm vào đây
LỊCH SỬ 9: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954: BÀI 26:BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐCCHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1950 – 1953( Phần 2)        


Sau những thắng lợi tại chiến dịch Thu đông 1947 và chiến dịch Biên giới 1950 phong trào cách mạng của ta có những bước phát triển mới.
IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt.


* Về chính trị.
- 3/3/1951 mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt.
- 11/3/1951, "Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào" ra đời để cùng đoàn kết chống TDP.
* Về kinh tế tài chính.
- 1952, Đảng chính phủ đề ra cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.
- Chấn chỉnh thuế khoá.
- Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.
- Đầu 1953, phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện cải cách ruộng đất.
- 12/1953 Quốc hội thống qua "Luật cải cách ruộng đất"
- 4/1953à 7/1954 tiến hành 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất và vùng tự do.
- Kết quả 
* Về văn hoá, giáo dục:


- Giáo dục:
+ 7/1950 tiếp tục củng cố giáo dục với 3 phương châm.
+ Phục vụ kháng chiến.
+ Phục vụ sản xuất.
+ Phục vụ dân sinh.
+ Thành tựu:  
=> 1950 à1954: học sinh cấp I tăng 130 %, cấp II-III tăng 300 %.
=> 1954, có 4.247 sinh viên và 3.400 HS gửi đi học nước ngoài.
- Văn hoá.
+ Phong trào thi đua yêu nước lan rộng khắp các ngành.
+ 1/5/1952 Đại hội thi đua toàn quốc Lần I tại Việt Bắc, tuyên dương 7 anh hùng.

Sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, thực hiện nghị quyết đại hội, cùng với tiền tuyến, nhân dân ta ở hậu phương đẩy mạnh những hoạt động lao động sản xuất, tổ chức xây dựng nhằm phát triển mọi mặt lực lượng kháng chiến.
Mặt trận VMinh (5/1941): Hội Liên Việt (5/1946) hợp nhất thành.
-  Mặt trận Liên Việt Quốc dân VN (gọi tắt là MTLViệt)
+ Đảng lao động VN chính thức ra mắt trước đại biểu nhân dân trong đại hội thống nhất 2 mặt trận.
=> Đến đầu 1951, khối đoàn kết dân tộc đã rộng rãi và chặt chẽ hơn, trong một mặt trận thống nhất - MT Liên Việt và nhân dân 3 nước Đông Dương cùng kề vai sát cánh chống TDP xâm lược với liên minh nhân dân Việt - Miên, Lào.
Trong những năm 1951 à 1953 ta đã đạt được những thành tựu  về kinh tế t/c.
à Đã lôi cuốn được đông đảo mọi người, mọi giới tham gia.

- Đồng thời Đảng, chính phủ đề ra những chính sách 
Kết quả: Cuối 1953, từ Liên khu IV trở ra đã cấp 18 vạn ha ruộng đất cho nông dân.
- Giáo viên dẫn chứng chứng minh: Năm 1953, chỉ tính riêng từ Liên khu IV trở ra, sản xuất lương thực ở vùng tự do và vùng du kích đạt 2.757.700 tấn thóc; 650.850 tấn hoa màu....
Giảm tô và C2 ruộng đất có ý nghĩa gì.
- Tuy mới thực hiện bước đầu song kết quả thu được và ảnh hưởng của nó đối với kháng chiến là hết sức ta lớn.
- Nông dân được chia ruộng đất đã tích cực sản xuất, hăng hái đóng góp sức người sức của phục vụ cho kháng chiến. Bộ đội hăng hái chiến đấu.
Những thành tựu về chính trị, kinh tế - t/c, văn hoá - giáo dục từ 1951 à 1953 có tác dụng 
=> Những hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục làm cho hậu phương được củng cố mạnh toàn diện, góp phần đắc lực vào Tlợi của cuộc kháng chiến.
- 7 Anh hùng: Ngô Gia Khảm, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Hoàng Hanh, La Văn Cầu, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Quốc Trị.

V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường.
- Liên tiếp mở những chiến dịch tiến công vào phòng tuyến của địch ở chiến trường rừng núi, Trung du và đồng bằng.
- ở Trung Du và đồng bằng, Đông Xuân 1950-1951, ta mở 3 chiến dịch.
+ Chiến dịch Trung Du: đánh địch ở Vĩnh Yên, Phúc Yên.
+ Chiến dịch đường số 18 (Hoàng Hoa Thám) đánh địch ở Phả Lại, Uông Bí.
+ Chiến dịch Hà Nam Ninh (Quang Trung) 
- Từ 10.11.1951 à 23/2/1952 ta thắng lớn trong chiến dịch HB.
- Từ 14/10/1952 đến cuối 12/1952 ta mở chiến dịch Tây Bắc.
- 4/1953 Liên quân Việt Lào mở chiến dịch Thượng Lào, 
Sau chiến thắng biên giới 1950, ta đã giữ vững và phát huy quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.
MĐ ta khi mở 3 chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch, phát triển chiến tranh du kích, giành thế chủ động, giành kho người kho của.....
Kết quả ta thu được trong 3 chiến dịch là .
- Ta tiêu diệt hơn 1 vạn địch, tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng.
Chiến dịch ta mở ở trung du và đồng bằng là những chiến dịch có lợi cho địch, không lợi cho ta lên hiệu suất chiến đấu của ta không cao, thiệt hại của quân ta không nhỏ.
Chiến thắng Pháp ở HB có ý nghĩa: Có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, đánh bại kế hoạch chiến lược quân sự lớn của Pháp, đẩy Pháp lui vào thế phòng ngự bị động, giáng 1 đòn vào chính sách bình định, càn quyết của địch và chính sách "Dùng người Việt .......nuôi chiến tranh".
Với thắng lợi này có ý nghĩa => Đây là thuận lợi của mối tình đoàn kết cđ giữa 2 dân tộc Việt Lào trong đấu tranh chống kẻ thù chung là: TDP
Từ sau chiến dịch biên giới Thu Đông 1950 cuộc kháng chiến chống Pháp của ta đã chuyển sang 1 giai đoạn mới. ?=> Sau chiến dịch biên giới, ta liên tiếp mở 1 loạt các chiến dịch, trên khắp các địa bàn chiến lược quan trọng. Chúng ta đã giành được và giữ được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

Liên quan
↪ Xem điểm chuẩn vào lớp 10 
↪ Tìm hiểu về  Những thành tựu của CM KHKT
Kiến thức, Kiến thức THCS, Lịch sử, Lịch sử 9, Lớp 9, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9,
(Kiến thức Lịch sử lớp 9 - Dành cho ôn thi HSG Lịch sử lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử, Trắc nghiệm lịch sử 9 dành cho ôn thi vào lớp 10) 
Mua gì cũng được giảm giá, khuyến mại - Bấm vào đây

Thống kê điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm - Bấm vào đây

Tải SKKN + Tài liệu - Bấm vào đây

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment 
MMO, Crypto, Coin, Token, Stock, Top 10 , NCKHSPUD, SKKN, ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|Travel - Du lịch
Lớp 9: Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh |Lịch sử |Địa lí | GDCD |
Trắc nghiệm lớp 9: Lịch sử
Lớp 12Ngữ văn|Toán|Tiếng Anh| Hóa học | Sinh học | Vật lí |Lịch sử|Địa lí|GDCD|
Top